Propuneri modificări Statut și Regulament SfH

În noiembrie 2021 Adunarea Generală a aprobat o primă variantă la Politicii Safe from Harm în organizație, un document care să ne ofere o direcție spre ce înseamnă un mediu sigur la cercetași, cât și modurile în care putem obține un astfel de mediu, respectiv consecințele și modul de anchetare a neregulilor. 

În ultimul an echipa națională mandatată pe acest proiect a reușit să integreze feedback-ul primit pe informațiile din Politică, a creat materiale informative pentru toate ramurile de vârstă, atât video cât și text, a creat și susținut un curs de formare pentru responsabilii SfH de la nivel local  și a lansat un e-learning / curs de formare online disponibil pentru toți adulții cercetași. Mai multe detalii aici https://sfh.scout.ro/ 

Tot în această perioadă am numit un responsabil național de SfH cu un mandat de 3 ani, cu rol de creare a structurii SfH în organizație și coordonare a responsabililor SfH de la nivel local. 

Existența unei politici în organizație nu înseamnă că ea este și aplicată la fiecare nivel. Am avut în Consiliul Director 13 sesizări SfH în 2 ani și este un lucru bun că cel puțin suntem cu toții mai atenți la ce înseamnă spațiu sigur pentru fiecare dintre noi. Suntem însă și în situația în care suntem într-un proces, aproape de finalizare, din cauza unei decizii în urma unei anchete SfH am fost dați în judecată. Ce ne-ar fi ajutat organizația și în acel moment, cât și în fiecare anchetă în parte, este ca Politica și procedurile SfH să fie parte din Statutul și Regulamentul organizației.

Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea Statutului și Regulamentului ONCR, astfel:

Statutul ONCR

Completarea art 18 din regulament cu informații despre obținerea calității de membru titular al ONCR, atât din perspectiva respectării prevederilor Politicii SfH, cât și detalierea elementelor necesare pentru viitorii membri adulți.

Introducerea în art 18 a alineatelor referitoare la reînscrierea ca membru în ONCR ulterior excluderii din organizație

Adăugarea în atribuțiile Consiliului Director, art 30, numirea Responsabilului SfH Național și abrobarea componenței echipei SfH pentru un mandat de 3 ani, respectiv decide asupra propunerilor de sancționare a membrilor.

Se adaugă și în atribuțiile Consiliului Centrului Local, art 44, aprobarea participării membrilor centrului local la evenimente în afara CL, respectiv numirea responsabilului local de SfH.

Regulament ONCR

Se adaugă în art 7 următoarele alineate referitoare la documentele necesare adulților pentru obținerea calității de membru.

Introducerea unui alineat (4) pentru detalierea condițiilor de reînscriere după excludere a persoanelor.

Introducerea responsabilității respectării Politicii în perioada de aspiratură în art 8 și completarea cu alineatul 5 referitor la selecția membrilor pentru ocuparea funcțiilor sau a responsabilităților în organizație.

Completarea art 13 referitor la Drepturile membrilor titulari cu litera l referitoare la crearea unui mediu sigur în cercetășie.

Completarea art 14 referitor la obligațiile membrilor tituali cu obligația de a respecta prevederile politicii SfH, cât și introducerea unui nou alineat referilor la membri care împlinesc 18 ani și obligațiile ce vin cu aceasta.

Se propune completarea art 52 cu următoarele atribuții ale Consiliului Director referitoare la numirea responsabilului național SfH, respectiv la aprobarea componenței echipei SfH, cât și decizia asupra propunerilor de sancțiune a membrilor ONCR.

Astfel, se adaugă și în atribuțiile Consiliului Centrului Local numirea Responsabilului local de SfH.

Se propune modificare art 105 referitor la situațiile conflictuale de la nivelul Centrului Local prin adăugarea Responsabilului SfH național care poate fi contactat în cazul unor situații care țin de încălcarea prevederilor Politicii SfH.

Modificarea art 117 prin adăugarea condiției ca pentru toate situațiile care țin de protecția și siguranța copiilor, tinerilor și adulților, sancțiunile să fie aplicate conform prevederilor aferente Politicii SfH.

Completarea art 118 referitor la membri ONCR sub 18 ani

Introducerea următoarelor sancțiuni în art 19 din regulament.

Se modifică art 120 legate de cine poate semnala o abatere, prin eliminarea literelor și explicitarea faptului că oricine poate semnala o abatere.

Modificarea art 121 referitor la aplicarea sancțiunilor la nivel de unitate sau grup, respectiv modificarea art 122 prin înlocuirea Codului Galben cu Politica Safe from Harm.

Completarea art 124 referitor la Șeful de Unitate, unde în cazul unei destiuti din funcție, aceasta este hotărâtă de către membri unității, responsabilul Local de SfH sau cu acordul Consiliului Centrului Local. Respectiv compeltarea Art125 referitor la Șeful de Centru Local care, în cazul unei anchete care depășește posibilitățile CCL poate sesiza Consiliul Director sau Responsabilul Național / Regional SfH.

Modificarea art 126 prin introducerea existenței unei comisii SfH și cine aduce la cunoștință Centrului Local de care aparține persoana în cauză, respectiv sancțiunea dacă ea există. Respectiv corelarea art 128 cu articolul corect referitor la abateri.

1 thought on “Propuneri modificări Statut și Regulament SfH”

  1. Pingback: Adunarea Generală 2022 (toamna) - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *