Clarificarea unor incompatibilități statutare

Preambul

Regulamentul ONCR stabilește că o persoană nu poate ocupa concomitent poziții în două structuri naționale diferite. Structurile naționale definite prin Statut sunt:

 1. Adunarea Generală
 2. Consiliul Director
 3. Echipa Executivă
 4. Comisia de Cenzori (care este inclusă la structuri de control, dar are aceleași limitări)

Obiectivul statutar este acela de a nu crea situații ambigue și de incompatibilitate (nu poți să fii propriul tău coordonator și nu poți fi în același timp și coordonator, și subordonat față de o terță persoană). 

Rezumat

În vederea clarificării unor inadvertențe cu privire la aceste poziții, Consiliul Director:

 1. Consideră următoarele poziții din ONCR ca fiind înscrise în Echipa Executivă:
  1. Angajații ONCR / ScoutShop
  2. Voluntarii din echipa executivă de management
  3. Șef de Contingent (HoC)
  4. Membru în echipa de management a contingentului (CMT)
  5. IST (International Service Team pentru evenimente internaționale)
  6. Coordonator Strategic
  7. Membru în echipe de proiect / echipe de lucru
  8. Coordonatori proiecte / evenimente naționale / regionale
  9. Voluntari implicați în orice proiecte naționale ale ONCR, cu excepția rolurilor de consultant sau formator 
  10. Angajații filialelor ONCR
 2. Exceptează de la a fi înscrise în Echipa Executivă, doar în sensul acestei interpretări statutare, rolul de formator ONCR strict în sensul livrării de formare
 3. Interpretează în sensul acestui articol restricția ca referindu-se la Echipa Executivă, Consiliul Director și Comisia de Cenzori, nu și la Adunarea Generală
 4. Solicită membrilor Consiliului Director și Comisiei de Cenzori, cât și membrilor Echipei Executive de la punctele (a), (b) și (f) să nu își asume un rol de delegat în Adunările Generale pentru e evita o confuzie de rol.

Alinierea cu strategia ONCR

Nu are neapărat aliniere strategică, dar ca efect secundar contribuie la definirea unui sistem de management eficient.

Schimbări preconizate și impact

Membrii CD și membrii Comisiei de Cenzori vor fi nevoiți, la preluarea mandatului, să renunțe la alte poziții deținute în ONCR, inclusiv la coordonarea unor evenimente naționale / internaționale, dacă acestea vor avea loc pe perioada mandatului lor, cu excepția poziției de formator. 

1 thought on “Clarificarea unor incompatibilități statutare”

 1. Pingback: [Apel Deschis] Conferința Mondială Scout - online, 25-29 august 2021 [DL 13 iulie 2021] - Departamentul International ONCR

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *