Document de poziție – Curs de guvernanță

Context

Pentru îndeplinirea obiectivelor definite pentru Direcția Strategică Sustenabilitate, în special cele legate de asigurarea sustenabilității organizației, ne-am propus crearea unui modul online care să sprijine tinerii și adulții, să cunoască și să înțeleagă responsabilitățile și modul de funcționare al nivelului național și organizațional al cercetășiei, astfel încât să se implice în viitor în aceste structuri (echipe de voluntari naționale, structurile naționale sau CD).

Aceste informații sunt definite și documentate, iar ceea ce ne dorim prin acest modul de formare este să aducem aceste informații mai aproape de cercetași, astfel încât să oferim un cadru în care aceștia să se familiarizeze cu modul de lucru și poate astfel, în viitor, să fie dispuși să se alăture acestor funcții. Țintim ca acest curs să ajute la împuternicirea tinerilor și implicarea lor în organele de conducere și în luarea deciziilor.

O bună guvernanță organizațională înglobează mai multe elemente cheie: o structură organizațională, cadre legale și reglementări de funcționare, un consiliu, o echipă executivă și echipe de lucru, proceduri și politici bine documentate, mentorat și control intern, cât și transparență și responsabilitate. 

Obiectivul nostru este de a performa, astfel că ne dorim să creăm o cale prin care toate persoanele interesate să aibă cunoștințele necesare legate de o bună guvernare și transferul de informații de la un Consiliu Director la altul să fie simplu și eficient.

Scop:

 • Creșterea gradului de implicare al tinerilor și adulților în structurile naționale și echipele de voluntari, datorită înțelegerii mai bune a modului de funcționare al organizației
 • Eficientizarea procesului de transfer al Consiliului Director, Coordonatorilor Strategici și al membrilor echipelor
 • Asigurarea instrumentelor necesare pentru un management eficient al echipelor de lucru. 

Obiectiv operațional:

 • Crearea unui design de curs (suport de curs) online care să descrie responsabilitățile și modul de funcționare al nivelului național și organizațional al cercetășiei

Aspecte de conținut

Procesul de transfer, informațiile despre modul de funcționare al Consiliului Director și al Echipelor executive, cât și organigrama, sunt deja documentate. Pentru a ajunge mai aproape de adulții de la nivel local însă, propunerea este să construim un curs online (eLearning) care să abordeze următoarelor aspecte:

 • Funcționarea structurilor naționale (Statut și Regulament, Organigramă, Cadrul operațional)
 • Rolul Adunării Generale
 • Rolul Consiliului Director și principiile generale de funcționare al CD 
 • Relația dintre Centrele Locale, Adunarea Generală, Consiliul Director, Directorul Executiv, Echipa Executivă, Coordonatorii Strategici și Echipele de proiect.
 • Procesul de luare de decizii și diferența dintre strategic și operațional
 • Responsabilitatea legală a Consiliului Director și a Directorului Executiv
 • Procesul de planificare strategică
 • Mecanisme de urmărire a principiilor și culturii organizaționale / Etica organizațională: respectul față de resurse umane – angajați / voluntari / beneficiari, independența și autonomia în activitate, etica profesională, conflictul de interese etc.
 • Transparența activităților – în intern între toate nivelurile și extern către toate categoriile
 • Modul de implicare a tinerilor în luarea deciziilor

Alinierea cu strategia ONCR

 • Pentru a deveni cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România este necesar să creăm contexte de creștere și pregătire pentru tineri și adulți în vederea implicării în structurile naționale
 • Asigurarea sustenabilității organizației pe termen lung și pregătirea viitorilor adulți din cercetășie care să preia responsabilitățile naționale și locale din organizație. 

Cine?

O echipă formată din 2-3 voluntari care:

 • Creează suportul de curs, cu toate informațiile ce vor fi prezentate în cursul online (eLearning): obiectivele educative ale cursului, tematicile abordate – menționate mai sus în Aspecte de conținut – și conținutul aferent fiecărei tematici
 • Creează un storyboard (un cadru exemplu de cum ar trebui prezentată informația, succint, în eLearning)
 • Testează și dă feedback pe cursul dezvoltat de echipa de eLearning-uri

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *