Contracte de voluntariat în ONCR – fără decizie CD

Preambul

Conform OG 26/2000, membri sunt acele persoane care constituie asociația, de asemenea sunt denumiți membri și persoanele din organele de conducere ale asociației: adunarea generală, consiliul director, cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori. 

Conform Art 25 din OG 26/2000, ”Deciziile consiliului director, contrare legii sau statutului asociației pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 23.” 

Astfel înțelegem că membrii cercetași care sunt într-unul dintre organele de conducere ale asociației într-o funcție aleasă fie de adunarea generală (vezi CD, CCL pentru Centrele locale, cenzorii) sunt membri care răspund legal în fața legii, ceea ce înseamnă că nu funcționează în organizație ca voluntari, în baza unui contract de voluntariat. 

Dacă citim cu atenție Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, ea face referire la o activitate de voluntariat bine determinată în folosul altor persoane sau al societății. 

Conform Legii 78/2014, dacă fiecare cercetaș este declarat voluntar (cu contract de voluntariat și certificat de voluntariat pe perioadă determinată) ar însemna că organizația noastră are doar voluntari și beneficiarul este unul extern, din societate, alte persoane – ceea ce nu poate fi valid pentru noi.

Problema între aceste 2 documente legislative este că nu este stipulat nicăieri legătura dintre voluntarul cu contract de voluntariat și membrul cu drept de vot, și eventual ce se întâmplă când membrul este într-o funcție de conducere. 

Ce putem înțelege este că dacă persoana în cauză (cercetașul adult) declarat voluntar, care semnează un contract de voluntariat cu organizația este membru cu drepturi depline în organizație, cu drept de vot, cu adeziune și cotizație de membru, el/ ea nu poate fi declarat în același timp voluntar în organizație pentru aceeași activitate pe care o desfășoară ca membru. 

Activitatea de membru în organizație înseamnă, conform Statutului ONCR Art 17:

În cadrul ONCR, membrii sunt:
(1) Membri titulari
a. Copii şi tineri de la 5 la 24 ani, care-şi desfăşoară activitatea în formaţiuni specifice (patrule, unităţi), conform ramurilor de vârstă prezentate în Regulament, denumiţi cercetaşi;
b. Adulţi de peste 18 ani care au responsabilităţi educative în cadrul ONCR, denumiţi lideri adulţi.
c. Adulți de peste 18 ani care sunt în procesul de pregătire pentru a deveni lideri adulți, denumiți ajutor de lider;
d. Adulți de peste 18 ani care au responsabilități organizatorice sau administrative în cadrul ONCR, denumiți Scouteri.

Astfel că toate persoanele care sunt membri titulari, cercetași într-o ramură de vârstă, lideri peste 18 ani, ajutor de lider peste 18 ani sau scouteri, sunt membri și deci nu pot avea în același timp contract de voluntariat pentru activitatea din CL sau de la ramura de vârstă. 

Ce se întâmplă dacă adultul cercetaș are și o altă responsabilitate în organizație (alta decât într-o funcție aleasă de un AG)? Ne referim aici la formator sau responsabil de echipă de lucru, coordonator în eveniment etc. 

Conform legilor în vigoare, cercetașii pot avea contracte de voluntariat pe perioadă determinată, contracte care vin alături de un certificat de competențe și sunt organizați de către un coordonator de voluntari. 
Cu mențiunea că există un caracter de interes public al activității de voluntariat.

De asemenea, certificatul de voluntariat se eliberează la cererea voluntarului, la fel și pentru raportul de activitate.

Astfel că putem avea contracte de voluntariat pentru unele roluri din organizație, pe care le denumim ca ”voluntariat”. Și să avem disponibilitatea de a elibera, la cerere, certificate și un raport de activitate. 

Rezumat

Decizia din HAG din 2017 prevede semnarea de contracte de voluntariat pentru fiecare adult și tânăr sau tânără peste 16 ani pentru rolul pe care îl / o are în CL și în organizație. Nu doar că acest lucru nu a fost implementat în organizație, contrar deciziei, însă, conform legislației în vigoare, are nevoie de reglementări suplimentare pentru a putea fi implementată. 

În acest sens, pentru a putea respecta decizia Adunării Generale cât și legislația în vigoare, venim cu o reglementare în ceea ce privește semnarea de contracte de voluntariat cu membrii organizației:

  • nu putem semna contracte de voluntariat pentru membrii consiliilor centrelor locale sau membrii consiliului director;
  • nu putem semna contracte de voluntariat pentru liderii care lucrează la ramura de vârstă pentru rolul lor de lideri, nici pentru eXploratori și seniori pentru rolurile lor de eXploratori și seniori;
  • putem semna contracte de voluntariat pentru unele roluri din organizație, pe care le denumim ca ”voluntariat” (voluntarii care activează în echipe la nivel național sau care organizează anumite evenimente locale, regionale sau naționale și care au niște responsabilități specifice pe care e necesar să le cunoască și le putem monitoriza și evalua). 

Propunerea de decizie:

Art. 1. Consiliul Director decide reglementarea semnării contractelor de voluntariat cu membrii cercetași din organizație doar pentru rolurile pentru care există responsabilități specifice care pot fi monitorizate și evaluate, în cadrul activității acestora în echipele naționale sau în cadrul unor evenimente locale, regionale sau naționale cu o durată determinată, roluri care nu reprezintă o funcție de conducere aleasă de o Adunare Generală.

Art. 2. Se mandatează persoana sau echipa care definește poziția pentru care se oferă contract de voluntariat să elaboreze și certificatul de competențe pentru poziția respectivă.

Art.3. Pentru atestarea calității de membru ONCR, se poate elibera adeverința de membru, la cerere, de către ONCR pentru sucursale și de către Centrul Local pentru filiale.

Alinierea cu strategia ONCR

Alinierea modului de implementare al deciziilor din direcția strategică management.

Schimbări preconizate și impact

În urma acestei schimbări, oferim un cadru legal echipei executive de a putea oferi contracte de voluntariat membrilor cercetași din organizație.

Consiliul Director propune anularea deciziei din HAG 2017 pe Ordinea de Zi a următoarei Adunări Generale.

Repere legale / statutare

Statut Art 30. 
Regulament Art 52.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *