Procedură verificarea de integritate Safe from Harm

 1. INTRODUCERE

Statutul ONCR impune criterii de excludere referitoare la condamnări penale pentru membri și persoane care doresc să devină membri, indiferent de vârstă.

Pentru a pune în practică aceste prevederi ale statutului, cerem tuturor adulților care își doresc să devină membri ONCR să demonstreze că au un istoric judiciar compatibil cu calitatea de membru, prin prezentarea, alături de orice alte documente necesare pentru aderare (adeziune etc.), a cazierului judiciar și a certificatului de integritate comportamentală.  

De asemenea, solicităm membrilor adulți existenți să treacă prin aceeași verificare a istoricului judiciar precum candidații pentru calitatea de membru adult.

Această procedură descrie în detaliu cum se fac aceste verificări, de către cine, în ce situații și care sunt situațiile în care nu sunt necesare. 

Verificarea de integritate SfH este procesul prin care un membru sau un viitor membru este confirmat că nu a fost condamnat în trecut de fapte care sunt incompatibile cu calitatea de membru. Minimal, verificarea se face prin consultarea cazierului judiciar și al registrului persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

 1. CINE PREZINTĂ DOCUMENTE DE INTEGRITATE SFH

Membrii majori ai  ONCR, precum și alte persoane majore care se implică în oferirea de activități pentru copii și tineri cercetași, toate ajutoarele de lideri, liderii, voluntarii și toate persoanele adulte care participă la activități cu cercetașii, în cazul în care participarea lor este repetată sau în cadrul unor evenimente de lungă durată, vor prezenta în cadrul Centrului Local de care aparțin documentele de integritate Safe from Harm (cazier judiciar și certificat de integritate comportamentală).

Oferim aici lista completă a celor care necesită aceste documente:

 1. lideri, ajutoare de lideri
 2. voluntari adulți care participă la activități cu cercetașii, în cazul în care participarea lor este repetată sau în cadrul unor evenimente de lungă durată
 3. scouteri
 4. alumni (cei care lucrează cu copii / participă la activități)
 5. colaboratori / terți non-membri / părinți – prezintă documentele acele persoane care participă la activități / evenimente (participare repetată sau la evenimente de lungă durată)
 6. exploratori majori şi seniori care se implică în oferirea de activități pentru copii și tineri cercetași
 7. angajați ai ONCR sau a structurilor afiliate.

Pentru aplicarea acestor prevederi, Centrele Locale trebuie să aplice verificarea de integritate SfH membrilor lor adulți:

 • la înscriere;
 • în termen de 90 de zile de la publicarea acestei proceduri, pentru membrii existenți;
 • În termen de 14 zile după decizia unei instanțe care a rezultat în înscrierea unor date în cazierul judiciar / în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

Cum se pot obține documentele:

 • Personal – fizic, de la orice ghișeu de eliberare caziere din țară, indiferent de locul nașterii sau domiciliu. Atât cazierul judiciar, cât și certificatul de integritate comportamentală, sunt eliberare din același loc.
 • Personal – online, doar cazierul judiciar (la momentul scrierii acestei proceduri nu există posibilitatea eliberării certificatului de integritate comportamentală): fie de pe site-ul MAI, prin crearea unui cont și completarea formularului (la următorul link se găsesc detalii, procedura este ușoară și rapidă), fie direct de pe ghiseul.ro, pentru cei care au deja cont (se alege domeniul „voluntariat” și se generează automat). 
 • Preluarea acestei acțiuni de către Centrul Local, prin delegarea unei persoane din CL sau CCL (împuternicit), care să facă aceste formalități pentru un grup de persoane, pe baza unei procuri autentificate de către un notar public – implică costul procurii (100-150 lei în funcție de notar) și prezența tuturor membrilor care deleagă această responsabilitate la notar.
 • Preluarea acestei acțiuni de către Centrul Local, prin contractarea unui avocat, care face formalitățile în baza împuternicirii avocațiale emise cu respectarea prevederilor Legii nr. 51 /1995 – implică costuri, cel puțin simbolice. 

Este la decizia și analiza Centrului Local dacă poate facilita acest proces sau dacă cere fiecărei persoane să aducă actele, individual, fiind utilă o analiză a efortului și costurilor asociate cu fiecare dintre cele două opțiuni și a situației din Centrul Local.

După eliberare, ambele documente se înmânează responsabilului local de SfH sau unui membru din cadrul CCL, stabilit prin decizie CCL.

În cazul în care unul sau mai mulți membri ai organizației, dintre cei care trebuie să prezinte documentele de integritate SFH, sunt în imposibilitatea de a le prezenta (datorită localizării), pot semna un acord prin care permit Organizației Naționale Cercetașii României și centrelor locale să solicite eliberarea certificatului de integritate comportamentală în numele lor. ( link– anexa 4, cerere de eliberare certificat de integritate comportamentală).

În situațiile în care sunt persoane din categoriile menționate mai sus care au dublă cetățenie sau sunt cetățeni români cu domiciliul în altă țară, Centrul Local este cel care ia decizia de cum se face verificarea de integritate completă. Totodată, e în responsabilitatea acestor persoane să aducă documente relevante, emise de statele în care au locuit formal pentru o perioadă de timp relevantă.

Toți majorii care doresc să devină membri ai ONCR şi îşi doresc să lucreze cu copii şi tineri trebuie să treacă verificarea de integritate SfH.

3.   CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ SUNT ÎNSCRISURI ÎN CAZIER ȘI ÎN CERTIFICATUL DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ

În cazul în care un membru sau un viitor membru are înscrisuri în cazierul judiciar și Centrul Local decide că își dorește să îl păstreze / primească ca membru, argumentația ajunge la echipa Safe from Harm  (sfh@scout.ro)  și doar rezoluția ajunge la Comisia de Etică  (etica@scout.ro), în  termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care au aflat despre existența înscrisurilor pentru membrul respectiv / de la data depunerii adeziunii pentru un membru nou.

Structurile naționale trebuie să transmită Consiliului Centrului Local deciziile în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii. Un răspuns negativ înseamnă că membrul nu trece verificarea de integritate SfH. 

În cazul în care un membru adult are înscrisuri în certificatul de integritate comportamentală, acesta nu poate trece verificarea de integritate SfH

Membrii care nu trec verificarea de integritate SfH sunt excluși de drept, prin decizie a Consiliului Centrului Local din care fac parte, rezultatul verificării fiind atașat deciziei de excludere. Pentru cazurile în care membrii sunt excluși, această informație ar trebui transmisă astfel încât toate CL să știe situația. Astfel, responsabilul local de SfH informează rețeaua SfH și echipa națională de SfH prin mijloacele lor oficiale de comunicare.

Dacă un membru adult nu poate parcurge verificarea de integritate SfH, în termen de 90 de zile de la adoptarea acestei proceduri, el va fi suspendat la împlinirea celor 90 de zile prin decizie a Consiliului Centrului Local, putând să își ridice suspendarea doar în cazul finalizării verificării de integritate SfH.

4.   VERIFICAREA ȘI ARHIVAREA DOCUMENTELOR DE INTEGRITATE SFH

Verificarea autenticității documentelor primite (că sunt în original, semnate etc.) intră în responsabilitatea Consiliului de Centru Local, în limita posibilităților existente.

Centrul Local (responsabilul de SfH local sau membrul desemnat din CCL) va păstra documentele relevante pentru verificarea de integritate SfH (certificatele de cazier judiciar și certificatele de integritate comportamentală) alături de adeziunile membrilor respectivi. Dacă ele există fizic, sunt păstrate într-o mapă cu acces restricționat (documentele pot fi la Responsabilul SfH local sau un membru din cadrul CCL, stabilit prin decizie CCL), iar dacă sunt online, într-un folder cu acces restricționat. Aceste documente se păstrează pe perioada de activitate a persoanei respective. 

Accesul la varianta fizică şi online îl au Responsabilul Safe From Harm Local şi CCL.

Centrele Locale pot alege metoda prin care păstrează evidența verificărilor de integritate SfH ale membrilor lor, dar trebuie să poată oferi la cerere Consiliului Director sau Responsabilului Național de SfH informații despre situația verificării membrilor în termen de maximum o săptămână.

5. RELUAREA VERIFICĂRII DE INTEGRITATE SFH

Centrele Locale pot, atât din proprie inițiativă cât și la solicitarea Consiliului Director, să reia verificarea de integritate SfH a oricărui membru, în cazul în care există o suspiciune că au existat decizii ale instanțelor în raport cu cercetașul respectiv de natură să adauge înscrisuri în cazierul judiciar, pe care cercetașul nu le-a comunicat Centrului Local în termenul stabilit de această procedură. 

Cercetașii majori care redevin activi în urma unei suspendări mai mari de 6 luni trebuie să treacă, din nou, înainte de ridicarea suspendării, prin verificarea de integritate SfH. Cercetașii alumni care aleg să redevină membri activi trebuie să treacă verificarea de integritate SfH la începutul anului cercetășesc în care redevin membri, cu excepția situației în care membrul a trecut deja prin verificarea SfH în ultimele 6 luni, conform prevederii de mai sus.

Persoanele care împlinesc 18 ani când sunt deja membri ONCR (eXploratori)  au obligația, la fel ca toți ceilalți adulți, de a anunța Centrul Local în termen de maximum 14 zile de la decizia instanței de orice modificări ale înscrisurilor ce-l privesc în cazierul judiciar sau în registrul persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Terții non-membri (colaboratori) care participă la activități și au acces direct la copii și tineri și au contact cu aceștia, trebuie să treacă, de asemenea, verificarea de integritate SfH. În cazul colaboratorilor recurenți, verificarea integrității se reia anual.


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *