Reguli derulare activitate cercetășească în timpul pandemiei COVID-19

Notă: Document aprobat pe data de 26.06.2020 și actualizat ultima dată în 29.06.2021


Având în vedere că atât situația sanitară, cât și situația legală încep să se relaxeze în vederea reluării unor activități, ne bucurăm să putem să luăm în considerare, cu responsabilitate, reluarea activității cercetășești. În realizarea acestui obiectiv avem două priorități – siguranța cercetașilor și a comunităților lor și respectarea cu strictețe a normelor sanitare / legale care se aplică, în ordinea asta.

Acest document stabilește principiile generale și regulile concrete în care putem să reluăm activitatea, el urmând a avea actualizări în funcție de parcursul pandemiei și de reacțiile autorităților relevante.

Orice activitate cercetășească se poate desfășura începând cu data de 22 iunie 2020 DOAR dacă poate îndeplini cumulativ TOATE condițiile de siguranță de mai jos, interpretate, ca principii, pentru orice context de desfășurare.

Prezentul document rămâne valabil până la modificarea/ anularea acestuia prin decizie de CD.

Materialele vizuale pot fi descărcate de aici.

I. Principii fundamentale

 1. Distanțare – orice cercetaș, lider sau altă persoană care participă la activitate trebuie să păstreze o distanță de minim 2m față de orice altă persoană sau, dacă nu se poate asigura întotdeauna distanța minimă, atunci toți participanții vor purta mască (vezi mai jos)
 2. Aer curat și spații igienice recomandăm ferm desfășurarea tuturor activităților comune doar în aer liber; în cazul în care o activitate are loc totuși în interior, orice spațiu în care se desfășoară trebuie să aibă o amplă și suficientă ventilație cu aer proaspăt de afară, pe tot parcursul activității (cele mai multe aparate de aer condiționat NU aduc aer din exterior, activitățile cercetășești NU se pot desfășura în spații cu astfel de aparate de aer condiționat). Activitățile au loc doar în spații care nu sunt zone de trafic / zone frecventate de multe persoane (mall, stații de transport în comun, puncte de alimentație publică, teatru, muzeu, biserică …) și pentru care se face sau se știe că s-a făcut o igienizare corectă / completă.
 3. Măști – toți participanții poartă măști care să acopere nasul și gura la orice activitate în spații închise sau spații deschise aglomerate (publice sau private), de fiecare dată când este posibil; aceeași măsură se aplică și pentru situația în care participanții la o activitate în aer liber trebuie să tranziteze / folosească temporar un spațiu închis sau un spațiu deschis, dar aglomerat, indiferent dacă e public sau privat sau un spațiu care să nu permită distanțarea minimă.
 4. Igiena mâinii și a feței: există tot ce e nevoie și în cantități suficiente pentru o igienă corectă în orice moment al activității (dezinfectant, apă și săpun) și aceasta se face în mod corespunzător (vezi mai jos)
 5. Triaj și urmărire – toți participanții la orice activitate își fac un triaj (bazat pe o listă de întrebări și luarea temperaturii). La lupișori și temerari se ocupă părinții, la eXploratori, seniori lideri și alți voluntari – ei înșiși, ideal folosind o aplicație pe telefon sau o altă soluție digitală, înainte de a pleca de acasă spre activitate; Toți participanții de la activitate (cercetași sau invitați) sunt trecuți pe o listă (de asemenea, digitală în mod ideal) care ajunge în aceeași zi la Consiliul Centrului Local. Pentru toți participanții există un număr de telefon de contact.
 6. Comunicarea și acceptarea principiilor și a regulilor – responsabilul de activitate se asigură că toți cercetașii prezenți la activitate / și familiile acestora cunosc îndeaproape principiile care sunt necesar a fi respectate în derularea activităților
 7. Siguranță și responsabilitate înainte de toate – responsabilul de activitate (întotdeauna un membru adult al ONCR) are răspunderea finală a deciziei de a face și / sau a continua o activitate pentru respectarea, fără întrerupere, în toate momentele, a acestor principii.
 8. Vaccinarea / Rezultat negativ la teste / Perioada ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV – 2 – dovada uneia din situatiile enunțate impune relaxarea unor măsuri, descrise detaliat în capitolul III.4.

II. Organizare, siguranță și responsabilitate 

Evaluarea finală pentru siguranța unei activități o face liderul de unitate / Consiliul Centrului Local, care poate și are responsabilitatea de a accepta sau refuza o activitate din cauză că nu poate asigura condițiile fundamentale de mai sus, cu unica excepție a unor situații impredictibile care pun mai rapid / mai acut în pericol siguranța / sănătății cercetașilor. 

Fiecare activitate trebuie să aibă un responsabil adult, neapărat membru al organizației, desemnat să se asigure de respectarea tuturor principiilor fundamentale și ale tuturor regulilor specifice pentru fiecare activitate.

În cazul evenimentelor cu caracter public, responsabilul adult de activitate își asumă respectarea de către organizatorul evenimentului a tuturor măsurilor de siguranță descrise în principiile fundamentale și a limitărilor numerice.

Urmărirea acestor principii trebuie să fie planificată înainte de începutul activității, respectarea lor fiind obligatorie în toate momentele unei activități, inclusiv la intrarea / ieșirea în spațiul de activitate, în pauze, când se strânge la final și așa mai departe, fără excepție. 

Responsabilului de activitate ia decizii în cazul în care apar simptome în baza protocolului detaliat mai jos.

În timpul activității, dacă liderul / responsabilul de activitate, în ciuda planificării anterioare, constată că nu se pot respecta TOATE condițiile în întâlnire (spațiul nu este dezinfectat, nu sunt materiale pentru a asigura igiena tuturor, …) are obligația de a modifica locul / structura activității pentru a respecta principiile de mai sus sau de a o opri, dacă acest lucru nu este posibil.

Consiliul Centrului Local are datoria de a informa toți membrii Centrului Local cu privire la acest regulament. Nerespectarea normelor de siguranță și protecție atrage de la sine:

 • Punerea în pericol a liderilor, voluntarilor, cercetașilor
 • Punerea în pericol a tuturor celor apropiați lor
 • Periclitarea imaginii cercetași la nivel local și, implicit, național
 • Răspunderea în fața legii privind încălcarea normelor aflate în vigoare

Așadar, e de datoria noastră să ne asumăm acțiunile pe care le desfășurăm și să răspundem de posibilele consecințe ale acestora.

De asemenea, în măsura în care GRR constată sau i se aduce la cunoștință încălcarea acestui regulament de către un grup de cercetași, va lua toate măsurile necesare pentru a prioritiza siguranța cercetașilor în activitate. GRR are responsabilitatea de a aduce la cunoștință verbal (telefonic) și în scris (email) abaterea de la prezentul regulamentul, măsurile luate fiind graduale, de la informare până la propunerea de suspendare a activității.

II. 1. Protocolul în baza căruia responsabilul de activitate ia decizii în cazul în care cineva este suspect de COVID-19 sau diagnosticat cu COVID-19

Înainte de activitate

 1. Toți participanții la orice activitate își fac un triaj. Dacă, înaintea de începerea activității, cercetașul prezintă simptome își anunță liderul despre acestea și nu se prezintă la activitate.
 2. Liderul / responsabilul de activitate are obligația de a NU primi la activitate persoanele pentru care nu s-a făcut triajul (temperatură + întrebări), persoanele vizibil bolnave, persoanele care nu au / nu poartă mască în spațiul interior/ exterior în mod corespunzător.

În timpul activității

 1. Dacă în cadrul activității, apare la cercetaș (minor sau adult) simptome respiratorii (tuse, strănut, îi curge nasul, etc.) și/ sau febră mai mare de 37,3 C și/ sau stare generală alterată, acesta va fi imediat izolat de restul persoanelor prezente la activitate, într-un spațiul special amenajat anterior.
 2. După izolarea persoanei într-un mediu sigur, liderul are obligația de a informa în cel mai scurt timp părintele / tutorele de apariția simptomelor și de a decide împreuna cu aceștia următorul pas (așteaptă ca părinții/ tutorele să-l preia, este înștiințată unitatea sanitară etc.), în funcție de starea persoanei.

După activitate

 1. Dacă apariția simptomelor este ulterioară activității, fiecare cercetaș care participă la întâlnire are responsabilitatea de a anunța cu promptitudine liderul imediat ce el sau cineva din familia cu care locuiește este potențial suspect de COVID-19
 2. În cazul în care suspiciunea/ diagnosticul apare după întâlnire, liderul pregătește lista cu toate persoanele participante la întâlnire/ lista persoanelor cu care persoana suspectă/ confirmată a venit în contact prelungit (mai mult de 20 min, la o distanță mai mică de 2 m și fără mască), reface istoricul deplasărilor (în cazul în care în timpul activității cercetașul s-a deplasat de la locul activității – de exemplu drumeție sau escaladă).
 3. Liderul informează de îndată familiile celorlalte persoane participante la întâlnire și se invocă procedura de autoizolare la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea, de către aceste persoane, a semnelor și simptomelor de infecție respiratorie (nas înfundat, strănut, tuse, febră ridicată, dificultate la înghițire/ roșu în gât, dureri musculare, lipsa poftei de mâncare etc.).  În cazul în care starea de sănătate impune, contactează imediat medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112.

II. 2. Recomandări pentru igienă personală

 • Se va evita atingerea feței cu mâinile nespălate / nedezinfectate;
 • Tușitul sau strănutul se poate face în pliul (îndoitura) cotului sau într-un șervețel de unică folosință. De asemenea, dacă se suflă nasul trebuie folosite șervețele de unică folosință, care se aruncă imediat la coș sau într-un sac menajer. Imediat după aceasta se vor spăla mâinile.
 • Spălatul mâinilor are loc la începutul și la sfârșitul activității, imediat înainte și imediat după ce se folosesc unelte, obiecte folosite de alte persoane, imediat după ce strănută sau tușește în mâini, din greșeală;
 • Măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun. 
  • Înainte de a utiliza masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun).
  • Masca de protecție trebuie să acopere atât gura cât și nasul și să fie schimbată o dată la 4 ore sau ori de câte ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat;
  • Masca nu se atinge în timpul purtării, iar în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie igienizate cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun
  • După utilizare, masca se aruncă de îndată într-un spațiu special amenajat, preferabil cu capac, operațiune urmată de igienizarea mâinilor. NU se recomandă reutilizarea măștilor medicale.
  • Măștile nemedicale se spală zilnic la o temperatură de 60-90 C și se calcă cu fier de călcat prevăzut cu abur, la temperatură maximă.

III. Reguli specifice

III.1. Limitări numerice

Se permite organizarea de evenimente specifice cercetășiei cu respectarea normelor de distanțare fizică, în județele/ localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3 / 1.000 de locuitori, în următoarele limite numerice:

15 mai

 • 6 persoane care nu locuiesc împreună ca grup pietonal (deplasarea în orașe, deplasarea în spații publice)
 • 50 de persoane în interior
 • 70 de persoane în exterior

1 iunie

 • 8 persoane care nu locuiesc împreună ca grup pietonal (deplasarea în orașe, deplasarea în spații publice)
 • 70 de persoane în interior
 • 200 de persoane în exterior

1 iulie

 • 150 de persoane în interior
 • 200 de persoane în exterior
 • 30 de persoane la activități sportive (drumeție, escaladă, …) care nu locuiesc împreună

1 august

 • 150 de persoane în interior
 • 200 de persoane în exterior
 • 30 de persoane la activități sportive (drumeție, escaladă, …) care nu locuiesc împreună

În cazul evenimentele publice (organizate de alte entități la care cercetașii participă sau organizate de cercetași pentru comunitate), limitările numerice se aplică cumulat, cercetași și non-cercetași

III.2. Distanțare și măști

Distanțarea socială și purtarea măștilor 

În acord cu măsurile de la nivel național privind purtarea măștii în mod obligatoriu în spațiile deschise, devine obligatorie purtarea măștii în timpul activităților derulate în spațiile închise, în spațiile deschise aglomerate, indiferent dacă e public sau privat (stații de autobuz/ tramvai/ metrou, autogări/ gări, obiective turistice, parcuri, la foc etc.) , și în spațiile care nu permit distanțarea minimă între participanții la activitate sau în activitățile care impune interacțiune apropiată (înmânarea eșarfei sau a unei fișe de lucru, semnarea unui document, indicații pe o hartă etc.).

De asemenea, în cazul în care persoanele participante la activitate sunt parte din aceeași familie / grup de interacțiune (se întâlnesc în afara activităților cercetășești în aceeași formulă de oameni) nu se impune păstrarea distanței de 2m. Principiile fundamentale au ca scop crearea unui cadru sigur pentru derularea unor activități educative, nicidecum impunerea unor reguli care nu ajută. Așadar, dacă știți că există situații în care cercetașii fac parte din aceeași familie sau un grup restrâns de prieteni cu care se întâlnesc în permanență, se vizitează etc. și în afara activităților cercetășești, este fără sens să le cereți să păstreze distanțarea socială în timpul activității cercetășești.

III.3. Limitări în caz de vaccinare / rezultat negativ la teste / perioada ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV – 2

În cazul în care activitatea este derulată cu prezența doar a adulților peste 16 ani și toți participanții la activitate, fără excepție, fac dovada:

 1. vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 2. rezultatului negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
 3. rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;
 4. aflării în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2

limitările de organizare se relaxează astfel:

 1. În cazul evenimentelor adresate adulților (persoane peste 16 ani) se poate crește numărul participanților la decizia responsabilului de activitate
 2. În cazul evenimentelor, în interior, adresate adulților (persoane peste 16 ani) distanța de 2 m este obligatorie, purtarea măștii fiind recomandată
 3. Purtarea măștilor rămâne obligatorie doar în situația în care legislația în vigoare o impune, și rămâne recomandată în orice circumstanță. Asta înseamnă că atâta vreme cât legislația națională sau locală impun purtarea măștii în spații publice, ea trebuie purtată, indiferent de regulile noastre, dar activitatea în spații private se poate desfășura și fără obligativitatea purtării măștii, în special în spații deschise.

IV. Activități posibile

Restricțiile de mai sus schimbă dinamica în activitățile noastre obișnuite. Trebuie să ne uităm împreună spre viitor, să acceptăm că cel puțin o perioadă virusul acesta va afecta atât viața noastră zilnică cât și activitatea cercetășească, și să identificăm / inventăm noi moduri de a ne bucura de cercetășie în așa fel încât să fim cu toții, și noi, și cei dragi nouă și comunitatea extinsă în siguranță.

În prima fază, vă invităm să publicați și să share-uiți activitățile / întâlnirile pe care reușiți să le faceți și cum v-ați adaptat la noua paradigmă, ca surse de inspirație pentru alții.

Apoi, dacă aveți idei de programe pe care le putem aplica / replica la nivel local, regional sau / și național care să respecte toate principiile și regulile de mai sus, și / sau puteți contribui la dezvoltarea unor astfel de programe, vă rugăm să ne scrieți la contact@scout.ro, pe fb sau insta. 

Evenimente de mai multe zile

Activitățile care presupun înnoptat în natură nu sunt reglementate, momentan, altfel decât alte activități. Astfel pentru astfel de activități se aplică doar principiile fundamentale.

IV. 1. Cazare

Cabanele și hotelurile pot fi folosite pentru cazare, doar cu respectarea principiilor fundamentale (spații aerisite continuu, o garanție a igienizării / dezinfectării spațiilor, distanțare). S-ar putea să existe, în funcție de măsurile legale adoptate la un moment sau altul, restricții suplimentare pentru cabane și hoteluri. Este responsabilitatea liderului să verifice în prealabil dacă spațiul de cazare respectă atât legislația, cât și dacă este compatibil cu principiile fundamentale ale acestui document. 

Camparea este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului, maxim 6 persoane / cort.

Recomandăm în continuare dormitul sub cerul liber, la prelată / hamac.

IV. 1. 1. Spații de cazare interne cercetășești

Pentru spațiile de cazare oferite de Centrele Cercetășești/ Centrele Locale recomandăm elaborarea unui Regulament intern pentru folosirea spațiului.

Cu sprijinul cercetașilor de la Centrul Local Axente Sever Alba Iulia, punem la dispoziție un model în acest sens:

Regulament spațiu de cazare Centru AlbaScout 2020

Pentru o bună desfășurare a activităților în centru, am elaborat, în conformitate cu recomandările existente, o serie de reguli interne. 

 1. Acces în Centrul Albascout (Centrul)
 • În interiorul centrului au acces doar membri ai Organizației Naționale Cercetașii României și nominal, invitații lor. 
 • Pentru accesul în Centru, toți membri vor completa un formular de înregistrare la activitate care aparține Centrului Local Axente Sever Alba Iulia, și care va conține datele personale de contact și informații de triaj. Centrul Local își rezervă dreptul de a nu permite accesul membrilor care nu sunt înscriși în formular sau au o temperatură mai mare de 37.3 grade. 
 • Fiecare persoană care intră în Centru va respecta cu strictețe măsurile de bază pentru protejare împotriva COVID-19 (igiena mâinilor, distanțarea fizică, evitarea atingerii ochilor, nasului și a gurii, purtarea măștii și respectarea recomandării de a rămâne acasă și de a solicita asistență medicală medicului de familie, dacă are simptome specifice bolii). 
 1. Utilizarea spațiului 
 • Spălarea și dezinfecția suprafețelor din camere și spații comune se vor face înainte și după fiecare activitate cu soluții dezinfectante pe bază de alcool sau clor, avizate conform legii. 
 • Se va pune la dispoziție dezinfectat astfel încât după fiecare utilizare a băilor fiecare persoană să poată să dezinfecteze în urma lui / ei atât la duș cât și la wc. 
 • Se recomandă aerisirea încăperilor cât mai des și purtarea măștii în spațiile închise. Spațiile vor fi aerisite cel puțin în fiecare zi, înainte de începerea activității și de fiecare dată când grupul de persoane care le ocupă se schimbă, iar în cazul unei activități îndelungate cu același grup, la cel mult 2 ore. 
 • Se va pune la dispoziție dezinfectant în fiecare din cele 4 camere disponibile. 
 • În bucătărie nu se gătește și se recomandă servirea mesei în spațiile special destinate pentru asta (restaurante / terase) sau servirea mesei afară.
 • Se recomandă folosirea ustensilelor și a cănilor personale pe toată durata activității. În cazul în care se folosesc căni / veselă ale Centrului, ele vor fi etichetate clar cu numele persoanei care le folosește și vor fi folosite doar de acea persoană.
 • Materialele și elemente de echipament ale grupului / ale centrului, care urmează a fi folosite în cadrul activității vor fi pregătite anterior astfel încât să evităm o eventuală contaminare prin atingere, iar dacă există materiale / unelte (mătură și făraș / mop sau materiale pentru activități – tir cu arcul sau cățărat) aceste se vor dezinfecta înainte și după fiecare utilizare. 
 • Se recomandă folosirea Centrului de către un singur grup. În cazul în care are loc o suprapunere de activități cu mai multe grupuri, se recomandă folosirea de toalete separate pentru cele două grupuri.
 • Numărul maxim de persoane care pot utiliza spațiul în același timp este de 20 persoane, cu mențiunea că aceștia vor fi distribuiți în toate cele 4 camere ale sediului pentru a păstra o distanță de 2 m. 
 • Sediul are 3 camere care pot fi folosite pentru dormit, sub următoarea distribuție: maxim 4 paturi în camere de 25mp. 
 1. Plan de acțiune al echipei de management al centrului
 • Dacă în cadrul activității, apare la un cercetaș simptome respiratorii (tuse, strănut etc) și / sau temperatură mai mare de 37.3 C și/ sau stare generală alterată, acesta va fi imediat izolat de restul persoanelor prezente, într-o cameră amenajată anterior aflată la subsolul clădirii cu acces direct la stradă. 
 • După izolarea persoanei în spațiul sigur, coordonatorul activității are responsabilitatea / obligația de a anunța șeful Centrului Local (Florina Pauleti / 0754316211), urmând să decidă împreună următorii pași în funcție de starea de sănătate a persoanei în cauză. 
 • Dacă apariția simptomelor este ulterioară activității, participanții care manifestă simptome au obligația de a anunța cu promptitudine coordonatorul activității, iar acesta va anunța șeful de Centru Local, ambii urmând protocolul organizației cu privire la astfel de situații 
 • Indiferent de situație, dacă există o suspiciune de COVID-19 coordonatorul activității / șeful de Centru Local are obligația de a informa Grupul de Răspuns Rapid al organizației la adresa de email mihaela.girleanu@scout.ro/ 0736 341 822. 

Prezentul protocol completează Protocolul de desfășurare a activităților cercetășești al ONCR, ambele având caracter obligatoriu pentru a fi luate la cunoștință înainte de derularea unei activități în cadrul Centrului.

IV. 2. Transport

Atât pe parcursul derulării activității cercetășești, cât și a deplasării înspre / de la aceasta este necesară păstrarea în atenție a siguranței cercetașilor, respectându-se principiile fundamentale.
Recomandăm pe cât posibil folosirea mijloacelor de transport alternativ (pe jos, role, bicicletă, trotinetă) dacă acest lucru este posibil sau deplasarea cu mijloace de transport în comun în siguranță.

IV. 3. Alimentație

Și pentru asigurarea alimentației în cazul în care vorbim despre o activitate pe mai multe zile este necesar a fi respectate principiile fundamentale și desigur, regulile specifice suplimentare pentru depozitare sau servirea mesei.

Pentru luarea mesei în comun, responsabilul de activitate trebuie să se asigure că există suficient spațiu (regulile de distanțare din principiile fundamentale) care să permită servirea mesei, spălarea vaselor etc.

În cazul, în care vă propuneți servirea mesei la cabană sau orice spațiu comun de servire a mesei în interior este necesar să luați în considerare măsurile specifice aflate în vigoare: în prezent, masa se poate servi fără a depăși 70% din spațiul de mese și păstrând principiile de distanțare, maxim 6 persoane / masă.

V. Siguranță, informații certe și canale de comunicare

Pandemia a creat, prin natura ei, și o stare de incertitudine în societate și în comunitățile cercetașilor. Pe lângă schimbările de recomandări oficiale, absolut normale în prezența unor date noi, tot felul de canale de informații neoficiale au promovat tot felul de știri, studii și recomandări care sunt sau nu sunt adevărate sau care trag concluzii pripite din prea puține date.

O altă doză mare de incertitudine este dată de faptul că nu există niște scenarii oficiale / noi nu avem cunoștință de ele pentru cum ar putea evolua pe termen scurt și mediu recomandările / noile reglementări legale. Acest fapt se reflectă automat și în ceea ce noi putem transpune pentru activitatea internă. Deși am cerut în mod oficial recomandări cu privire la derularea de activități în aer liber (răspunsul detaliat aici), pe scurt, recomandarea este să urmărim îndeaproape orice schimbare care apare și să respectăm toată legislația în vigoare.

În consecință, normele și recomandările din acest document vor fi actualizate în funcție de noile reglementări în vigoare, păstrând așa cum aminteam mai sus siguranța cercetașilor ca prim criteriu în luarea deciziilor.

Recunoaștem, de asemenea, responsabilitatea, dreptul și nevoia fiecărei familii să gestioneze fiecare situație individuală după cum consideră cel mai potrivit pentru ea. Prin principiile și regulile de aici, ne-am propus că creăm un cadru sigur în care cercetașii să se poată bucura de cercetășie și să continue să crească în ea. De aceea, liderii sunt încurajați să găsească soluții de a-i menține activi și pe cercetașii care aleg, momentan, să participe la activități de acasă.

Dacă există întrebări specifice despre aceste reguli și mai ales dacă există îngrijorări că ele nu sunt respectate întru totul, încurajăm orice părinte, cercetaș, lider sau persoană interesată să ne contacteze pe unul din canalele noastre oficiale de comunicare (email, facebook, instagram, telefon, în ordinea asta).

VI. Întrebări triaj

Prezentați unul din simptomele de mai jos, cu debut brusc instalat?

 • Tuse
 • Febră
 • Scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)

Aveți istoric de călătorie în afara țării în țări care necesită izolare / carantină sau istoric de spitalizare corelat cu simptomatologie COVID-19 în ultimele 14 zile? 

Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane cu suspiciune sau diagnosticate cu infecție COVID-19?

(pentru aceste întrebări, dacă răspunsul este DA, atunci persoana nu poate participa la activitate)

(țările care necesită izolare / carantină (lista galbenă / lista roșie) sunt actualizate periodic aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19)

Care este temperatura ta măsurată la nivel axilar sau la nivelul frunții la plecarea de acasă?

(pentru această întrebare, dacă răspunsul este peste 37.3, atunci persoana nu poate participa la activitate)

În cazul în care acest protocol intern nu este aplicat integral de către unul sau mai mulți voluntari ai organizației, Organizația Națională Cercetașii României nu își poate asuma responsabilitatea în cazul infectării cu COVID19 a participanților sau organizatorilor activității, iar decizia de ignorare/ încălcare a acestui protocol aparține exclusiv voluntarului/ părintelui/ participantului, pe propria răspundere a acestuia/ acesteia.

VII. Q & A

 1. Ca lider, pot folosi metroul/ autobuzul ca să mă deplasez cu patrula de la sediu în parc pentru o activitate?

Recomandăm pe cât posibil folosirea mijloacelor de transport alternativ (pe jos, role, bicicletă, trotinetă) dacă acest lucru este posibil sau deplasarea cu mijloace de transport în comun în siguranță.

 1. Dacă organizez un camp trebuie să am un cadru medical prezent pentru a asigura supravegherea apariție semnelor de îmbolnăvire?

Pentru organizarea unui camp, este obligatorie prezența unei persoane capabile să asigure primul ajutor, dar nu trebuie să fie neapărat un cadru medical. Este necesar să existe o persoană responsabilă de urmărirea protocolului de siguranță și a principiilor de bază care poate lua decizii cu privire la apariția semnelor de îmbolnăvire.

 1. Am voie să campez la cort? Câte persoane pot dormi în același cort?

În prezent, camparea este permisă, fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului, maxim 6 persoane / cort, cu recomandarea în continuare a dormitul sub cerul liber, la prelată / hamac atunci când este posibil.

 1. Numărul de 30 persoane de la adrese diferite care pot face drumetii (etc) se referă doar la cercetasi, sau cu tot cu lider?

Limita de 30 se referă la întreg grupul și include atât cercetașii cât și liderii / voluntarii. Orice grup de cercetași care fac o drumeție nu poate fi mai mare de 30, indiferent de vârsta membrilor grupului.

 1. Cum verific că sunt la distanța necesară față de ceilalți participanți la activitate?

În general, “anvergura aripilor” (distanța între palmele tale când ai mâinile întinse lateral, paralel cu solul) este aproximativ egală cu înălțimea ta. Deci clasicul “două lungimi de braț” de la educație fizică este cam puțin, așa că ar trebui să ai confortabil mai mult de două lungimi de braț. Ca instrument util de estimare pe care îl are toată lumea, eșarfele oficiale ONCR au 120 de cm (de la vârf la vârf).

 1. Putem să ne jucăm gașcă / steaua / …?

Nu. Toate jocurile de contact încalcă principiul distanțării și nu sunt permise.

 1. Dacă sunt în drumeție, pot să împart o sticlă de apă cu cineva?

Nu, recomandăm folosirea propriei sticle de apă. 

 1. Cum mai exact se face triajul?

Liderul responsabil de activitate, în momentul în care lansează apelul de participare, transmite și regulile care trebuie respectate în cadrul activității, inclusiv responsabilitatea realizării triajului.

Dacă activitatea este dedicată lupișorilor și temerarilor, liderul va trimite lista de întrebări pentru triaj părintelui/ tutorelui, iar dacă activitatea este adresată eXploratorilor, seniorilor sau liderilor, direct către aceștia.

Părintele/ tutorele/ însuși cercetașul confirmă prezența la activitate. Părintele / cercetașul însuși are obligația de a răspunde la întrebările pentru triaj, și de a lua decizia de a pleca spre activitate doar în condițiile în care răspunsul la întrebări și temperatura sunt compatibile cu participarea la activitate.

Liderul / responsabilul de activitate trebuie informat de către rezultatul triajului indiferent de rezultat. Ca metodă de realizare practică a acestor pași, recomandăm ca separat de înscrierea la activitate, triajul să aibă loc prin intermediul unui formular online, care are cel puțin itemi care fac referire la numele participantului, confirmarea citirii și asumării regulilor în cadrul activităților cercetășești derulate în timpul pandemiei COVID-19, confirmarea realizării triajului în baza întrebărilor de mai jos și asumarea răspunderii de participare/ neparticipare în funcție de rezultatul acestuia.

Întrebări triaj
1. Prezentați unul din simptomele de mai jos, cu debut brusc instalat?
– Tuse
– Febră
– Scurtarea respirației (creșterea frecvenței respiratorii)
2. Aveți istoric de călătorie în afara țării în țări care necesită izolare / carantină sau istoric de spitalizare corelat cu simptomatologie COVID-19 în ultimele 14 zile? 
3. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane cu suspiciune sau diagnosticate cu infecție COVID-19?

(pentru aceste întrebări, dacă răspunsul este DA, atunci persoana nu poate participa la activitate)

(țările care necesită izolare / carantină (lista galbenă / lista roșie) sunt actualizate periodic aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19)

4. Care este temperatura ta măsurată la nivel axilar sau la nivelul frunții la plecarea de acasă?
(pentru această întrebare, dacă răspunsul este peste 37.3, atunci persoana nu poate participa la activitate)

 1. Cum se procedează în cazul fraților? Înțeleg că pot dormi în același cort, dar trebuie să respecte și distanța de 2m în timpul deplasarilor? Pot împărți sticla de apă?

Criteriul la care ne raportăm nu este gradul de rudenie, ci dacă cercetașii locuiesc la aceeași adresă. Așadar, în cazul în care frații locuiesc la aceeași adresă, ei pot dormi în același cort.
Recomandăm, în timpul activităților, să păstreze distanța de 2m și să aibă propria sticlă de apă pentru a-i încuraja și pe ceilalți să respecte această regulă, chiar dacă pentru ei nu este obligatorie.

 1. Dacă avem în același timp 3 sau 4 patrule (5 copii +1 lider) care desfășoară activități în aceeași poiană respectând regulile de distanțare este ok sau trebuie ca fiecare să fie în altă locație?

Este permisă organizarea unei activități cu 3-4 patrule în aceeași poiană, respectându-se regulile de distanțare socială

 1. În cazul campurilor, care este distanța minimă recomandată între corturi?

Recomandăm o distanță minimă de 1.5 m între corturi pe toate laturile acestuia.

 1. Triajul epidemiologic nu se poate face prin formular online, acesta trebuie făcut în momentul predarii copilului de către părinte, liderului. Dacă se va insista pe termometrizare în continuare, liderul va trebui să  ia temperatura copilului iar părintele să răspundă la întrebările triajului epidemiologic, să pună data, ora și semnătura. În acest caz, centrele vor trebui să-și achiziționeze termometre non contact?

Conform informațiilor de la o întrebarea anterioară, recomandăm ca înscrierea la activitate (obligatorie) să se facă în baza unui formular online. Triajul epidemiologic este o măsură internă pe care o definim noi astfel încât să ne fie de ajutor. Părintele/ tutorele/ însuși cercetașul confirmă prezența la activitate. Părintele / cercetașul însuși are obligația de a răspunde la întrebările pentru triaj, și de a lua decizia de a pleca spre activitate doar în condițiile în care răspunsul la întrebări și temperatura sunt compatibile cu participarea la activitate.

 1. Se poate face un hike în care deplasarea să se efectueze cu trenul și cu respectarea distanțării sociale, triajului și a numărului de max 6 pers/ patrulă?

Nu recomandăm deplasarea cu trenul și sugerăm căutarea de soluții alternative. Dacă aceasta este singura soluție găsită, și nedeplasarea cu trenul ar împiedica derularea activității, recomandăm luarea tuturor măsurilor de siguranță.

Aveți în vedere că situația în tren nu vă este sub control, și că se întâmplă frecvent ca regulile impuse de autorități să nu fie respectate. Conform regulilor de mai sus, dacă situația în tren se schimbă în sensul imposibilității respectării lor, liderul este responsabil să ia măsuri imediat (coborât din tren, implicat autoritățile pentru respectarea regulilor naționale, …). Dificultatea practică a acestei situații este unul din motivele pentru care nu recomandăm deloc deplasarea cu trenul.

 1. Va trebui ca fiecare cercetaș să aibă trusă proprie de PA? Aici trebuie să ținem cont în primul rând de greutatea rucsacului în care au tot ce le trebuie într-un hike, dar și de faptul că sunt anumite elemente ale trusei de PA care nu ar trebui lăsate la îndemâna unui copil.

Este obligatoriu ca fiecare cercetaș să aibă dezinfectant, mănuși și mască, ca elemente din trusa de prim ajutor obligatorii. Celelalte componente dintr-o trusă de prim ajutor, dat fiind că sunt sterile pot fi folosite respectând măsurile de igienă ce se impun.

 1. Pentru igienizarea mâinilor, într-un spațiu în care nu există acces la apă și săpun, aceasta se poate realiza cu orice dezinfectant care are în compoziție min 70% alcool, aprobat de MS.

Nu recomandăm activitățile care nu se pot realiza într-un spațiu care să ofere în primul rând siguranță cercetașilor. În alegerea spațiului destinat activității este necesar să se țină cont de toate aspectele menționate în regulile de desfășurare a activității în timpul pandemiei COVID-19.

 

DataCine face modificarea și cf. căror normeModificare
*se regăsesc în textul de mai jos evidențiate cu verde
03.07.2020GRR cf. Hotărârea nr. 511/ 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la HG 476/ 2020Se modifică punctul III. Reguli specifice – Limitări specifice – punctul 3 – în loc de 6 persoane la activități sportive (drumeție, escaladă, …) cu 10 persoane la activități sportive (drumeție, escaladă, …)
!Atenție: modificarea nu se aplică și la deplasarea pietonală!
16.07.2020GRRSe adaugă întrebarea 21, privind gătitul în camp.
26.07.2020GRRSe modifică întrebarea de triaj pentru sosirea din alte țări pentru a permite accesul la întâlniri a persoanelor care nu vin din țări cu risc COVID-19
19.08.2020GRRSe modifică punctele 1 și 3 de la Principii fundamentale cu privire la introducerea purtării măștii în mod obligatoriu în spațiile deschise aglomerate, în situațiile care impun interacțiune apropiată sau nu se poate păstra distanța de 2m.

Se adaugă subcapitol separat la capitolul Reguli specifice cu detalii privind Distanțarea și purtarea măștii.
01.09.2020GRRSe modifică limitările numerice pentru derularea de activități în spații închise/ deschise:
50 20 de persoane în spații închise
100 50 de persoane în spații deschise
15.09.2020GRRÎn acord cu noile norme publicate în HG 762/ 2020 se modifică detaliile de la punctul IV. 3. Alimentație, masa putând fi servită în prezent, atât în spații deschise, cât și închise, cu limitarea a 6 persoane/ masă.
10.10.2020GRR1. Purtarea măștii este obligatorie, inclusiv în activitățile în aer liber, de fiecare dată când este posibil.
2. Se introduc Limitările geografice la cap. III. Reguli specifice: În orice localitate în care școlile sunt închise (adică intră în scenariu roșu), se pot derula activități cercetășești de scurtă durată (max. 4h) cu participarea fizică a maxim 10 persoane, atât în interior, cât și în exterior, în același spațiu.
3. Se adaugă recomandări pentru spațiile de cazare interne cercetășești la punctul IV.1. Cazare
4. Corecție item triaj: istoric de spitalizare corelat cu simptomatologie COVID-19
14.10.2020GRRSe modifică III.1. Limitări numerice pentru prezența fizică la activități la 25 de persoane în interior, respectiv 50 de persoane în exterior, cu excepția orașelor în care școlile sunt închise și limita este de 10 persoane.
09.11.2020GRRSe modifică III.1. Limitări numerice pentru prezența fizică la activități la 10 persoane atât în interior, cât și în exterior, în toate localitățile în care școlile sunt închise
10.11.2020GRR1. Masca devine obligatorie în toate activitățile cercetășești.
2. Se introduce la III.1. Limitări numerice:
– Limitarea activităților în interior la maxim 2 ore
– Se definește Excepția valabilă în localitățile pentru care s-a emis ordin de carantinare zonală: Este interzisă derularea de activități cercetășești față în față pentru localitățile pentru care s-a emis ordin de carantinare zonală, cu excepția activităților cercetășești care au ca scop deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat pentru a sprijin persoane/ comunități afectate de COVID-19 (ex. donarea de sânge/ plasmă, strângerea și donarea de alimente, voluntariat în diverse instituții de profil,  ajutor la cumpărături etc.)
3. Se introduce III. 4. Activități cu caracter privat
26.11.2020GRRSe adaugă alternative pentru derularea programului Ordinul Cadoului Fermecat (OCF) (întrebarea 22, la final)
08.02.2021GRRSe actualizează cap. Limitările geografice, incidența cazurilor pe localitate fiind criteriul care influențează în mod direct numărul de participanți la activitate.
Principiile fundamentale și toate celelalte detalii rămân în continuare în vigoare.
17.04.2021GRRSe introduce III.4. Limitări în caz de vaccinare sau testare
20.05.2021GRRI. Principii fundamentale – se elimină purtarea măștii în spații deschise neaglomerate
III.1. Se modifică limitările numerice
III.3. Se elimină limitările geografice
III.4. Se modifică limitările numerice în cazul testării negative sau vaccinării
26.05.2021GRRI. Principii fundamentale – Se elimină caracterul privat al activităților
31.05.2021GRRIII.1. Se modifică limitările numerice
29.06.2021GRRI. Principii fundamentale – se elimină echipamentul individual, se adaugă reguli în caz de vaccinare / testare
III.1. Se modifică limitările numerice
IV.1. Se modifică recomandările de cazare
IV.2. Se modifică recomandările de transport
IV.3. Se modifică recomandările de alimentație

2 thoughts on “Reguli derulare activitate cercetășească în timpul pandemiei COVID-19”

 1. Pingback: Un an cercetășesc aparte: anul patrulei – Blogu' lu' Yeti

 2. Pingback: Programul Pandemic pentru Patrule 2.0 - PROGRAME CERCETĂȘEȘTI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *