Propunere de decizie – Noul sistem de formare de bază în ONCR

Preambul

În organizație s-a identificat nevoia de a avea un sistem de formare în care liderii să dobândească experiență practică în cercetășie, să beneficieze de mai mult sprijin și ghidaj și să existe oportunități de dezvoltare personală pentru lideri. Acestea vin în completarea nevoii de de a avea același nivel de formare în toată țara, ca liderii să aplice aceeași metodologie, să interiorizeze și să trăiască aceleași valori.

Ideea revizuirii sistemului de formare și a introducerii unui sistem de formare de tip Woodbadge a fost pusă în discuție încă din 2009 și prioritizată în decembrie 2014 de către Echipa Națională pentru Resurse Umane de atunci. Inițiativa a fost corelată apoi cu rezultatele evaluării GSAT (din 2015), pe baza cărora a fost elaborată strategia organizației. Proiectul Woodbadge a fost inclus în mandatul CD 2015 – 2018 în direcția strategică ”Calitatea Educației” și dezvoltarea lui a fost integrată în programul strategic pentru adulți (COOL) în mandatul 2018 – 2021.

Un scurt istoric al proiectului:

 • 2016: formarea grupului de lucru Woodbadge din formatori și persoane cu experiență bogată în educație non-formală, în cercetășie și în design de sisteme de învățare și planificarea procesului
  • Stabilirea parteneriatului cu Scouting Ireland, în baza căruia 5 membri ai grupului de lucru sunt formați în sistem tip Woodbadge, în Dublin, Irlanda în perioada decembrie 2016 – februarie 2017
 • 2017-2018: întâlniri de lucru în cadrul cărora se elaborează obiectivele și designul noului sistem de formare
 • octombrie 2018 – martie 2019: sunt formați 17 formatori în noul sistem Woodbadge România
 • septembrie 2019 – decembrie 2020: primul program pilot Woodbadge pentru lideri din ONCR. 

Programul are 3 componente principale: formarea propriu-zisă, reprezentată de e-learning-uri, 4 weekenduri de formare și proiecte individuale, coaching (făcut de formatori) și mentorat (făcut de un lider cercetaș, de preferat din Centrul Local de unde e participantul). 

Feed-back-ul participanților și formatorilor care au trecut prin program este unul extrem de bun. Cea mai apreciată parte a programului a fost componenta de coaching, care a avut un aport major la dezvoltarea personală a participanților și creșterea lor în rolul de lider cercetaș. Programul are un impact major la nivel individual (gradul de atingere al obiectivelor educaționale este >80%) și influențează și centrele locale din care vin participanții, atât prin creșterea calității programului cercetășesc, cât și prin prisma motivației liderilor. 

Așa cum a fost primit ca mandat din partea Consiliului Director, sistemul Woodbadge a fost gândit pentru a se adresa tuturor cercetașilor adulți, membri ai organizației, care doresc să devină lideri de unitate (adică sunt în organizație de minimum 6 luni, timp în care au înțeles ce facem și și-au luat un angajament, prin depunerea promisiunii de cercetaș), deci este gândit pentru a fi noul sistem de formare de bază al ONCR.

Rezumat

Propunerea de decizie:

Consiliul Director susține și propune Adunării Generale a ONCR adoptarea sistemului de formare Woodbadge, detaliat în Anexa 2.1, ca noul sistem de formare de bază al organizației, începând cu anul 2025, urmând ca în perioada 2021-2025 să aibă loc tranziția de la un sistem de formare la celălalt.

Consiliul Director mandatează Directorul Executiv și Echipa Executivă (prin echipele de formatori și echipa de implementare Woodbadge) ca în perioada de tranziție (2021 – 2025) să urmărească:

 • Formarea a cel puțin 20 de formatori / an în sistemul Woodbadge, pentru a putea crește capacitatea de implementare a noului program în organizație;
 • Finalizarea în anul 2021 a tuturor materialelor (design de curs, materiale suport) a programul de formare de formatori Woodbadge)
 • Finalizarea în anul 2021 a tuturor materialelor (design de curs, materiale suport) a programului de formare Woodbadge adresat liderilor care necesită echivalarea unor competențe (care au parcursul sistemul actual de formare)
 • Finalizarea până în anul 2023 a tuturor materialelor (design de curs, materiale suport) a programului de formare Woodbadge adresat liderilor noi (care vor parcurge doar eLearning-urile și nu au trecut deja prin programul de formare actual)
 • În sistemul Woodbadge formarea cu prioritate a liderilor formați deja în sistemul anterior al organizației, provenind din Centre Locale din cât mai multe regiuni geografice, fără a exclude complet liderii noi, pentru ca ei, beneficiind de experiența Woodbadge, să sprijine prin mentorat toți voluntarii adulți noi ce vor participa apoi la sesiunile de formare;
 • Continuarea sistemului actual de formare de bază în anii 2021-2022: livrarea de sesiuni de formare pe bază de cerere (prin sistemul actual de Stagiu la tine acasă), pentru a acoperi nevoia de formare a voluntarilor care intră acum în organizație;
 • Crearea unui pachet de sesiuni de formare online (eLearning-uri) până la finalul anului 2022 care să acopere cunoștințele de bază de care are nevoie un voluntar adult nou intrat în cercetășiei, care să sprijine responsabilii de Resurse Umane din Centrele Locale în procesul de inițiere;
  • Aflând informații de bază despre metoda scout, prin parcurgerea modulelor de pe platforma de e-learning, și fiind verificat apoi de o persoana de la nivel local (recomandat să fie Responsabilul de Resurse Umane), voluntarul poate să înceapă să lucreze la unitate ca ajutor de lider până la integrarea în programul Woodbadge.
  • Crearea unei rețele de sprijin MOVIS pentru responsabilii de Resurse Umane din CL pentru a putea împărtăși din experiențe și a găsi răspunsuri la întrebări și neclarități.
 • Centre Locale susțin formarea în sistemul Woodbadge a minim un lider din Centru Local/ an (atât prin oferirea de sprijin în integrarea lucrurilor învățate la training în lucrul la unitate, cât și prin plata contribuției de participare și acoperirea ei parțială sau totală, în funcție de bugetul și strategia de formare a Centrului Local) 
 • Având în vedere costurile mai mari ale formării Woodbadge, împreună cu direcția adoptată de Consiliul Director de a încuraja Centrele Locale să își asume și să aloce bugete de formare locale, Consiliul Director împuternicește Directorul Executiv și echipa de implementare / formare să găsească soluții pentru a subvenționa din fondurile ONCR, acolo unde este neapărată nevoie, formarea Woodbadge, în așa fel încât țintele de formare (numerice, de distribuție) să poată fi atinse în perioada de tranziție.
 • În urmărirea obiectivelor de formare Woodbadge, Consiliul Director solicită echipei de implementare / formare să NU facă rabat de la standardele de evaluare dezvoltate în sistemul Woodbadge doar pentru a atinge țintele de formare.

Alinierea cu strategia ONCR

Proiectul Woodbadge face parte din Direcția Strategică Calitatea educației și este o componentă cheie prin care ne propunem să atingem ținta de lideri autentici și integri din Viziunea 2023.

Schimbări preconizate și impact

Prin introducerea Woodbadge ca sistem de bază va crește calitatea programelor cercetășești, motivația liderilor și, implicit, retenția voluntarilor adulți în organizație. 

Fiind un program complex implică și mai multe resurse:

 • Formatorii – fiecare modul Woodbadge necesită minimum 8, ideal 10, formatori pentru fiecare generație de 25 de participanți. Pentru a putea avea numărul de 100 de locuri anual, va fi nevoie de o echipă de 40 de formatori care pot livra programul Woodbadge. Asta înseamnă aproximativ 80-100 de formatori care să cunoască procesul și să poată livra programul. 
  • În acest moment avem aproximativ 50 de formatori în organizație, 25 dintre ei fiind și formatori Woodbadge. 
  • Pentru a putea ajunge la numărul de formatori necesari pentru a putea forma 100 de lideri anual vor fi necesare sesiuni de formare de formatori, la care vor avea acces cu prioritate formatorii existenți, care nu au și formarea Woodbadge, și liderii care trec prin formarea Woodbadge. 
  • Costul de participant mai mare decât în formarea de bază (ținând cont că sunt mai multe weekenduri de formare, toate sunt în locații remote și în preț sunt incluse și transportul și cazarea, elemente neacoperite în costul stagiilor existente) – cost ce va influența și bugetul local și național. Chiar dacă costul de formare este mai mare, și engagementul liderului cu mișcarea este mai mare, deci:
   • 1) programul cercetășesc va avea mai mult succes în localitatea respectivă, de unde rezultă, în timp, nu doar copii și tineri mai implicați, ci și potențial mai bun de fundraising 
   • 2) estimăm că retenția liderilor în timp va fi mai bună în Centrul Local, ceea ce scade costul formării / an / lider pe termen lung.
   • 3) o investiție sănătoasă a unui Centru Local în oameni poate să reducă, pe termen mediu și lung, costurile generale cu formarea, pentru că sunt mai puțini oameni care vin și apoi pleacă, chiar dacă costă mai mult să formezi un om.

Rezultate așteptate:

 • 2021: 20 de noi formatori woodbadge și 20 de noi lideri
 • 2022: 20 de noi formatori woodbadge și 100 de noi lideri
 • 2023: 20 de noi formatori woodbadge și 200 de noi lideri
 • 2024: 20 de noi formatori woodbadge și 300 de noi lideri 

Buget

În momentul actual costurile per participant sunt de aproximativ 2.700 – 2.800 RON pentru întregul program și includ: masă și cazare (45% din costul total), transport (20% din costul total), materiale și însemne (15% din costul total), participare formatori și mentori (20% din costul total).
Pentru formarea de formator Woodbadge costul estimativ este de 1.500 – 2.000 RON / formator (formatorii Woodbadge trebuie să termine formarea Woodbadge ca lideri anterior). ONCR acoperă costurile pentru formarea de formatori Woodbadge și a întâlnirilor de lucru ale echipei, pentru dezvoltarea programului de formare, din alte surse (buget formare, finanțări externe, contribuții modice de participare etc).

Costurile pot fi eficientizate prin reducerea numărului de formatori la 8, mutarea modulelor lungi vara la cort, păstrarea locațiilor de formare standard pentru a negocia prețurile, costuri cât mai reduse la materiale de training, etc.

Repere legale / statutare

Decizia 1140 / 23.07.2019 – Definire stagii de bază ONCR
Decizia 1274 / 08.03.2020 – Responsabilizarea Centrelor Locale cu privire la planificarea formării liderilor și a costurilor atașate

Anexa 1

Structură program Woodbadge

Programul de formare Woodbadge este alcătuit din 3 componente:

 • formarea propriu-zisă, reprezentată de eLearning-uri, 4 weekenduri de formare față în față și proiecte individuale
 • coaching (făcut de formatori) 
 • mentorat (făcut de un lider cercetaș, de preferat din Centrul Local de unde e participantul)

Woodbadge acoperă 13 arii de formare, menționate mai jos. Dintre ele, primele 6 erau acoperite în sistemul anterior de formare de bază (acoperit prin modulul online de Inițiere în cercetășie și cele 3 stagii – Introducere în Pedagogie, Animație socio-educativă și Prim Ajutor), celelalte fiind acoperite parțial prin stagii special dezvoltate pentru aria de interes (ex: Dezvoltare Durabilă, Diversitate și Incluziune etc).

 1. Primii pași în cercetășie
 2. Protecția copilului
 3. Pedagogie cercetășească
 4. Animație și învățare experiențială
 5. Cercetășia în natură
 6. Prim Ajutor
 7. Reprezentarea mișcării scout
 8. Leadership
 9. Spiritualitate
 10. Diversitate și Incluziune
 11. Comunicare 
 12. Ciclul adultului în cercetășie (MOVIS)
 13. Dezvoltare Durabilă

Formarea propriu-zisă cuprinde 3 elemente: 

 • eLearninguri – sunt module online care acoperă cunoștințele din cele 13 domenii de formare, pe care participanții trebuie să le parcurgă înainte de formarea față în față, pentru a dobândi cunoștințele necesare mai apoi în timpul weekendurilor de formare.
 • Formarea față în față are loc în 4 weekenduri prelungite (3-5 zile), la 2-3 luni distanță. În timpul sesiunilor, participanții, folosindu-se de cunoștințele dobândite în eLearninguri, își vor dezvolta abilități practice, utile în lucrul la ramură și nu numai.
 • Proiectele personale sunt provocări pe care participanții trebuie să le ducă la îndeplinire între weekend-urile de formare. Ele implică aplicarea abilităților dobândite în lucrul cu patrula, în Centrele lor Locale. Aici intervine și implicarea și sprijinul mentorului.

Coachingul este realizat de către formatorii Woodbadge pe toată perioada formării, ghidându-i pe participanți să își seteze și realizeze un obiectiv personal de dezvoltare.

Mentoratul este realizat de către un lider cu experiență, de preferat din Centrul Local de unde vine participantul, și implică sprijinul și ghidajul acordat în aplicarea abilităților dobândite la activitatea de la patrulă sau unitate și în realizarea proiectelor personale.

5 thoughts on “Propunere de decizie – Noul sistem de formare de bază în ONCR”

 1. Că participant la primul lot de lideri ce au trecut prin sistemul de formare woodbadge, susțin cu toată convingerea acest mod de formare al liderilor cercetași.

 2. Irina Eva Litcanu

  Sustin acest sistem de formare. Este nevoie de demers constant , sustinut , alaturi de o echipa care nu numai te indruma,dar te si motiveaza. Ariile de formare acopera nevoile liderului in raport cu ceea ce are de facut si de oferit nu numai la patrula ci si in centrul lui local. Astept cu nerabdare aceasta experienta!

 3. Am toată încrederea că programul este bine gândit! De altfel, susțin necesitatea unei pregătiri teoretice, dar mai ales practice a unui viitor lider. Și cel mai mult, cred în necesitatea unei perioade în care un viitor lider să fie în preajma unui lider deja format.
  Însă costurile vor fi, cu siguranță, criteriul care va îndepărta lideri deja formați sau posibili doritori!
  Cred că trebuie să fim conștienți că 2700 lei nu au aceeași valoare intr-un oraș mare (București, Cluj, Timișoara) ca intr-un oraș mic, unde aceeași sumă e considerată un salariu decent.

 4. Sistemul este foarte bine articulat. Înțeleg că avem materialele resursă sau cel puțin un suport care va fi dezvoltat pentru fiecare arie. „Pornirea” va fi dificilă până vom avea la fiecare centru local una două persoane formate, preferabil cu woodbadge și, mai important, fiecare centru local să aibă responsabilul RU care văd că are în sfârșit obiectul muncii. Mă voi implica în acest proces. Să avem spor!

 5. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *