Document de poziție – Impactul Social în ONCR

Context

Cercetășia schimbă viețile a zeci de copii și tineri în fiecare zi – auzim deseori povești despre impactul pe care cercetășia l-a avut asupra unuia sau altuia dintre ei și asupra adulților care lucrează cu ei. Toate aceste povești sunt însemnate pentru noi, fiindcă arată cât de importante sunt lucrurile pe care le facem. Însă ele, singure, nu ne ajută să luăm decizii strategice despre programa educațională, sau să aflăm cum rămânem relevanți pentru tineri în prezent, când sunt deseori copleșiți de multele variante de activități extra-curriculare. De asemenea, aceste povești individuale sunt insuficiente  pentru a convinge sponsori sau alți finanțatori strategici să ni se alăture în îndeplinirea misiunii noastre.

Pentru a ne putea măsura impactul pe care îl avem asupra copiilor și tinerilor (care este principalul nostru impact asupra societății), avem nevoie de date. Consecvente, coerente și de încredere.

La nivel mondial s-au creat șase direcții strategice pentru a atinge Viziunea WOSM 2023. Una dintre aceste direcții strategice este Impactul Social

Totodată la nivel național viziunea noastră este să fim cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, care produce schimbări pozitive în comunitate. Pentru a atinge acest punct este important să știm ce impact avem asupra membrilor noștri și cum îi schimbă cercetășia.

Conform documentelor dezvoltate în WOSM, impactul cercetășiei asupra societății se poate măsura din 3 puncte de vedere:

 1. Individual (cum îi ajută cercetășia pe copiii și tinerii care iau parte)
 2. Comunitar (cum ajută cercetășia comunitățile în care este prezentă)
 3. Instituțional (cum reușește cercetășia, ca mișcare de tineret, să influențeze politici sau practici din domeniu)

În vederea dezvoltării datelor care măsoară Impactul Social al cercetășiei, WOSM a întreprins două cercetări și a setat principalele caracteristici pe care le vrem măsurate atunci când vorbim de impactul cercetășiei asupra copiilor și tinerilor. Acest impact individual este primul care trebuie măsurat – iar celelalte două îi urmează, pe termen mediu.

Scop

Scopul acestui document este de a defini liniile principale pe care organizația noastră le urmează în măsurarea impactului social pe care programa educațională îl are asupra copiilor și tinerilor.

Ce măsurăm

Atunci când vorbim despre impactul pe care cercetășia îl are asupra copiilor și tinerilor din România, este important să avem un discurs coerent și punctual, pe care să îl putem prezenta celor interesați: tineri, părinți, voluntari adulți, mass-media, sponsori, instituții etc

Luând în considerare inițiativa deja pornită de către WOSM, următoarele rezultate sunt așteptate ca impact al cercetășiei asupra copiilor și tinerilor (și vor fi considerate criterii de măsurare a impactului cercetășiei):

 • Autonomie (Capabil să facă alegeri și să-și controleze viața personală și socială – ca individ și ca membru al societății)
 • Sprijinire (Capabil să arate grijă față de ceilalți, să acționeze cu ceilalți și pentru ceilalți; capabil să se pună în pielea unei alte persoane – empatie)
 • Responsabilitate (Capabil să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale, să își mențină și să își ducă la bun sfârșit angajamentele)
 • Reziliență (Capabil să își afirme valorile, cauza sau un ideal și să acționeze în consecință)
 • Sensibilitate culturală (Capabil să respecte alte paradigme în ceea ce privește sexul, etnia, religia, limba sau cultura)
 • Activitate fizică (Angajat în activitate fizică regulată)
 • Conexiune cu Natura (Învață de la natură)
 • Spiritualitate (Are o atitudine și percepție pozitive despre trăirea unei vieți cu semnificație)
 • Apartenență la Comunitate (Se simte parte dintr-o comunitate globală mai largă)
 • Leadership (Capabil să ia inițiativa și să susțină finalizarea proceselor)
 • Lucru în echipă (Capabil să se adapteze la diferite dinamici de grup, atât din punct de vedere al relațiilor interumane, cât și al îndeplinirii sarcinilor asumate)
 • Gândire critică (Capabil să discearnă între diferite informații și să le evalueze obiectiv)

Pașii următori

Adoptând această poziție față de măsurarea obiectivă a rezultatelor pe care cercetășia le are asupra copiilor și tinerilor, vom direcționa într-un singur sens eforturile tuturor echipelor implicate la nivel național. 

Acest document de poziție pentru măsurarea Impactului Social devine astfel important pentru echipele curente de RAP, Masca, etc, pentru a putea alinia rezultatele așteptate (menționate mai sus) cu obiectivele educaționale și procesele interne.

Estimarea WOSM a fost că începând cu 2020 se va introduce un nou Service pe platformă, care se referă la măsurarea Impactului social. Când va fi disponibil, putem solicita sprijin pentru implementarea unui astfel de proces, la scară redusă, în ONCR – cu o echipă nouă care s-ar putea ocupa de asta. Echipa ar fi responsabilă de dezvoltarea infrastructurii de cercetare întâi (metodologie, definire indicatori de măsurare etc.), având sprijin din partea consultantului WOSM și a abilităților menționate în acest document, urmând ca apoi să facă cercetarea și să facă analiza pe baza informațiilor colectate. După fiecare din acești pași va exista o sesiune de validare și feedback din partea CD.

Note:

 • Măsurarea “Angajabilității” ar trebui să fie o țintă pentru viitor (ca rezultat al uniformizării programului educativ în țara noastră).
 • La Spiritualitate recomandăm să se încorporeze următorul element: Este capabil să reflecteze, să contemple și își facă introspecție și discută deschis cu familia și prietenii despre viață și alte religii.

Documente de referință:

WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT: Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People Pilot impact study results for Kenya, Singapore, and the United Kingdom March 2018 

WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT: Measuring Scouting’s Impact on the Development of Young People – Phase II Research results from France, Mexico, the Netherlands, and Saudi Arabia July 2019

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *