Poziție – Revizuirea Programului Educațional (RAP)

Ce își propune acest document

Acest document este referința pe baza căreia va fi dezvoltată propunerea pedagogică a organizației și standardul după care această propunere poate fi evaluat.

Elemente fundamentale

Propunerea pedagogică ar trebui să fie construită în jurul următoarelor idei:

 • Educație pentru și despre Natură – vrem ca cercetașii să fie văzuți ca experți în ce înseamnă lumea naturală și ca actori reali în protejarea și salvarea acestei
 • Educație pentru dezvoltare durabilă – vrem ca sustenabilitatea să fie mai puțin un slogan, și mai mult pilon principal a vieții cercetașului (de la chestiuni personale – moderație și cumpărare în acțiunile personale – vezi discuție alcool și țigări – la chestiuni legate de activitatea la cercetași – cum organizăm activități, campuri sau alte evenimente – sau chiar chestiuni globale – industrie, eficiență, energie)
 • Youth Empowerment și implicare civică / în comunitate – vrem ca cercetașii, pe măsură ce devin tineri, să-și găsească vocea și să o folosească într-ajutorul celorlalți
 • Sistem uniform aplicat și de o dimensiune națională – vrem ca cercetașii să înțeleagă că sistemul pedagogic este corect, public, bazat pe nevoile lor, că se aplică corect și uniform pentru toată lumea, indiferent de unitatea sau Centrul Local din care face parte
 • Atractiv și adaptat la lumea de azi (și de mâine) – vrem ca tinerii care nu sunt cercetași să fie atrași în cercetășie în primul rând de înțelegerea și asumarea calității programului (de ei, sau dacă-s mici, de către părinți), și nu doar din gură în gură. Vrem ca programul nostru să ia în considerare și să se integreze în viața (reală și digitală) a tinerilor de azi, așa cum e ea și să pună la lucru uneltele generațiilor lor pentru livrarea educației / a programului
 • Competențe pentru viitor – tinerii să poată identifica ușor legătura dintre dezvoltarea lor în cercetășie și viața lor profesională (un sistem de valori, dezvoltarea unor competențe netehnice (soft) pe care angajatorii le caută: inițiativă, creativitate, organizare, responsabilizare)
 • Spiritualitate, diversitate și incluziune – cercetășia este un mediu sigur, deschis și inclusiv, unde cercetașilor li se oferă spațiu de manifestare și protejare a valorilor personale. E de asemenea accesibilă tuturor, indiferent de situația materială, religie, rasă, sex, limbă, opinie politică, etc.
 • Abilități pentru viață – cercetășia

Aspecte de conținut

Propunerea va lega etapele de progres și însemnele de merit de tipuri concrete de activități, care să garanteze uniformitate în aplicarea sistemului de progres personal. Va reflecta/cuprinde/integra cele 8 elemente ale metodei scout și ariile de dezvoltare vizate prin cercetășie (dezvoltare intelectuală, fizică, spirituală, emoțională, socială, voluntariat, leadership, sustenabilitate).

Propunerea va urmări să încurajeze comportamente, nu doar participarea la activități (criterii calitative, mai degrabă decât cantitative – și însușire și aplicare practică mai repede decât participare). Spre exemplu un atelier de prim ajutor pentru obținerea badge-ului omonim nu este valoros dacă cercetașul într-o situație reală nu acționează pentru aplicarea primului ajutor. Același barem se poate aplica pentru orice altceva – noduri, comunicare, …)

Propunerea va conține o formă centralizată a tuturor realizărilor fiecărui cercetaș, ușor de urmărit în timp la toate nivelurile (unitate, Centru Local, regiune / național):

 • Participare la activități (legate de tipul de activitate)
 • Obținerea de badge-uri (promisiune, însemne de progres și de merit)
 • Diplome

Propunerea va urmări introducerea în etapele de progres a activităților care să implice mai mult de un Centru Local, cu următoarele obiective:

 • Cercetașii să înțeleagă și să trăiască dimensiunea națională / regională a organizației
 • Să își creeze conexiuni peer-to-peer cu alte Centre Locale, pentru a preveni ”osificarea” tipurilor de activități din Centrele Locale sau izolarea Centrelor Locale
 • Crearea unui context de colaborare între liderii din aceleași regiuni în vederea uniformizării aplicării metodei scout și a propunerii pedagogice

Propunerea trebuie să aibă reguli / criterii clare, în așa fel încât programul să fie clar (în termeni de activități, echipament, necesar financiar, etc), predictibil pentru părinți, cercetași, și pentru lideri. Propunerea trebuie, de asemenea, să propună timpul minim / recomandat / maxim pentru diferitele activități sau etape (cât timp durează o etapă de progres, care e timpul maxim în care poate lucra pentru un însemn de merit, la cât timp se depune promisiunea, care e perioada de aspirantură, etc) și ce se întâmplă când acel timp este depășit. E important să existe un program de bază/temei, pe baza căruia liderii să poată inova apoi – existând un nivel minim de calitate pe care fiecare trebuie să îl atingă în activitățile cercetășești.

Pentru perioada de aspirantură, propunerea trebuie să definească criteriile, pe ramuri de vârstă, care să ajute liderul să decidă dacă să propună sau nu cercetașul pentru depunerea promisiunii. E important să fie definite criteriile calitative și de comportament pe care aspirantul să le îndeplinească pentru a putea deveni membru – astfel și liderii au un ghid de evaluare iar părinții și aspiranții știu la ce să se aștepte și ce se așteaptă de la ei.

Propunerea trebuie să decidă și cum și în ce condiții se pot face trecerile de la o ramură de vârstă la alta – e suficient trecerea timpului / îndeplinirea vârstei sau trebuie să se poată face dovada unor abilități (din lista celor definite ca “target”). Și dacă nu se poate face trecerea doar atingerea vârstei, propunerea trebuie de asemenea să definească ce se întâmplă cu cercetașul atunci.

Toate activitățile trebuie planificate în așa fel încât ele să se plieze pe unul sau mai multe din elementele din programul de dezvoltare personală a cercetașului. Propunerea trebuie să găsească mecanisme prin care liderul să fie obligat să abordeze lucrurile așa.

Un exemplu de referință pentru prima lună / primul an de activitate pentru fiecare ramură de vârstă ar trebui să fie parte din această propunere = un plan calendar. Acesta ar trebui să conțină fișe de activitate detaliate (menționat obiectivul întâlnirii, descrierea activității, materialele necesare, însemnele / comportamentele pentru care se lucrează, etc), astfel încât orice persoană care vrea să faciliteze metoda scout să poată face asta la nivel de bază. Tot aici ar trebui dezvoltate și instrumentele de lucru (atât pentru lideri, cât și pentru tineri) prin care să se faciliteze implementarea pedagogiei, urmărirea sistemului de progres, a prezenței și a plății cotizațiilor, facilitarea comunicării (carnețele, aplicații online/pentru mobil, agende, etc).

Evenimente naționale și (eventual) regionale (+recomandări legate de periodicitatea acestora) vor fi incluse în propunerea pedagogică (Jamboree, campuri naționale “clasice”, campuri tematice, etc) – rolul lor va fi de a sprijini implementarea propunerii, fiind un fel de showcase (bune practici, evenimente model) pentru fiecare tip de activitate pe ramura de vârstă. Programe alternative, care pot să poarte numele de campuri naționale sau regionale sunt încurajate, putând fi făcute de orice persoane cu expertiză din ONCR, cu condiția acreditării lor (ex. Scoli de Iarna, Festivaluri, etc) (procedura de acreditare este abordată într-un document separat).

Aspecte de formă

Vrem ca propunerea să fie ușor de înțeles pentru toți stakeholderii (de la cercetașii care o folosesc și liderii lor, la părinți, presă și publicul larg). Asta include toate elementele, de la cadrul simbolic la numele badge-urilor și publicarea criteriilor lor.

Vrem ca propunerea să definească, pe lângă obiectivele educative, o traducere a lor în limbaj simplu și ușor de înțeles, pentru ca fiecare copil / tânăr / părinte să știe ce ne așteptăm ca cercetașul să poată face după finalizarea fiecărei etape. Trebuie să ne fie clar tuturor care-s promisiunile și așteptările de la procesul nostru.

Vrem ca propunerea să fie publică și gândită de la început pentru a fi văzută în public: cum arată badge-urile, crearea entuziasmului și interesului tinerilor pentru ele (campanii media, …), criteriile de obținere, modul de evaluare al progresului / realizării provocărilor, unde și când se primesc și se afișează (inclusiv digital), ceremoniile, etc.

Schimbări de perspectivă din cea curentă:

Rolul și abordarea eXploratorilor

Sistemul nostru curent nu face suficiente să dea putere și încredere tinerilor, mai ales la nivel de eXploratori – care este, pentru cele mai multe orașe, maximul de vârstă la care au membrii. De asemenea, ne limitează accesul în locuri în care nu dezvoltăm ușor lideri / liderii nu sunt suficient de deschiși la propunerea eXploratorilor.

Noul sistem pedagogic ar trebui să creeze cadrul în care eXploratorii să poată funcționa autonom, cu sprijin sporadic din partea liderului, care să nu mai fie obligatoriu o prezență esențială în activitățile lor, în care părerea lor să poată fi sondată direct la toate nivelurile organizației și în care evenimentele lor să vină de la ei și să fie făcute prin ei, la cât mai multe niveluri (începând cu nivelul unității).

Acreditarea evenimentelor naționale

Evenimente regionale (coordonate de mai mult de 2 Centre Locale) sau naționale, pot intra într-un program de acreditare, care le dă aprobare din partea unei structuri create special pentru anumite categorii / pentru activități care ajută la îndeplinirea unor obiective educative / obținerii unor badge-uri, cu scopul de a:

 • Putea urmări și garanta calitatea educației în astfel de evenimente
 • Putea urmări și garanta asumarea de obiective educative PE SISTEMUL PEDAGOGIC propus la nivel național
 • Ajuta liderii să identifice activitățile care îndeplinesc criteriile minime de calitate a programului pedagogic
 • Ajuta liderii să aleagă acele activități care au sens pentru procesul de dezvoltare a cercetașilor cu care lucrează în acel moment
 • Ajuta cercetașii să își propună din timp participarea la anumite evenimente pentru a lucra la abilitățile / comportamentele de care au nevoie pentru obținerea unor badge-uri

Dicționar de termeni: RAP = Renewal Approach Program

3 thoughts on “Poziție – Revizuirea Programului Educațional (RAP)”

 1. Pingback: Proiecte și ținte strategice pentru 2018 / 2019 - Consiliul Director

 2. Pingback: Concluzii ateliere Adunarea Generală 2019 - Consiliul Director

 3. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *