Situații excepționale în cadrul Consiliului Director

*Propunere modificare Statut și Regulament ONCR, propus pe OZ a AG ONCR 2023 toamnă Preambul Pentru a asigura transparența și menținerea unor standarde etice în cadrul ONCR, considerăm necesară definirea unei proceduri pentru situațiile excepționale în care membrii Consiliului Director sunt subiectul unor anchete pentru acțiunile lor în cadrul organizației. În Statutul și Regulamentul ONCR […]

Situații excepționale în cadrul Consiliului Director Read More »