Document de poziție – Solidaritate, răspuns în situații de urgență / criză

Context

De la înființarea cercetășiei, tinerii au fost inspirați să „lase lumea aceasta un pic mai bună decât au găsit-o” (Baden-Powell). Cercetașii în țările afectate prin dezastre și situații de urgență iau acest sfat la propriu, răspunzând și pregătindu-se pentru fiecare eventualitate pe care o văd. De ce? Pentru că sunt cercetași!

Într-o perioadă de timp în care nu credeam că vom mai avea un război cu atacuri armate asupra civililor în Europa, Rusia a surprins lumea atacând Ucraina pe 24 februarie 2022, începând astfel războiul. Mulți ucraineni au început atunci să plece din țară, pentru a se adăposti (un procent foarte mare reprezentându-l femeile și copiii). 

Misiunea cercetășiei ne îndeamnă înspre a lăsa lumea mai bună decât am găsit-o prin fiecare acțiune, activitate, întâlnire pe care o avem cu cercetașii. Situația actuală a provocat și determinat o lume întreagă către a găsi soluții și toată mișcarea cercetășească către a răspunde situației actuale și de a fi gata oricând pentru a oferi sprijin.

În acest context, ca cercetași, alături cu o mare parte din societatea civilă, și mai apoi cu instituțiile statului român, ne-am mobilizat și am căutat soluții pentru a ajuta refugiații ucraineni care vin în România. ONCR a demarat câteva acțiuni:

 • Am contactat cercetașii din Ucraina pentru a vedea care este nevoia de ajutor și a ne oferi sprijinul
 • Am ieșit cu o poziție publică legat de acest subiect
 • Am creat un grup de răspuns rapid format din membrii din CD și DE pentru a ghida acțiunile de intervenție ale organizației 
 • Am creat un grup de lucru format din membri din CD, Echipa Executivă și voluntari din organizație, care să sprijine diversele activități necesare (gestiune resurse, comunicare, traducere documente, consolidare informații etc.)
 • Am făcut un apel la Centrele Locale pentru a desemna o persoană de contact care să țină legătura cu grupul de coordonare și care să adune și să gestioneze resursele și metodele de ajutor de la nivel local – și am creat un grup de comunicare cu aceștia
 • Am centralizat inițiativele de sprijin și resursele existente, pentru o mai bună potrivire a nevoilor și resurselor disponibile
 • Am creat un fond de urgență alcătuit din surse obtinute prin demararea a diverse acțiuni: cereri de finanțare, campanii de donații etc.; în acest moment Fondul este în valoare de 106.607 RON (din care 25.000 RON în tichete sociale Kaufland) obținut din finanțări de la OMV Petrom / FDSC, Messenger of Peace, Kaufland, donații de la persoane fizice sau Centre Locale.
 • Continuăm comunicarea cu Centrele Locale cu privire la acțiunile pe care le demarează zi de zi
 • Transmitem membrilor organizației care sunt acțiunile de intervenție realizate de Centrele Locale
 • Suntem în legătură constantă cu membrii societății civile și instituțiile statului român pentru a putea răspunde activ nevoilor identificate și a maximiza contribuția cercetașilor   
 • Am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții WOSM cu privire la modalitățile de abordare și intervenție în această perioadă.

Este o apreciere sinceră și suntem recunoscători de răspunsul și mobilizarea cercetașilor din țară, de energia și resursele investite și de timpul oferit în ajutorarea refugiaților. 

Ținând cont de situația curentă, de răspunsul organizației și de potențialele riscuri credem că e important să facem un plan de acțiune pe termen scurt, mediu și lung. Astfel, ne-am pus câteva întrebări:

 • Ce putem face pentru cercetași și ce putem învăța din experiențele actuale, pe care să le introducem în programa educațională cercetășească?
 • Ce putem face pentru voluntarii noștri (pentru exploratorii, seniorii și adulții implicați în mod direct în activitățile de ordin logistic de sprijin în centrele de refugiați sau la graniță, cei care oferă cazare refugiaților și altele)?
 • Ce putem face pentru copiii refugiați?
 • Cum îi putem pregăti pe cercetași și Organizația pentru a putea face față unor situații de urgență în viitor (cutremure, calamități naturale, pandemie, război etc.)?

Ce ne propunem?

Am căutat răspunsuri la aceste întrebări și venim cu câteva propuneri pe care fie să le alipim proiectelor deja existente în organizație, fie să le introducem ca proiecte de sine stătătoare, făcând, astfel, amendamente planului operațional.

Plan de acțiune pe termen scurt:

Continuarea oferirii sprijinul prin resurse umane, în acțiuni de ordin logistic, astfel:

 • La granița – voluntariat în zonele de check-in, traducere, transport, cazare etc.
 • În taberele locale de tranzit coordonate (și) de cercetași – ajutor la amenajare, servirea mesei, descărcarea de materiale, primire și înregistrare etc.
 • În punctele autorizate de colectare a donațiilor – ajutor în coordonarea voluntarilor, primire donații, sortare bunuri, transport etc. 

Plan de acțiune pe termen mediu:

 • Grijă față de membrii noștri – ne propunem să avem un set de activități și formare către cercetașii de la grupele de vârstă lupișori, temerari, exploratori și seniori, activități oferite ca propuneri de aplicat la nivel de patrulă/unitate. Obiectivul acestora este de a-i echipa cu noțiunile, abilitățile și atitudinile necesare pentru a procesa și naviga aceste timpuri provocatoare și de a oferi o experiență continuă de învățare adaptată contextelor actuale.
 • Grija față de tinerii și adulții organizației – pe tot parcursul acestei perioade, primele intervenții de sprijin au fost realizate de liderii, voluntarii, seniorii și chiar, de exploratorii din organizație. Pentru a asigura un spațiu sigur de implicare a cercetașilor, ne dorim să creăm instrumente care să ofere sprijin pentru procesarea și gestionarea experienței de voluntariat în activitățile întreprinse pentru ajutorarea refugiaților ucraineni, precum și a emoțiilor trăite în aceste perioade.
 • Sprijin și grijă față de copiii și tinerii refugiați care tranzitează sau rămân în România – ne propunem să creăm un set de activități pe care voluntarii noștri adulți (seniori, lideri, scouteri) sau voluntari din alte entități să le faciliteze pentru copiii și tinerii refugiați.

Plan de acțiune pe termen lung:

 • Pregătirea Organizației pentru situații de urgență – ne propunem să dezvoltăm zona de management al riscului și situațiilor de urgență (politică, proceduri, parteneriate), să ne folosim de învățăturile din experiențele curente și să adăugăm în viitoarea programă cercetășească competențe ce țin de gestiunea (prevenție/intervenție) situațiilor de urgență. 

Rezultate așteptate

 • Grijă față de membrii noștriNe propunem un pachet de 40 de activități cercetășești (10 fișe de activitate / lupișori / temerari / explorator / seniorii) cu accent pe:

   • conștientizarea și aplicarea noțiunilor de diversitate și incluziune, orientată înspre refugiați
   • identificarea elementelor de interculturalitate a etniilor și a minorităților regăsite la noi în țară
   • utilizarea unei comunicări nonviolente care să încurajeze dialogul pentru pace
   • conștientizarea și gestionarea emoțiilor
   • gestionarea situațiilor conflictuale
   • dezvoltarea de abilități pentru aplicarea managementului schimbării și adaptarea la situații excepționale/de risc
   • dezvoltarea deprinderilor de prevenție și intervenție în situații de risc
   • oferirea unui cadru de lucru aplicând un stil de viață sănătos și activ, care să evite situațiile de burnout ale cercetașilor 
 • Grija față de tinerii și adulții organizației – Integrarea aspectelor ce țin de lucrul cu refugiați și lucrul în situații de risc sau criză în proiectul Echipei de Retenție a Membrilor în ONCR, asigurându-ne că avem ca rezultate:

   • prioritizarea dezvoltării unui program de sănătate mintală și wellbeing pentru adulți, în colaborare cu echipa de diversitate și incluziune, formatorii și chiar psihologii din organizație – program care să includă sprijin și pentru situațiile de risc apărute în ultima perioadă
   • pregătirea unui program suport pentru tineri (seniori, lideri, lideri asistenți, scouteri, adulți) cu scopul de a asigura procesarea experienței de voluntariat în activitățile întreprinse pentru ajutorarea refugiaților ucraineni, în proiectul Solidaritate Ucraina
 • Sprijin și grijă față de copiii și tinerii refugiați care trec prin sau rămân în România – rezultatul așteptat este un pachet de resurse care să conțină fișe de activitate ce pot fi făcute cu copiii și tinerii refugiați. Câteva considerente:
   • Minimum 20 de fișe de activitate
   • Fișele să fie foarte descriptive și detaliate, pentru a putea fi înțelese și aplicate și de persoane ce nu sunt cercetași (și deci nu înțeleg limbajul/cuvintele noastre specifice)
   • Activitățile să țină cont că există diferențe de limbă și cultură și că limbajul în sine poate fi o barieră în desfășurarea activității
   • Activitățile pot fi traduse sau pot veni cu suport vizual (imagini, video) pentru a fi ușor de realizat cu și/sau de către grupul țintă
   • Activitățile să poată fi realizate fără materiale sau cu materiale foarte ușor accesibile
 • Pregătirea Organizației pentru viitoare situații de urgență – rezultatele așteptate: 
   • Proceduri pentru managementul riscului (care să includă și zona de gestiune a situațiilor de urgență, proceduri de prevenție – intervenție în situații de urgență/de risc etc.).
   • Noua programă cercetășească ce este acum în dezvoltare (de către echipa RAP) să includă și activități pentru dezvoltarea competențelor ce țin de gestionarea situațiilor de urgență (ce facem înainte, în timpul și după desfășurarea situației de urgență).
   • Parteneriate cu cel puțin o instituție specializată în gestionarea situațiilor de urgență (ISU, DSU, SMURD etc.) pentru desfășurarea unor acțiuni de formare (pregătire în caz de incidente) și simulări propriu-zise (ce facem în momentul în care aceste incidente au loc).
   • O politică pentru răspuns în caz de urgență, la care să fie anexate proceduri de gestiune a diferitelor evenimente 

Alinierea cu strategia și viziunea organizației

Cercetășia nu este o organizație umanitară, dar valorile umanitare stau la baza ei. Răspunsul la dezastre și situații de urgență poate fi atât un element al programului educațional pentru cercetași, cât și un instrument pentru un impact pozitiv în societate, ambele fiind elemente importante în Viziunea Organizației. 

În calitate de principală mișcare de tineret educațională non-formală din lume, rolul Cercetășiei este vital în a ajuta milioane de tineri din comunitățile vulnerabile din întreaga lume, prin dezvoltarea și consolidarea abilităților de leadership necesare pentru a se implica în situații de urgență. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *