Situații excepționale în cadrul Consiliului Director

*Propunere modificare Statut și Regulament ONCR, propus pe OZ a AG ONCR 2023 toamnă

Preambul

Pentru a asigura transparența și menținerea unor standarde etice în cadrul ONCR, considerăm necesară definirea unei proceduri pentru situațiile excepționale în care membrii Consiliului Director sunt subiectul unor anchete pentru acțiunile lor în cadrul organizației.

În Statutul și Regulamentul ONCR este definită doar situația în care un membru din CD este demis din cauza absențelor nemotivate la trei ședințe consecutive de Consiliu Director, dar nu sunt definite alte situații ce interesează comportamente sau acțiuni nepotrivite ale membriilor CD. Din acest motiv, și datorită unor antecedente, venim cu următoarea propunere.

Propunem ca: 

În cazul în care unul sau mai mulți membri din CD sunt subiectul unei sesizări, Comisia de Etică, Disciplină și Statut (CE) mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului, în funcție de încadrarea acțiunii / comportamentului: comisie formată din responsabili SfH și / sau membri CE.

Ancheta se desfășoară conform procedurilor CE sau procedurilor SfH, sub controlul și coordonarea  CE.

Intervalul de timp în care se formează comisia, se finalizează ancheta și se comunică decizia nu trebuie să depășească o lună, de la momentul primirii sesizării.

Pe parcursul anchetei:

  • Membrul / membrii Consiliului Director pot alege să se retragă din activitatea Consiliului și / sau activitatea cercetășească până la încheierea anchetei.
  • În desfășurarea anchetei, membrul sau membrii Consiliului Director investigați  nu se pot implica în activitățile consiliului sau / și activitatea cercetășească ce au ca subiect ancheta în desfășurare, devin inactivi în discuțiile cu terți pentru a nu influența ancheta, acesta /aceștia doar depun/e mărturie asupra faptelor. 

Odată ce ancheta este încheiată, CE decide prin vot asupra recomandărilor comisiei, create în baza Statutului și Regulamentului ONCR.

Decizia acestei comisii va fi adoptată de către CD cu caracter obligatoriu.

În cazul în care recomandarea comisiei de anchetă este excluderea unui membru din CD și/ sau ONCR, decizia de destituire din funcție și excluderea lui se face prin vot în AG ONCR în conformitate cu Statutul și Regulamentul ONCR.

Propunere HAG: 

  1. Se aprobă propunerile de modificări de Statut și Regulament, conform Anexei 1.
  2. Se mandatează Echipa SfH și Comisia de Etică, Disciplină și Statut să actualizeze procedurile de lucru conform modificărilor din Anexa 1.

Anexa 1

Modificări de Statut și Regulament: 

Se adaugă în Statutul  ONCR un articol ( cu numărul 32 ) în secțiunea Organe de conducere – Consiliu Director, în legătură cu anchetarea unui membru/ membrilor CD și eventualele sancțiuni.
Forma actualăForma propusă Secțiunea A – Structuri Naționale
A 1 – Organele decizionale
A 1.2 – Consiliul Director
Art. 32. Sancțiuni:În cazul în care unul sau mai mulți membri din Consiliul Director sunt subiectul unei sesizări, Comisia de Etică, Disciplină și Statut mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului în funcție de încadrarea acțiunii/ comportamentului;
Decizia comisiei de anchetă este votată de Comisia de Etică, Disciplină și Statut și va fi adoptată de către Consiliul Director cu caracter obligatoriu;
În cazul în care recomandarea comisiei de anchetă este excluderea unui membru din Consiliul Director, decizia de destituire din funcție și excluderea lui se face prin vot în AG în conformitate cu Statutul și Regulamentul ONCR.
Se modifică în Regulamentul ONCR Art. 62 Subpunctul e. în secțiunea Comisia de Etică, Disciplină și Statut 
Forma actualăForma propusă
Art. 62. Atribuțiile Comisiei Permanente:
a. Analizează în prealabil orice sesizare făcută către Comisia de Etică, Disciplină și Statut;
b. Decide componența grupului de voluntari pentru comisiile de analiză;
c. Decide componența comisiilor de analiză și definește un mandat explicit cu privire la care sunt faptele / aspectele pe care acestea trebuie să le stabilească / analizeze;
d. Poate solicita, la nevoie, reluarea procedurilor de la început, în orice moment al analizei, invocând și dovedind următoarele motive: informații noi, vicii de procedură, probleme de imparțialitate; 
e. În cazul în care un membru al Consiliului Director este ținta unei verificări pentru acțiunile sale în această calitate, Comisia va fi întotdeauna formată din 3 membri ai Comisiei Permanente, aleși aleator;
f. În cazul în care un membru al Comisiei Permanente este verificat, indiferent dacă este vorba despre verificarea activității acestuia în cadrul Comisiei sau despre orice alte acțiuni, dar care nu țin de domeniul Safe from Harm, Comisia de analiză va fi alcătuită din 3 persoane care nu fac parte din Comisia Permanentă sau din Consiliul Director, dar care îndeplinesc toate criteriile cerute membrilor Comisiei Permanente;
g. Decide aplicarea cu caracter obligatoriu a recomandărilor și sancțiunilor stabilite de comisiile de anchetă.
       e. În situația în care unul sau mai mulți membri din Consiliul Director sunt subiectul unei sesizări, Comisia de Etică, Disciplină și Statut mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului, în funcție de încadrarea acțiunii/ comportamentului, comisie formată din responsabili Safe from Harm sau membri ai Comisiei Permanente, aleși aleatoriu;

Se adaugă în Regulamentul ONCR un articol ( cu numărul 149) în secțiunea Recompense și Sancțiuni, în legătură cu anchetarea unui membru/ membrilor CD și se schimbă numerotarea articolelor ulterioare.
Forma actualăForma propusă
Art. 149
(1) Împotriva sancțiunilor se poate face contestație, către organul care a pronunțat sancțiunea, sau apel, direct la Consiliul Director.
(2) În cazul în care Consiliul Director a propus sancțiunea, apelantul are dreptul de a-și susține cauza în Adunarea Generală, cauza fiind trecută ca punct pe ordinea de zi.
Art. 149. În situația deosebită în care unul sau mai mulți membri din Consiliul Director sunt subiectul unei sesizări:
(1) Comisia de Etică, Disciplină și Statut mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului, în funcție de încadrarea acțiunii / comportamentului, comisie formată din responsabili SfH sau membri ai Comisiei Permanente de Etică, Disciplină și Statut, aleși aleatoriu;
(2) Membrul/ membrii consiliului anchetați pot alege să se retragă din activitatea Consiliului Director/ activitatea cercetășească până la încheierea anchetei;
(3) Odată ce ancheta este încheiată, membrii Comisiei de Etică, Disciplină și Statut decid asupra anchetei, prin vot asupra recomandărilor comisiei. create în baza Statutului și Regulamentului ONCR;
(4) Decizia acestei comisii va fi adoptată de către Consiliul Director cu caracter obligatoriu;
(5) În cazul în care recomandarea comisiei de anchetă este excluderea unui membru din Consiliul Director și/ sau ONCR, decizia de destituire din funcție și excluderea lui se face prin vot în Adunarea Generală ONCR, în conformitate cu Statutul și Regulamentul ONCR;

(6) Intervalul de timp în care se formează comisia, se finalizează ancheta și se comunică decizia nu trebuie să depășească o lună, de la momentul primirii sesizării.

Art. 150
(1) Împotriva sancțiunilor se poate face contestație, către organul care a pronunțat sancțiunea, sau apel, direct la Consiliul Director.
(2) În cazul în care Consiliul Director a propus sancțiunea, apelantul are dreptul de a-și susține cauza în Adunarea Generală, cauza fiind trecută ca punct pe ordinea de zi.

Alinierea cu Strategia ONCR

Propunerea se aliniază Viziunii 2024, asigurându-ne că ONCR este condusă de lideri autentici și integri.

Schimbări preconizate și impact

Clarificarea procedurii prin care se pot ancheta membri din Consiliul Director.

Propunere de buget

Nu este cazul. 

Repere statutare

 Statut ONCR, Art.30 litera l.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *