Numire Trezorier ONCR – Anca Tofan

Preambul

Conform Statutului și Regulamentului ONCR în Consiliul Director poate exista un membru ex-officio, numit de către Consiliul Director, care să ofere consultanță financiară consiliului.

Statut ONCR, Art 27, alineatul (6) Trezorierul ONCR este un membru ex-officio numit de către Consiliul Director.

Regulament ONCR
Art. 44, alineatul (4) Trezorierul ONCR este un membru ex officio, numit de Consiliul Director.
Art. 46. 
(4) Trezorierul este consultant pentru politica financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul Director.
(5) Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și trezorierului sunt prezentate în extenso, în fișele posturilor respective, din prezentul Regulament.
f. Trezorierul
Art. 74. Trezorierul are următoarele atribuții:
a. verifică, împreună cu contabilul ONCR, gestiunea financiară a asociației.
b. elaborează și transmite structurilor locale instrucțiuni și formulare privind derularea activității financiar-contabile.
c. prezintă trimestrial Comisiei Naționale de Cenzori rapoartele financiar-contabile ale asociației, în vederea controlului financiar intern.
d. verifică periodic modul de folosire al fondurilor ONCR.
e. supune spre aprobare Consiliului Director cheltuielile financiare care necesită sume mari de bani.
f. se informează permanent asupra situației conturilor ONCR.
g. îndeplinește orice alte atribuții din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director.
Art. 75. Trezorierul este numit în funcție de Consiliul Director, este subordonat direct acestuia și are obligația de a participa, fără drept de vot, la ședințele Consiliului Director.

Trezorierul ONCR este persoana care urmărește execuția bugetului votat de Adunarea Generală și prezintă Consiliului Director un raport simplificat a execuției bugetului cu recomandări de acțiuni, în fiecare ședință trimestrială. Este un rol esențial, care a fost vacant pentru o lungă perioadă de timp.

Rezumat

Propunerea de decizie: Se numește Anca Tofan ca Trezorier ONCR, începând cu data de 1 aprilie 2023.

Alinierea cu strategia ONCR

Existența unui Trezorier ONCR va sprijini asigurarea unui mediu organizațional sustenabil și a minimizării riscurilor financiare. 

Schimbări preconizate și impact

Odată cu numirea unui Trezorier ONCR se facilitează gestiunea managementului riscului din perspectivă financiară, cât și a posibilității luării deciziilor în mod conștient și asumat și din perspectivă financiară, de către Consiliul Director.

Buget

n/a

Repere legale / statutare

Statut ONCR, Art 27, alineatul (6) 
Art. 44, alineatul (4)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *