Rețele informale de Centre Locale


Propunere concept pentru introducerea în Regulamentul și Statutul ONCR

Definiție: Rețea: o structură informală, orizontală, formată din Centre Locale în vederea susținerii unui proiect, unei inițiative sau a dezvoltării unor programe cercetășești cu un specific anume.

Aderarea la rețea, precum și renunțarea la aceasta se face prin vot de către Adunarea Generală a Centrului Local, cu informarea Consiliului Director. Accesul cercetașilor la evenimente și oportunități care nu sunt proprii ale rețelei nu poate fi condiționat de apartenența Centrului lor Local la o rețea.

În interiorul rețelei, toate Centrele Locale membre au drepturi egale și sunt informate în mod identic de toate activitățile rețelei.

O rețea se înființează de cel puțin două Centre Locale, printr-o solicitare adresată Consiliului Director care va conține:

  • Numele, Scopul și, opțional, identitatea vizuală rețelei
  • Un regulament de organizare și funcționare; reguli de aderare și de pierdere a calității de Centru Local membru
  • O persoană care e responsabilă în relația rețelei cu Consiliul Director si datele de contact ale acesteia
  • Copie după Procesele Verbale ale Adunării Generale ale Centrelor Locale în care s-a votat adeziunea la rețea

Un Centru Local poate face parte din oricâte rețele ale ONCR. Un cercetaș poate fi responsabil de relația cu Consiliul Director pentru mai multe rețele.

Scopul și regulamentul rețelei sunt documente interne ONCR, se subordonează statutului și regulamentului, nu le pot contraveni și nu pot aduce atingere statutului unitar al ONCR.

Evaluarea îndeplinirii condiției de mai sus se face de către Consiliul Director care aprobă sau respinge înființarea rețelei.

Pentru buna funcționare a rețelei pot fi definite roluri speciale care sunt atribuite prin numire de către Centrele Locale membre / care au inițiativa rețelei, cu acordul Consiliului Director. Rețeaua poate beneficia de utilizarea unui cont bancar ONCR pentru derularea de activități proprii. La nevoie, cu acordul tuturor Centrelor Locale membre, rețeaua poate colecta o cotizație specială pentru apartenența la rețea, aceasta fiind în mod obligatoriu trecută în regulamentul de funcționare, încasarea ei făcându-se în conturile ONCR și cu respectarea procedurilor financiare ale ONCR.

Rețeaua este subordonată ONCR astfel orice activitate trebuie să fie aliniată cu strategia și direcțiile strategice ale ONCR.

Respingerea cererii de aderare unui Centru Local la o rețea sau modificări survenite asupra componenței rețelei care nu apar ca hotărâre a Adunării Generale a unui Centru Local membru trebuie aprobată de CD ONCR. Orice modificare asupra regulamentului unei rețele este supusă aprobării CD ONCR, în cel mai scurt timp posibil.

Rețeaua prezintă Consiliului Director un raport sintetic Consiliului Director cu 30 de zile înainte de fiecare Adunare Generală ordinară sau la cerere.

1 thought on “Rețele informale de Centre Locale”

  1. Pingback: Înfiintare Rețea SPES - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *