Poziție Strategie de Comunicare 2019

Context

Strategie de comunicare pilot pe următorul an, cu un număr limitat de obiective și stakeholderi cărora ne adresăm. Ne propunem să găsim un mesaj unitar, simplu și atractiv prin care să descriem cine suntem și ce facem noi ca cercetași, pe care să îl transmitem mai departe pentru a crește vizibilitatea și recunoașterea brandului cercetașilor, pentru a putea atrage resurse mai ușor către organizație.

Misiune

Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

Viziune

În 2023 cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copiii și tinerii din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Ce facem?

 • Dezvoltarea abilităților de viață prin crearea de experiențe de învățare în natură.
 • Responsabilizarea tinerilor pentru a fi activi în comunitate prin investirea de încredere în ei și creşterea încrederii  în abilitățile proprii.

Variațiuni:

Un alt fel de educație/ Alternativă educațională/ Crearea de experiențe de dezvoltare/ Educație experiențială / prin acțiune în natură

Dezvoltarea abilităților de viață/ Skills for life

Învățare prin experiențe / activități distractive în natură

Încredere pentru creștere/ Responsabilizarea tinerilor prin oferirea de încredere

Ce NU vrem să se spună despre noi că facem:

Pedagogie

Nu suntem profesori

Șoimii patriei

Mesaje Cheie

Implicarea Tinerilor & Responsabilizare – oferim tinerilor încrederea de care au nevoie pentru a progresa personal și a deveni responsabili și le oferim contexte de învăţare prin care să le crească încrederea în sine, pentru a lua inițiativă și a schimba în mai bine comunitățile din care fac parte.

Dezvoltare personala continua –

Deschiși și accesibili – valorificăm potențialul fiecărui om și accesibili de către toate categoriile sociale.

Respect – cultivăm respectul, pentru fiecare din noi și pentru tot ceea ce este în jurul nostru, oameni sau natură

Cooperare – acționăm împreună pentru beneficiul comun

Apartenență (sense of belonging) – ne identificăm prin cercetășie și la rândul nostru definim cercetășia

Natură – majoritatea activităților noastre au loc în natură, utilizând-o ca un cadru de învățare, dar și ca mijloc de a dezvolta abilități de viață

Sense of purpose/Scop în viață  – ne definim prin motto-ul “creăm o lume mai bună” și scopul în sine este sursa motivației

Nice to have

Acceptare/ Înțelegere/ Siguranță

Unitate

Inițiativă/ Asumare

Integritate

Obiective de comunicare

 • Comunicare unitară/ mesaj comun despre cine suntem și ce facem
  • Rezultat: documente și susținerea mesajului în intern
 • Comunicare constantă în timp
 • Creșterea awarenessului despre cercetași între stakeholderii vizați/ Atragere de resurse (minimum effort, maximum results)

Secundar: să învățăm să comunicăm în baza unei strategii

Rezultate așteptate:

1,2 campanii pe vizibilitate și atragere de resurse

să prezentăm imaginea de ansamblu  (suntem mulți, suntem prezenți în multe comunități, avem în jurul nostru xx oameni etc.)

Beneficii

 • Programe de L,T, X,S, traduse în competente pe fiecare ramură de vârstă
 • Apartenență, sens pentru adulți, (câți adulți, rată retenție, ore de voluntariat)
 • Service hours în comunitate

Stakeholderi

Companii mari – peste 1 mil euro cifra de afaceri

Persoane fizice (debit direct, sms etc.)

Intern – cercetași/adulți(volutari+lideri)

Intern

Target/Stakeholderi:

 • eXploratori și seniori
 • Lideri și voluntari adulți

Obiective:

 • Să asigurăm transparența acțiunilor noastre
 • Să comunicăm mai bine activitatea EE
 • Să transmitem în intern mesajul nostru unitar și să îl susținem prin livrabile, mesajul să fie integrat în comunicarea către stakeholderii interni
 • Proiecte strategice, implementare
 • Să încurajăm și să creăm un mediu în care se comunică bidirecțional
 • Mecanisme de feedback pentru legislația internă
 • Apreciere și motivație pentru membri

Tone of Voice (written or spoken)

Youthful/Tineresc (Fresh/Cool/Direct?)

Challenging/Provocator

Inspiring/Inspirațional

Positive/Pozitiv

Authentic/Autentic

Confident/Încrezător

Engaging/Captivant

Caring/Înțelegător

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *