Prim ajutor pentru fiecare adult cercetaș

Context

Când vorbim despre calitatea educației cercetășiei pe care o oferim copiilor, un rol esențial îl au adulții care lucrează cu copii și tineri în fiecare săptămână la ramura de vârstă. De aici am pornit atunci când ne-am gândit la nevoile adulților și la noul sistem de formare. Chiar dacă Woodbadge acoperă în acest moment domeniul de prim ajutor, sistemul include de fapt un minim necesar de informații și experiență. Mai mult decât atât, în acest moment sistemul Woodbadge se adresează liderilor, adică persoanelor care lucrează sau vor lucra cu copiii și tinerii cercetași. Ce se întâmplă însă cu formarea adulților care sunt sau devin cercetași și care aleg să nu se implice activ în programul cercetășesc al copiilor?

Din 2009 și până astăzi avem 156 de adulți care au trecut prin stagiul de prim ajutor. Raportat la cei 1500 de cercetași adulți pe care îi avem în acest moment, într-o variantă ideală în care toți cei 156 au rămas activi, avem 10% cercetași adulți cu stagiul de prim ajutor făcut. Și nu neapărat repetat la 3-5 ani, conform HAG 2014 care spune că formarea continuă și periodică a liderilor adulți este obligatorie, prin parcurgerea și reluarea stagiilor de bază o dată 3-5 ani.

Nevoia ca toți adulții din organizație să aibă un minimum de cunoștințe în prim ajutor rămâne în continuare valabil, iar sistemul de formare actual (chiar și spre finalitatea perioadei de tranziție de la sistemul de formare de bază către sistemul Woodbadge) nu va fi suficient pentru a acoperi nevoia de actualizare constantă a cunoștințelor, abilităților și atitudinilor privind primul ajutor. 

Ce propunem?

Propunem ca Stagiul de prim ajutor să devină o obișnuință în viața Centrului Local, atât pentru a acoperi nevoia constantă de formare pentru toți adulții noi care se alătură grupului, cât și pentru actualizarea constantă a cunoștințelor și abilităților pentru toți ceilalți.

Participarea la stagiul de prim ajutor ar trebui să fie la îndemână și întotdeauna recunoscută de organizație. Vedem astfel două variante posibile ca acest lucru să devină realitate.

 1. Recunoașterea Stagiului de prim ajutor organizat la nivel local și înregistrarea lui în membri.scout.ro dacă acesta respectă design-ul de curs standard al organizației. 
 2. În limita capacității organizației și a disponibilității echipei de formare, ne propunem să continuăm organizarea stagiilor de prim-ajutor regionale sau naționale, pentru a sprijini formarea adulților acolo unde nu se găsesc soluții locale. 

În acest sens, Consiliul Director împuternicește Centrele Locale în a organiza Stagiul de prim ajutor la nivel local și mandatează Echipa Executivă să deruleze următoarele acțiuni până la finalul anului cercetășesc 2021-2022:

 • Pregătirea design-ului de curs pentru stagiul de prim ajutor de către echipa de formare
 • Dezvoltarea de parteneriate cu organizații din domeniu la nivel național care să sprijine Centrele Locale (acolo unde este posibil, fără a ne limita la acestea)
 • Dezvoltarea unui mecanism simplu de recunoaștere și validare a stagiului de prim ajutor care include minim criteriul de asigurare a existenței experienței medicale și de formare în livrarea stagiului. 
 • Participarea la stagiile de prim ajutor este permisă și încurajată și pentru tinerii cercetași cu vârsta peste 16 ani.

Alinierea cu strategia și viziunea organizației

 • Crearea unui sistem de formare complet pentru lideri și pentru toți adulții indiferent de rolul lor în organizație.
 • Atragerea de parteneri externi și dezvoltarea relațiilor cu alte organizații în comunitățile unde sunt grupuri de cercetași.
 • Alinierea cu sistemul Woodbadge
  • Programul Woodbadge oferă un minimum de cunoștințe (prin e-learning-urile online), abilități și atitudini, prin cele 2 sesiuni din programul de formare în care se abordează acest subiect 
  • Participarea la stagii de prim ajutor acasă ajută la setarea informațiilor și recapitularea lor periodic, pentru a avea întotdeauna o atitudine potrivită și automată dacă contextul o va cere vreodată.
 • Alinierea cu Politica Safe from Harm
  • Asigurarea siguranței în activități prin creșterea numărului de adulți care vor avea abilități, cunoștințe și atitudinea potrivită în contextul unei situații care necesită prim ajutor, în toate activitățile cercetășești. 

Impact bugetar

Nu există o modificare a impactului bugetar asupra organizației

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *