Implicarea politică a cercetașilor (din funcții de reprezentare)

Preambul

Cercetășia are ca principiu fundamental (și legal) un caracter apolitic, ceea ce înseamnă că mișcarea și organizația noastră nu fac partizanat politic, nu se asociază politic și este necesar să ne detașăm cu responsabilitate de orice apropiere, fie ea și aparentă, între cercetășie și oricare partid politic. 

În același timp, implicarea în viața politică a tinerilor este unul din potențialele rezultate pozitive ale misiunii cercetășiei (de a contribui la educația copiilor și tinerilor pentru ca ei să-și îndeplinească potențialul și să devină cetățeni implicați în comunitățile lor), și unul dintre modurile în care cercetașii pot schimba lumea.

Caracterul apolitic nu ne oprește să luăm poziții publice ca parte vie a societății civile cu privire la aspecte care ne privesc direct și în care suntem implicați.

Este esențial pentru continuarea rolului nostru constructiv, pe termen lung, în societate să ne păstrăm atât caracterul apolitic, cât și imaginea de organizație apolitică, fără să îi determinăm pe acei membri ai noștri care sunt implicați în viața politică să se simtă descurajați.

Rezumat

Luând în considerare importanța păstrării caracterului apolitic al organizației noastre, Consiliul Director:

 1. Consideră ca fiind incompatibilă coroborarea calității de membru într-un partid politic cu următoarele poziții din cadrul ONCR:
  1. Membru în Consiliul Director și Președinte ONCR
  2. Șef Centru Local și membri ai Consiliului Centrului Local
  3. Director Executiv
  4. Orice funcție de reprezentare externă în relație cu terți (incluzând și Șeful de Contingent și componența Echipei de Management a Contingentului, în măsura în care dețin un rol de reprezentare a organizației în cadrul unui eveniment)
 2. Solicită membrilor care se regăsesc în această situație să facă alegerile necesare pentru a păstra caracterul apolitic al organizației în termen de 6 luni de la această decizie.
 3. Cere Adunării Generale modificarea Statutului și Regulamentului în vederea permanentizării acestor incompatibilități, în limitele prevăzute de legislația în vigoare din România

Schimbări preconizate și impact

Se va schimba componența unor anumite Consilii de Centre Locale, în cazul în care sunt membrii afiliați politic. Există riscul, în situații punctuale, ca Centre Locale din localități mici să fie puse într-o situație de dificultate din pricina numărului redus de lideri disponibili (să nu aibă suficienți neafiliați politic pentru a face un CCL).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *