Amendamente Politica Safe from Harm AGT 2022

Preambul

La Adunarea Generală din 2021 am votat intrarea și respectarea Politicii Safe from Harm în organizație. De atunci și până astăzi au existat 5 anchete SfH, un training pentru 50 de responsabili SfH locali și o serie de materiale care astăzi sunt publicate pe https://sfh.scout.ro/ .

În urma evaluării pe perioadă de un an și a integrării feedback-ului primit venim cu o propunere în fața Adunării Generale pentru a împărți documentul în două direcții: Politica Safe from Harm care are rolul de a oferi direcție organizației, respectiv un Ghid de proceduri care conține toate elementele procedurale ce țin de implementarea la nivel de activități cercetășești. 

De asemenea venim și cu o propunere de updatare a informațiilor referitoare la Politică. 

În acest moment, Politica de protecție a copilului, tânărului și adultului în cercetășie deși a fost aprobată în Adunarea Generală, ea nu face parte din regulamentul organizației. Propunerile de modificări de statut și regulament cu care venim în această Adunare Generală fac referire la această variantă de politică deja cunoscută și aprobată de către noi toți, cu dorința de a o aduce oficial în Regulamentul ONCR. 

Totuși, în urma discuțiilor și a consultărilor, recomandarea este ca informația să fie împărțită în cele 2 direcții menționate anterior. Astfel că, cu ajutorul echipei SfH s-a făcut această împărțire, care nu conține modificări de conținut, de fond, ci doar de formă. Aceste modificări însă vin cu scopul de a păstra Politica SfH ca anexă a Regulamentului ONCR, respectiv păstrarea Ghidului de proceduri ca un document ușor de updatat anual în funcție de nevoile organizației, de modul de implementare și aplicabilitatea tuturor elementelor. 

Propunere

Consiliul Director propune Adunării Generale următoarele:

 1. Updatarea următoarelor informații din Politica Safe from Harm 
 1. Împărțirea documentului votat în AG 2021 legat de Safe from Harm în 2 documente după cum urmează: Politica SfH și Ghidul de proceduri. Cu mențiunea că Politica SfH este parte din regulamentul ONCR. 

Propuneri modificări în Politica Safe from Harm

Din perspectivă de procedură pentru crearea echipei Safe from Harm propunem următoarea modificare în capitolul 3.

III.  ONCR pentru Protecția și Siguranța copilului, tânărului și adultului în activitățile cercetășești ( Structura SfH)

Această echipă este formată din 4 responsabili SfH (dintre care un responsabil SfH local) plus Responsabilul SfH național.

 Începând cu nivelul regional, cât și cel național, posturile sunt ocupate prin apeluri de recrutare. 

Consiliul Director oferă un mandat de 3 ani echipei SfH. La nivel național posturile sunt ocupate prin propunerea Responsabilului SfH național către CD, care validează și mandatează echipa pentru un mandat de 3 ani. La nivel regional posturile sunt ocupate prin decizia echipei naționale Safe From Harm.

La nivelul fiecărui Centrul Local este obligatoriu să existe cel puțin o persoană responsabilă de Safe from Harm numit responsabil SfH. Este recomandat ca pentru centrele locale care au peste 150 de cercetași activi, să existe doi sau mai mulți responsabili de SfH. Pentru centrele locale mari, la fiecare 150 de cercetași activi este necesar să existe câte un responsabil SfH local.

În capitolul Proceduri, propunem adăugarea următoarelor explicații:

IV. Proceduri 

IV. 4 Schemă generală pentru raportarea abuzurilor

Nivel Mediu

Responsabilul SfH lucrează pentru a păstra calmul și pentru a liniști persoanele care se află în zona respectivă (stabilizarea situației). Pasul următor este identificarea cauzei abuzului. Ce s-a întâmplat, cum, unde, cu cine? S-a întâmplat în timpul unei activități? Au existat și alți martori? (identificarea cauzei). În acest caz, responsabilul SfH anunță părinții sau tutorii legali despre situație și responsabilul SfH de la nivel regional și organele abilitate dacă fapta se încadrează în sfera penalului.

Nivel MACRO

Responsabilul SfH lucrează pentru a păstra calmul și pentru a liniști persoanele care se află în zona respectivă (stabilizarea situației). Pasul următor este identificarea cauzei abuzului. Ce s-a întâmplat, cum, unde, cu cine? S-a întâmplat în timpul unei activități? Au existat și alți martori? (identificarea cauzei). În acest caz, responsabilul SfH anunță părinții sau tutorii legali despre situație, responsabilul SfH de la nivel regional și organele abilitate dacă fapta se încadrează în sfera penalului. La nivel regional, se formează o comisie de anchetă compusă dintr-un responsabil regional și doi responsabili locali SfH din proximitate, care anchetează cazul. Persoana în cauză este suspendată de la orice activitate pe perioada anchetei. În urma anchetei se întocmește un raport și se notează cazul în registrul de cazuri. Raportul este întocmit de către comisia de anchetă de la nivel regional și se trimite către echipa națională de SfH, care crează și trimite raportul și propunerea de decizie cu privire la sancțiunile aferente către Consiliul Director. Consiliul Director aprobă propunerea de decizie. decide asupra propunerilor de sancționare a membrilor din ONCR, primite de la Echipa Națională SfH, în baza rapoartelor comisiilor de anchetă.

În capitolul V.1 propunem următoarele modificări legate de managementul riscului și raportarea cazurilor. 

V.1 Cum putem să prevenim riscurile în evenimente

3. Managementul riscului

Riscul este un eveniment sau o serie de evenimente  Riscul este un concept care exprimă posibilitatea unor evenimente negative şi ce impact au acestea. Managementul riscului este o utilizare sistematică a codurilor de procedură și a instrumentelor disponibile pentru identificarea riscurilor, analiza potentialelor efecte, evaluarea opțiunilor, implementarea de măsuri preventive și/sau reactive, supravegherea și revizuirea periodică, în mod eficient, a proceselor . a evalua, a preveni și trata orice risc care ar putea apărea în cadrul unei activități, indiferent de tipul acesteia.

4. Raportarea cazurilor (Whistle blowing)

Sesizările se vor face dacă se observă cel puțin una din următoarele situații:

 1. Un act ilegal atât sub lege civilă cât și penală
 2. Comportament care încalcă Statutul sau Regulamentul ONCR
 3. Abuz de putere sau de autoritate
 4. Comportamente ce pot produce daune persoanelor sau bunurilor
 5. Discriminare de orice fel, în orice situație

Se propun următoarele modificări în ceea ce privește standardului minim de siguranță în activitățile cercetășești. 

V.2 Standardul minim de siguranță pentru activitățile cercetășești Definirea standardului minim obligatoriu de siguranță pentru orice activitate cercetășească
 1. Cerințe minime pentru activități

Standardele minime pentru activități și evenimente sunt: 

Locul de desfășurare să îndeplinească un minimum de condiții de siguranță sanitară, alimentară, fizică etc. specifică fiecărui tip de activitate (să permită asigurarea condițiilor minime de igienă, acces la sursă de apă potabilă, spațiu suficient și sigur, supraveghere etc.) (Document Standarde Activități ONCR, Alineatul 6);

Desfășurarea activităților presupune asigurarea echipamentului minim de siguranță, la nivel individual, local și național (după caz) (Document Standarde Activități ONCR, Secțiunea 7.2);

2. Ce înseamnă  echipament minim de siguranţă ?

Acesta depinde de tipul de activitate, de ramura de vârstă și de nivelul la care se desfășoară activitatea și poate fi clasificat în echipament asigurat de către centrul local și în echipament individual. (Anexa Echipamente de siguranță și Document Standarde Activități ONCR, Secțiunea 7.2 )

 1. Cerințele minime individuale pentru participarea minorilor în activități 

Pentru a fi siguri că suntem pregătiți pentru mai multe situații medicale, recomandăm o discuție cu părinții/tutorii legali ai fiecărui copil, pentru a afla starea curentă de sănătate a acestuia, istoricul său medical, posibilele alergii și modul în care reacționează în cazul contactului cu alergenii la care e sensibil, la medicamentele sau suplimentele pe care va fi nevoit să le ia pe perioada campului. Este util să informăm adulții sau tutorii că nu se recomandă adăugarea de medicamente în trusele de prim-ajutor personale ale copiilor, nici măcar paracetamol sau aspirină. (Anexa Standarde activități ONCR, Secțiunea 6.2)

Se propun următoarele completări și modificări:

VI.2 Respectarea GDPR

Drepturile persoanelor vizate sunt evidențiate în Anexa GDPR, dar acestea pot fi limitate în anumite situații, conform legii. Pentru a-ți exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail sfh@scout.ro sau printr-un email la adresa ONCR contact@scout.ro. Consiliul Director numește un responsabil GDPR la nivel național care să preia problemele de încălcare a securității datelor personale. Pentru a-ți exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail sfh@scout.ro sau printr-un email la adresa ONCR contact@scout.ro.

VII. Documente necesare pentru adulții care intră în organizație Asigurarea unui proces sistemic și consecvent de selectarea, formare și asistență a adulților care intră în organizație

VIII. Legislația în vigoare România Respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare în România care reglementează protejarea copilului, tânărului și voluntarilor din organizație

În ceea ce privește procedurile din Anexe, se propun următoarele modificări:

Anexa 1

Se adaugă la Profilul Responsabilului național pentru Protecția copilului, tânărului și adultului Să fie: specialist (consilier, psiholog, ASISTENT SOCIAL ȘI/SAU angajat al DGASPC, sociolog, medic, psihopedagog, avocat, jurist)

Anexa 4 Modelele cadre procedura abuzuri

Se modifică la toate abuzurile:

Nivel mediu

Responsabilul SfH local monitorizează agresorul pe o perioadă de 6 luni și obligă participarea acestuia la activitățile SfH propuse de către responsabilul SfH regional în Centrul local.

Anexa 4 Modelele cadre procedura abuzuri

Abuz emoţional

Macro: Critică severă, așteptările nerealiste,

Abuz fizic: 
Mediu Acțiuni fizice ușoare repetitive, care lasă lăsa urme fizice, arderea, zgâlțâirea, legarea
ABUZUL ONLINE- CYBERBULLYING exemple pe nivel

Micro:

Persoana abuzată se retrage nejustificat din grup și refuză

să fie fotografiat fără un argument  Mesaje răutăcioase, comentarii răutăcioase, poze răutăcioase, porecle răutăcioase.

Mediu:

Blocarea prietenilor din mediu online se poate face în ambele direcții, fie că victima blochează sau este blocată  Transmiterea de mesaje ofensatoare sau de amenințări prin platformele online, răspândirea minciunilor sau postarea de fotografii jenante ale cuiva pe rețelele de socializare.

Macro:

Ștergerea conturilor din mediul online 

Raportare conturi și discuții pe diferite grupuri   

Ștergerea conturilor din mediul online fără acord

Raportarea conturilor fără un motiv şi ştergerea discuţiilor de pe diferite grupuri

Copierea identității unei persoane și transmiterea în numele acesteia de mesaje răuvoitoare cuiva

Cererea sau distribuirea pozelor indecente

Abuz sexual exemple pe nivel

Micro

Nesiguranță, stimă de sine scăzută

Absența nemotivată de la activități

Refuz de a interacționa cu anumite persoane din grup

Articole de îmbrăcăminte sau lenjerie intimă șifonate sau pătate

Priviri cu conotație sexuală, replici cu conotații sexuale,

glume cu limbaj trivial/ conotație sexuală

Mediu:

Răni nejustificate, mai ales în zona genitală și în zona sânilor (la femei)

Se adaugă:

 • Comportament sau expunere indecentă
 • Nuditate
 • mângâieri sau atingeri cu conotație sexuală

Macro:

Sarcină (graviditate)

Boli cu transmitere sexuală (BTS)

Sângerări vaginale la fetițele premenarhale (înainte sa aibă primul ciclu menstrual)

Rectoragia la minorii de ambele sexe (hemoragie anală)

Probleme de comportament nejustificate

Depresie

Auto-mutilare (auto-abuz) și/sau tendințe de suicid

Consumul excesiv de băuturi alcoolice și/sau de droguri

Viol, pornografie infantilă, exhibiționism, mângâieri sau atingeri repetate în zone erogene, manipulări în vederea obținerii unor acte sexuale

Abuz de tip bullying

Micro

De cele mai multe ori, victimele agresorilor sunt persoanele care au următoarele caracteristici:

 • supraponderali sau subponderali,
 • au abilități sociale scăzute,
 • au puțini prieteni sau nu au prieteni

Răutăți verbale, glume, porecle.

Mediu

Sunt săraci sau bogați, au religie sau rasă diferită, sunt scunzi sau prea înalți, au slabe abilități sportive, sunt inteligenți, talentați

Răutăți verbale, glume, porecle, toate realizate cu repetiție.

Macro

Au dizabilități fizice, sunt persoane noi din grup, au părinți divorțați sau sunt pur și simplu „diferiți” de ceilalți.

Izolarea de grup prin ignorare (cornering) sau dominare 

ritualuri de inițiere.

Împărțirea documentului votat în AG 2021 legat de Safe from Harm în 2 documente după cum urmează: Politica SfH și Ghidul de proceduri. Cu mențiunea că Politica SfH este parte din regulamentul ONCR. 

Ghid de proceduri

https://drive.google.com/file/d/1KfD_qqhUEMY264cX0nGg2tVKuMI7AzY3/view

Politica Safe from Harm 

https://drive.google.com/file/d/1j2Ob4kF9F1n9ZCZ6p8pUVAefIbpfJYM9/view

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *