Strategia de strângere de fonduri a Organizației Naționale Cercetașii României

1. Introducere

Organizația Națională Cercetașii României este o organizație de tineri pentru tineri care promovează un stil de viață aproape de natură și oferă educație pentru viață prin metode non-formale. 

Organizația are o viziune și misiune bine definite. 

 • Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.
 • Viziunea este ca în 2023 cercetășia să devină cea mai importantă mișcare educativă pentru copiii și tinerii din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Prin această strategie ne propunem asigurarea unui cadru unitar pentru acțiunile de atragere de resurse (umane, financiare, servicii etc.). 

2. Pilonii de FR

Strategia de FR înglobează  activitățile și nevoile ONCR la nivel național și la nivel local în categorii care să fie ușor de integrat în comunicarea externă cu donatorii și care să se regăsească în zona de raportare anuală, astfel:

Abilități de viață

Abilitățile pentru viață sunt abilitățile necesare viitorului copiilor și tinerilor.
Abilitățile de viață sunt o serie de abilități aplicabile într-un număr mare de situații și contexte diferite de viață și includ abilitățile sociale, lucrul în echipă, leadershipul, adaptabilitate, rezolvarea problemelor, luarea deciziilor, gândirea critică, asertivitatea, reziliența etc.

Natură

Facem educație outdoor și promovăm grija și respectul față de natură.
Natura este cadrul propice de desfășurare a activităților cercetășești, mediul de dezvoltare a abilităților de viață . Fie că vorbim de campuri, hike-uri, jamboree, ieșiri în parc și aer liber, majoritatea activităților cercetășești sunt outdoor. Iubim natura, o respectăm, promovăm ecologia și protecția mediului.

Comunități

Promovăm implicarea și construim comunități de încredere. 
Ca o mișcare de voluntariat ce promovează implicarea civică, cercetașii sunt dornici să-și servească propriile comunități și să se implice în găsirea de soluții pentru problemele cu care se confruntă. Construim comunități durabile, organice, de încredere.

Sustenabilitate

Promovăm dezvoltarea durabilă.
Fie că este vorba de educație pentru dezvoltare durabilă sau de sustenabilitatea propriei organizații, promovăm și sprijinim un model de dezvoltare care echilibrează laturile materiale, sociale, spirituale și de mediu ale vieții copiilor, tinerilor și adulților.

3. Principii fundamentale

La baza întregului proces stau o serie de valori și principii fundamentale care ghidează deciziile legate de strângerea de fonduri și alte procese conexe.

Valori:

 • Integritate – Acționăm cu integritate, cultivăm încrederea, onestitatea și loialitatea.
 • Respect – Avem respect de sine și respect pentru cei din jur.
 • Grijă – Ne pasă și avem grijă de cei din jur și de lumea înconjurătoare.
 • Implicare – Ne implicăm activ și acționăm pentru o lume mai bună.
 • Sens – Cultivăm scopuri și de ce-uri care să ne ofere direcție și sens. 
 • Responsabilitate – Facem tot posibilul să finalizăm acțiunile asumate. 

Principii ale strategiei de atragere de fonduri:

 • Durabilitatea parteneriatelor și colaborărilor
 • Coerența asocierii de brand 
 • Recurența donațiilor
 • Diversitatea donatorilor
 • Raport etic/ecologic/echitabil între resursele investite și ROI

4. Profilul donatorilor 

4.1. Donatori individuali

Donatorii ideali sunt persoane fizice, grupuri și organizații care au aceleași valori de mai sus, interese comune și susțin cauza educației într-una sau mai multe din cele 4 direcții strategice ale educației cercetășești de mai sus:

 • Abilități de viață
 • Natură
 • Comunități
 • Sustenabilitate

Prietenii Cercetășiei

Ne dorim să investim într-un proces sustenabil de fundraising, care să genereze donații recurente, în baza unor relații durabile, de încredere, cu donatorii noștri.
Tocmai de aceea, ne propunem să dezvoltăm sub umbrela conceptului Prieteni ai Cercetășiei strategia de donor care pentru community fundraising.

4.2. Donatorii corporate 

Cultivăm colaborări și parteneriate strategice cu companii care împărtășesc valorile și viziunea noastră de a investi în educație pentru o lume mai bună. Împreună cu partenerii noștri, dezvoltăm programe și proiecte complexe de educație pe cei 4 piloni de mai sus, creând în același timp valoare pentru afacerile și comunitățile de brand ale partenerilor.

Investiția într-un astfel de proiect implică un parteneriat pe termen lung. Pe lângă sprijinul financiar, compania se poate implica și prin alte metode: donații în produse sau servicii, oferire de expertiză, implicarea angajaților, acces la canalele de distribuție, locațiile sau echipamentele companiei etc. 

Asocierea companiei cu o organizație de prestigiu internațional cum este Cercetașii României aduce un plus de notorietate, contribuind la recunoaștere publică și o bună reputație.

4.3. Donatorii instituționali

Credem cu tărie că dezvoltarea comunităților în spre mai bine necesită un parteneriat solid între neguvernamental – instituțional – privat.

La nivel instituțional, urmărim îndeaproape o relație de respect și sprijin reciproc cu organizațiile guvernamentale și nonguvernamentale care au atribuții conexe cu activitatea organizației și cu pilonii de FR.

5. Scop și obiective

Scopul acțiunilor de fundraising este asigurarea resurselor necesare (financiare, materiale, umane, informaționale) desfășurării activităților anuale ale organizației și asigurarea sustenabilității mișcării cercetășești în România pe termen mediu și lung.

Ne propunem ca, până la finalul lui 2024, să întărim capacitatea de a atrage resurse financiare și materiale sau capital de imagine la nivel local și național, astfel:

Definire strategie de FR local si national pentru atragere de resurse

 1. Revizuirea strategiei de fundraising: Q4 2021 – Q1 2022

Local: Fiecare CL are min două surse de venit (de ex: cotizații, 3.5%, sponsorizări, OCF, scriere de proiecte etc.) Q2 2022 – Q3 2024 

 1. Campanii despre modalități de FR la nivel local
 2. Fiecare CL are un buget anual
 3. Stagiu de atragere de fonduri
 4. Realizarea unui manual de Fundraising pentru CL
 5. Servicii de suport

National: până în 2024 acoperim 80% din bugetul anual național din resurse externe (altele decat cotizații), astfel:

 1. 70% – in 2022
 2. 75% – in 2023
 3. 80% – in 2024

National: Minimum 3 parteneri strategici (care oferă resurse financiare sau materiale și sau oferă poziționare/lobby/advocacy pentru mai mult de 1 an de zile):

 1. 1 partener – în 2022
 2. 2 parteneri – în 2023
 3. 3 parteneri – în 2024

Comunicarea se va face diferențiat, în funcție de publicul țintă, mesajele urmând a fi formulate diferit atunci când ne dorim să ajungă, spre exemplu, la donatori corporate, la cei instituționali sau cei individuali. 

Toate canalele și instrumentele vor fi folosite pentru a crea un mix eficient pentru acțiunile recurente, campaniile și evenimentele de fundraising. 

6. Surse de venit și mecanisme de atragere de fonduri

6.1. Surse de venit în cadrul organizației

 • taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile membrilor
 • donații
 • sponsorizări
 • activități economice directe
 • grant-uri şi subvenţiile din fondurile publice locale, naționale sau internaționale
 • grant-uri din partea fundaţiilor şi asociaţiilor naţionale şi internaţionale

6.2. Mecanisme de atragere de fonduri

 • Donații fizice sau online
 • Redirecționarea a 3,5 din impozitul anual de către persoane fizice
 • Redirecționarea a 20% din impozit de profit sau pe venit de către persoane juridice / Programe de CSR / Sponsorizarea în bunuri și servicii
 • Scrierea de proiecte

7. Local și național

Strategia la nivel național și strategia la nivel local merg în oglindă, pe cei 4 piloni, scopul fiind educarea și echiparea organizației și, implicit, a centrelor locale cu instrumentele necesare pentru a-și gândi și implementa propria strategie locală și națională de fundraising.

În acest sens, ne propunem, la nivel național, dezvoltarea unui program intern de educație FR pentru centrele locale cu privire la strategie și planificare de fundraising, la metodele și instrumentele necesare. 

Totodată, ne propunem să creștem nivelul de transparență și gradul de conștientizare la nivel local cu privire la strângerea de fonduri de la nivel național.

8. Evaluarea

Evaluarea va fi făcută prin rapoartele trimestriale trimise de Echipa Executivă către CD ale Organizației. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *