Procedura de plată a cotizației ONCR

Context:

Adunarea Generală din 2018 a hotărât plata cotizației semestrial (de două ori pe an) în locul celei trimestriale (de patru ori pe an).

Aspecte luate în considerare în elaborarea propunerii:

  • Anul financiar
  • Participarea Centrelor Locale la Adunarea Generală Ordinară și timpul necesar pregătirii situațiilor de suspendare și emiterea și transmiterea deciziilor din partea Consiliului Director
  • Participarea membrilor activi la evenimentele cercetășești organizate pe parcursul verii

Propunere de definire a termenilor:

  • Se consideră semestrul 1 lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie.
  • Se consideră semestrul 2 lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie.
  • Se consideră că Centru Local a plătit cotizația pentru un semestru atunci când a efectuat plata pentru cel puțin 80% din membrii activi conform oncr.ro ai Centrului Local/ Grupului Candidat, dar nu pentru mai puțin de 25 de persoane.

Propunere a termenelor de plată a cotizației:

Cotizația aferentă semestrului 1 poate fi achitată în perioada ianuarie – iunie, în timp ce cotizația aferentă semestrului 2 poate fi achitată în perioada iulie – decembrie.

Propunere termene de suspendare:

Se suspendă Centrele Locale/ se ridică autorizația de funcționare a Grupurilor Candidat după data de 15 iulie pentru neplata cotizației aferente semestrului 1 a anului în curs, respectiv după 15 ianuarie pentru neplata cotizației pentru semestrul 2.

Informare:

1. La nivel operațional, în acest moment bifarea în softul oncr.ro se face în continuare trimestrial pentru fiecare membru.

2. Pentru finalizarea plății și înregistrării cotizațiilor aferente anului 2018, în perioada de tranziție (adică în trimestrul 1 al anului 2019) se păstrează inclusiv termenul de 15 aprilie 2019 ca termen la care se suspendă Centrele Locale/ ridică autorizația de funcționare pentru Grupurile Candidat care nu au plătit cotizația pe trimestru 4 al anului 2018.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *