Propunere modificare statut – introducere două Adunări Generale ordinare / an

Preambul

ONCR are o singură Adunare Generală pe an, în luna aprilie, pentru a putea vota documentele financiar-contabile, care au termen de depunere la sfârșitul lunii aprilie. 

Această situație face complicată în primul rând o discuție reală despre buget – ar însemna fie să votăm bugetul organizației cu 4 luni după ce începe ciclul bugetar (în românia, ianuarie – decembrie), fie să discutăm bugetul cu 8 luni înainte să înceapă ciclul bugetar – în condițiile în care vizibilitatea reală pe proiecte / propuneri / sume concrete este în general mai mică. 

Soluția pilotată de acest Consiliu Director a fost de a avea o Adunare Generală extraordinară în fiecare toamnă, pe care să o forțăm prin înțelegerea comună că nu votăm bugetul în Adunarea Generală din primăvară. 

Adițional, organizarea a două Adunări Generale a generat mai multe ocazii de întâlnire, consultare și dezbatere în relația local – național și ne-a dat posibilitatea să acționăm mai timpuriu în ce înseamnă înființarea / desființarea de Centre Locale.

Rezumat

Propunerea de decizie:

Consiliul Director propune Adunării Generale modificarea statutului și regulamentului ONCR, astfel:

 • Statut, modificare art. 23, aliniat (1) Adunarea Generală se convoacă sesiune ordinară anuală de două ori pe an, sau în sesiune extraordinară ….
 • Statut, modificare art. 25
  • Se modifică alineatul (1), Adunarea Generală are următoarele atribuții anuale Cele două Adunări Generale anuale au următoarele atribuții:
  • Se elimină punctul f. de la alineatul (1)
  • Se adaugă un alineat (3): A doua Adunare Generală a anului are adițional următoarele atribuții anuale:
   a. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul următor
 • Regulament, modificare  art. 19, aliniat (2): Adunarea Generală se întrunește cel puțin o dată de două ori pe an …
 • Regulament, modificare art. 20, aliniat (1): Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară anuală de două ori pe an, în luna aprilie și încă o dată, în trimestrul IV, la inițiativa …
 • Regulament, modificare art. 25:
  • Se modifică alineatul (1), Adunarea Generală are următoarele atribuții anuale Cele două Adunări Generale anuale au următoarele atribuții:
  • Se elimină punctul f. De la alineatul (1)
  • Se adaugă alineatul (3), A doua Adunare Generală a anului are adițional următoarele atribuții anuale:
   a. aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli, pentru anul următor, propus de Consiliul Director

Alinierea cu strategia ONCR

Propunerea contribuie la atingerea țintei de sistem de management eficient și eficace, dându-ne posibilitate și oportunitatea de a lucra un buget real, care ne permite mai multă transparență și în intern, și în extern, și o mai bună înțelegere a cum cheltuim resursele organizației.

Schimbări preconizate și impact

În contextul organizării Adunării Generale cu prezența fizică, o a doua Adunare Generală / an ar adăuga un efort atât pe Centrele Locale, cât și pe Echipa Executivă și echipele de organizare ale Adunărilor Generale. Ar putea apărea riscul de a avea o participare mai diminuată a unor Centre Locale la aceste Adunări Generale din acest motiv. 

Pe partea cealaltă, două întâlniri pe an oferă o dinamică mai mare proiectelor și inițiativelor de la nivel național.

O combinație fericită ar putea fi organizarea uneia dintre cele două Adunări Generale în format online, scenariu facilitat de modificări legislative recente. 

Buget

10000 lei / an adițional pentru o Adunare Generală cu prezență fizică.

Repere legale / statutare

Art. 29, lit. l, Atribuții ale Consiliului Director, propune rezoluții pentru Adunarea Generală

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *