IEDLOC – Document de poziție

Context

Odată cu propunerile de reorganizare administrativă, pentru a sprijini de la nivel național dezvoltarea organică a Centrelor Locale este necesar să identificăm care sunt nevoile existente și / sau potențialul de dezvoltare la nivelul fiecărui grup de cercetași. 

În urma experienței de la nivel național cu evaluarea GSAT (The Global Support Assessment Tool), Consiliul Director de la acel moment a putut identifica care sunt punctele bune și puncte slabe ale organizației, care sunt domeniile unde este nevoie de mai multe resurse și a reușit ulterior să pregătească o strategie mai bine corelată cu nevoile organizației

Ca membri ai Consiliului Director, la preluarea mandatului, am parcurs rezultatele evaluării GSAT, și am decis, în baza acestora, care sunt ariile unde mai avem de lucrat în perioada următoare. 

Din acest considerent, propunerea noastră este de a crea un instrument de evaluare / auto-evaluare pentru toate grupurile de cercetași care să ofere o analiză a situației actuale a acestora pe mai multe categorii de dezvoltare, numit IEDLOC (Instrument de Evaluare pentru Dezvoltarea Locală – desigur, dacă se găsește o denumire mai catchy nu ne supărăm să veniți cu propuneri).  

Capitole de interes (și nu e necesar să ne oprim la ele):

 • Cerințe statutare – membri, Statut/Regulament CL, participare la AG național, cotizații, rapoarte anuale
 • Structuri interne – CCL, Cenzori, Unități
 • Democrație – cum se iau deciziile, AG anual, rapoarte, participare
 • Pedagogie Cercetășească – cum se aplica programul educativ, se respecta metoda Scout, au patrule, au activități în natură etc.
 • Financiar / contabilitate / transparență pe execuție bugetară – au buget, cum se verifică, de unde provin liniile bugetare, cum îl raportează, aplică diferite forme de fundraising (formulare 3.5%, sponsorizări, etc), inventar 
 • Management
 • Resurse Umane – MOVIS (inclusiv formarea adulților)
 • Potențial de Creștere (care sunt pașii spre dezvoltarea grupului pentru a deveni Centrul Local; ce potențial de creștere există în comunitate; de unde vin potențialii copii, tineri, adulți)
 • Comunicare și reprezentare (activi în comunicarea cu stakeholders și internă)
 • Implicarea în Comunitate (colaborare cu alte organizații, parteneriate locale)

Scop

Existența unui instrument de evaluare / autoevaluare a grupului de cercetași care poate să fie la îndemâna oricărui Centru Local sau Grup Extern pentru a identifica și vizualiza nivelul de  dezvoltare a acestuia și/sau categoriile unde ar putea exista îmbunătățiri.

Obiectivele IEDLOC:

 1. Să ofere pe fiecare categorie evaluată punctajul de analiză, precum și punctajul total pentru a avea imaginea de ansamblu a situației Centrului Locale / Grupului Extern
 2. Să ofere informații clare de dezvoltare pentru Centrul Local / Grupul Extern
 3. Să identifice punctele forte ale Centrului Local / Grupului Extern
 4. Să identifice potențialele domenii vulnerabile / cu risc ridicat în Centrul Local / Grupul Extern, pe baza cărora să ia măsuri imediate pentru a le îmbunătăți

Ne dorim din partea echipei de lucru:

 •  să definească nivelurile IEDLOC (plecând de la rezoluția IEDLOC): 
 • Să creeze chestionarul aferent instrumentului de evaluare/autoevaluare a grupului de cercetași (și să definească pentru fiecare domeniu din chestionar care / dacă sunt elemente obligatorii)
 • Pilotarea în minimum 5 grupuri de cercetași 
 • Integrarea feedback-ului și dezvoltarea instrumentului final 

Resurse utile:

https://www.facebook.com/organizationalyouthdevelopment/

https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-1680/ODYOtoolkit.pdf

Buget

n/a

Nr de persoane necesare proiectului

2-3 persoane

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *