Strategia de Dezvoltare Durabilă

Cuprins: 

 1. Introducere
 2. Ce este Dezvoltarea Durabilă
 3. Principiile Strategiei
 4. Cadrul general
 5. Obiective
 6. Monitorizare și implementare

1. Introducere

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Organizației Naționale Cercetașii României stabilește cadrul general prin care organizația noastră îmbrățișează și pune în practică cei trei piloni ai Dezvoltării Durabile (DD): economic, mediu și social.

În 2015, la Adunarea Generală a ONU de la New York, a fost adoptat un document istoric – Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. După trei ani a fost încheiat parteneriatul cu OMMS, prin care organizația mondială și-a asumat promovarea și implementarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). Din anul 2019, Organizația Națională „Cercetașii României” a început să adopte principiile DD printr-o rezoluție votată de AG, să implementeze acțiuni ce includ ODD și să include obiective legate de DD în dezvoltarea proiectelor naționale (Woodbadge, Revizuirea Pedagogiei etc.).

2. Ce este Dezvoltarea Durabilă

Cea mai întâlnită descriere a Dezvoltării Durabile (bazată pe definiția Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare) o prezintă astfel:

Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care corespunde necesităţilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.

Dezvoltarea Durabilă este profund interconectată cu cercetășia, având nu doar rădăcini comune, cât mai ales un sistem de valori comun. 

Ce reprezintă Dezvoltarea Durabilă pentru cercetași? 

Tradusă în contextul cercetășiei, Dezvoltarea Durabilă reprezintă ansamblul de acțiuni și obiceiuri dezvoltate în activitățile cercetășești, prin care toți cercetașii, de la mic la mare, sprijină dezvoltarea lor, a comunităților și a Planetei, asigurând că acestea sunt sustenabile în timp.

La nivel global, OMMS are mai multe inițiative de amploare în această zonă, sub umbrela conceptului de ”Cercetași pentru ODD” (Scouts for SDGs), una dintre ele fiind ”Tribul Pământului” (Earth Tribe).

La nivel național, membrii organizației noastre sunt conștienți de necesitatea unei Dezvoltări Durabile și își asumă un rol activ în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, abordând ODD în activitățile cercetășești.

“Promitem să ne respectăm Planeta, lucrând activ la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.” ”Preluarea inițiativei de a conserva, proteja și vindeca natura începe împreună, sub un singur Trib Pământesc.” Alăturându-ne acestor inițiative globale în ONCR ne propunem ca până în 2024 70% din activitățile locale să abordeze minimum un ODD. 

Mesajul principal al OMMS și al Organizației noastre este: facem educație non-formală astfel încât copiii și tinerii să fie cetățeni activi, lucrând pentru atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 4, rezumat ca Educație pentru viață

3. Principiile Strategiei

Strategia de Dezvoltare Durabilă poate fi definită ca o sumă de idei și acțiuni asumate de către membrii Organizației noastre, prin care se atinge un echilibru între aspectele sociale, de mediu și economice generale.

Principiile de aplicare a strategiei sunt:

 1. Autonomie și angajament față de DD al Centrelor Locale – Centrele Locale își asumă în mod individual aderarea la această strategie și se angajează să aplice obiectivele Dezvoltării Durabile;
 2. Strategia integrată transversal între diferitele procese (acțiuni, proiecte, programe, direcții, activități, ieșiri, campuri etc.) și echipe naționale – Echipele de lucru și procesele pe care acestea le dezvoltă sunt interconectate și au o abordare holistică, care vizează întregul sistem al organizației;
 3. Parteneriate ecologice atât intern, cât și extern – în selectarea și încheierea parteneriatelor, atât pe plan intern cât și pe plan extern, Organizația noastră acordă atenție și prioritate colaboratorilor care au o abordare compatibilă cu cea a organizației în ceea ce privește Dezvoltarea Durabilă;
 4. Dezvoltarea capacității Organizației, prin îmbunătățirea continuă a proceselor – Organizația își dezvoltă și inovează în mod constant procesele existente, ca parte integrantă din Strategia de Dezvoltare Durabilă; 
 5. Focalizare pe rezultate și implementarea strategiei – Organizația pune accent pe partea practică a Strategiei de Dezvoltare Durabilă, astfel încât să fie simplu de înțeles, implementat și urmărit. 

4. Cadrul general

Definirea obiectivelor strategiei se va face pe trei dimensiuni (individual, local, național), asigurând un echilibru între cei trei piloni (economic, social și mediu). 

Implementarea strategiei de Dezvoltare Durabilă e valabilă până în 2030, până la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

5. Obiectivele Strategiei de Dezvoltare Durabilă

Strategia susține Dezvoltarea Durabilă a ONCR pe cei trei piloni, prin conștientizarea celor 17 obiective ale Dezvoltării Durabile și adoptarea lor în toate activitățile noastre cercetășești.

Pentru fiecare dimensiune, ne dorim ca pana la finalul 2030, sa fie atinse următoarele obiective:

Individual:

 1. Fiecare membru al Organizației cunoaște obiectivele de dezvoltare durabilă și le aplică în viața lui de zi cu zi. 
 2. Fiecare membru acordă prioritate soluțiilor prietenoase cu mediul în pregătirile și execuția activităților cercetășești.

Local:

 1. Dezvoltarea și punerea în practică a unor activități educaționale regulate care cresc gradul de conștientizare și cunoaștere al copiilor și tinerilor cu privire la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
 2. Asocierea activităților deja existente cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
  1. Între activitățile din Raportul anual cel puțin 70% sunt asociate cel puțin unui Obiectiv de Dezvoltare Durabilă.
 3. Organizarea de acțiuni în comunitate, astfel încât să fie legate în mod direct de unul sau mai multe Obiective de Dezvoltare Durabilă.
 4. Încurajarea, în mod activ, a participării tinerilor în luarea deciziilor și implementarea măsurilor prin care le asigură reprezentarea.
 5. Respectarea și aplicarea principiilor de DD din Ghidul unui Eveniment Durabil, în toate evenimentele cercetășești locale.

Național:

 1. Existența unei echipe de Dezvoltare Durabilă, care să realizeze materiale, acțiuni, evenimente, care să vină în sprijinul organizației, la toate nivelurile. 
 2. Încurajăm toate structurile și proiectele organizației să respecte principiile dezvoltării durabile.
 3. Sprijinim alinierea programelor educaționale, a stagiilor de formare și a activităților cu ODD.
 4. În dezvoltarea programelor educaționale, ținem cont de Educația pentru Dezvoltare Durabilă.
 5. Folosim Ghidul unui Eveniment Durabil pentru organizarea oricărui eveniment și comunicăm despre asta atât intern, cât și extern.
 6. ONCR, ca angajator, se asigură de respectarea principiilor de DD (este asigurat un nivel de salarizare echilibrat cu media pieței și valoarea muncii, pentru fiecare angajat, toate orele de lucru ale angajaților sunt plătite sau echivalate cu timp liber, evaluările din procesul MOVIS urmăresc și obiective de Dezvoltare Durabilă)
 7. Magazinul Scout Shop își inovează în permanență oferta, astfel încât să aibă în mod constant produse care respectă principiile Dezvoltării Durabile, însemnate astfel și are o variantă prietenoasă cu mediul pentru fiecare din produsele de top 10 (criteriu: top 10 cele mai vândute produse)
 8. Ne poziționăm ca promotori a obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 

6. Monitorizare și implementare 

Consiliul Director mandatează Directorul Executiv să monitorizeze și să evalueze implementarea strategiei de Dezvoltare Durabilă, iar în ceea ce privește implementarea acesteia, ea va intra în responsabilitatea Echipei de Dezvoltare Durabilă. Coordonatorul Național urmărește rezultatele și se asigură că acestea se încadrează în strategia ONCR.

Leave a Comment

Your email address will not be published.