Modificări Ghidul de proceduri Safe from Harm

Adăugarea prezumției de nevinovăție la Identificare, pag 8:
În toate situațiile în care există un potențial abuz, este necesar să se plece de la prezumția de nevinovăție, asigurându-se în același timp un cadru sigur pentru toți cei implicați, aflarea adevărului și desfășurării anchetei.

Înlocuirea termenului de agresor în tot documentul cu ”posibil făptuitor”, pentru a susține prezumția de nevinovăție.

Adăugarea unui subpunct în cap IV, după nivelul Macro
Pentru cazurile în care o anchetă este necesară, pașii sunt următori:

 1. Înființare comisie

La nivel regional, se propune comisia de anchetă de către responsabilul regional și se aprobă de către Echipa națională de SfH. Comisia trebuie să fie formată din minim doi responsabili SfH regionali și un responsabil local. Responsabilul SfH local face parte din Centrul Local unde se petrece acțiunea. Membrii comisiei de anchetă sunt aleși imparțial, având grijă să nu aibă relații personale sau de rudenie cu persoana/ persoanele anchetate. Dacă există relații între membrii comisiei și persoana/ persoanele anchetate, șeful comisiei vine cu recomandarea de schimbare a membrului/membrilor a comisiei de anchetă cu alți responsabili SfH din rețea.

În urma unei prime întâlniri, membrii comisiei stabilesc persoanele cu care se va discuta și intervalele de timp destinate acestora. Membrii comisiei au un grup de discuție unde informațiile sunt confidențiale și la care are acces un membru din echipa națională desemnat. Acesta nu intervine în anchetă, ci are rol de observator. 

Pe perioada anchetei, membrii comisiei nu au voie să aibă conversații private cu membrii anchetați, în afara comisiei și nici cu persoane din anturajul acestora. 

 1. Derularea anchetei

În funcție de tipul de caz există o perioadă predefinită de investigații, care poate suferi prelungiri în funcție de disponibilitatea membrilor anchetați (cu recomandarea de a se respecta timpii predefiniți):

 • micro – acțiune imediată
 • mediu – 1-2 zile
 • macro – 3-10 zile

Este foarte important ca fiecare cercetaș să aibă o atitudine proactivă în ceea ce privește investigarea suspiciunilor de abuz și soluționarea lor.

Ulterior, fiecare persoană participantă la anchetă este contactată de către comisie și îi este propusă o întâlnire. Întâlnirea poate fi, după caz și preferințele persoanei intervievate, video, audio sau scrisă. În cazul celor video și audio, întâlnirile vor fi înregistrate, iar persoana în cauză informată de acest lucru încă de la începutul întâlnirii. Membrii comisiei vor avea în vedere discuții atât cu victima/ victimele, cât și cu posibilul/ii făptuitor/i și posibilii martori ai evenimentelor. Pe parcursul acestor întâlniri, membrii comisiei au o atitudine imparțială referitoare la fiecare persoană intervievată și vor evalua comportamentele și faptele în linie cu Principiile Politicii SfH. 

Persoana/ele asupra căreia/ora se fac/e acuzarea, prin decizia Consiliului Centrului Local, este/sunt suspendată/e pe perioada anchetei de la orice activitate cercetășească (întâlniri de patrulă, de unitate, de lideri, campuri și precampuri, evenimente regionale, naționale, internaționale, stagii de formare, forumuri etc). 

2.1 Conținut e-mail

Șeful comisiei de anchetă transmite un email către responsabilul SfH local și Consiliul Centrului Local în care anunță membrii comisiei de anchetă și pașii care trebuiesc urmați.

În corpul mailului trebuie să apară următoarele aspecte:

 • Numele persoanei/ persoanelor anchetate și faptul că Consiliul Centrului Local va trebui să ia decizia de suspendare a acestora, de la orice activitate cercetășească pe perioada anchetei.
 • Numele și rolul membrilor comisiei de anchetă.
 • Persoana de contact este responsabilul SfH local, care va ține legătura cu comisia de anchetă; acesta va transmite concluziile raportului către Consiliul Centrului Local.
 • Atribuțiile responsabilului local de SfH de a pune la dispoziția comisiei de anchetă materiale și contacte și de a colabora împreună cu Centrul Local la buna desfășurare a anchetei.
 • Centrul Local împreună cu responsabilul SfH local au termen, din momentul în care primesc informarea, de 3 zile pentru a ridica întrebări și nelămuriri; dacă nu există, ancheta se declară automat deschisă.
 • La finalizarea anchetei comisia transmite un raport de anchetă ce conține concluziile și recomandările comisiei (inclusiv perioada recomandată de monitorizare), atât pentru acuzat, cât și pentru acuzator; dacă persoanele în cauză fac parte din Centre Locale diferite, raportul va fi transmis ambelor părți.
 • Consecințele, stabilite pentru fiecare caz în parte, pentru nerespectarea recomandărilor.
 • La finalul celor 3-6 luni de monitorizare, responsabilul SfH local trimite un raport de progres sau regres către responsabilul regional.

2.2 Finalizarea anchetei

Comisia întocmește raportul de caz în care se notează concluziile și recomandările. Raportul succinct conține context, șirul derulării anchetei și concluziile și recomandările comisiei de anchetă. Acesta este trimis către echipa națională SfH pentru aprobare, care la rândul ei trimite o informare cu un rezumat al evenimentului către Consiliul Director al organizației.

La finalizarea anchetei, raportul care conține faptele anchetate, concluziile și recomandările comisiei de anchetă se transmite către Consiliul Centrului Local, sau, după caz, Consiliilor Centrelor Locale și părților implicate.

Timpul de răspuns pentru clarificări din partea Consiliului Centrului Local este de 72 de ore. La finalizarea acestei perioade, Consiliul Centrului Local scrie decizia pe baza recomandărilor făcute de către comisia de anchetă și din acest moment începe perioada de monitorizare.

Dacă recomandările comisiei de anchetă nu se realizează sau nu prezintă interes pentru Centrul Local, șeful comisiei de anchetă face o sesizare către Echipa Națională SfH, care merge către Consiliul Director pentru a găsi o soluție.

Comisia de anchetă notează cazul în registrul de cazuri. Raportul detaliat se păstrează în arhiva online SfH la regiunea respectivă. În arhivele online pe regiuni au acces responsabilul regional SfH aferent regiunii respective, Echipa Națională de SfH, Consiliul Director și Directorul Executiv.

În urma finalizării anchetei, părțile implicate au o perioadă de monitorizare 3-6 luni, în care să îndeplinească recomandările comisiei. Dacă în recomandare este vorba despre suspendare, decizia este luată de către Consiliul Centrului Local de unde fac/e parte persoana/ele în cauză. 

Dacă este vorba de o recomandare de suspendare și Consiliul Centrului Local refuză să ia această decizie, cazul ajunge la Echipa Națională de SfH. În urma verificării anchetei făcute, Echipa Națională trimite o cerere de decizie către Consiliul Director ONCR.

Responsabilul SfH local monitorizează activitatea persoanei/persoanelor în cauză pe o perioadă de maxim 6 luni. Comisia de anchetă decide, în funcție de gravitate, perioada de monitorizare a persoanelor implicate, care poate fi până la 6 luni. În cazul în care, în urma raportului de anchetă se dovedește că persoanele implicate nu au făcut nimic greșit, nu există perioadă de monitorizare.  La finalul celor maxim 6 luni, responsabilul SfH local întocmește un raport cu progresul sau regresul persoanei/lor monitorizate, pe care îl transmite către responsabilul SfH regional. Responsabilul SfH regional notează finalitatea cazului în registrul de cazuri. Dacă este un progres, ancheta se încheie. Dacă este un regres, oricând pe perioada celor 6 luni se iau măsuri de suspendare a persoanei/lor în cauză.

Situații speciale 

În cazul în care persoana anchetată este responsabilul SfH local, persoana de legătură va deveni șeful de Centru Local/ membru CCL sau al doilea responsabil de SfH dacă există. De asemenea, comisia de anchetă va fi formată din responsabilul regional al regiunii din care face parte SfH-ul anchetat și alți 2 responsabili regionali din proximitate. Șeful comisiei de anchetă este responsabilul SfH regional al regiunii unde se petrece acțiunea. Ancheta se va desfășura urmând pașii de desfășurare detaliați la punctul 2 din prezenta procedură.

În cazul în care persoana anchetată este responsabilul SFH regional, comisia este formată din Echipa Națională SfH. Șeful comisiei de anchetă este ales unul din membrii Echipei Naționale SfH. Ancheta se va desfășura urmând pașii de desfășurare detaliați la punctul 2 din prezenta procedură.

Dacă unul dintre membrii Echipei Naționale SfH devine direct implicat într-o anchetă (este el însuși anchetat), comisia de anchetă este formată din membrii Consiliului Director. Șeful comisiei de anchetă este ales unul din membrii Consiliului Director. 

În oricare dintre situații, Echipa Națională SfH informează Consiliul Director despre situație și începerea anchetei.

Argumente din partea Echipei Naționale Safe from Harm

 1. În urma anchetelor la nivel regional am observat câteva lucruri care lipsesc în pașii din schemă care îngreunează demersul anchetelor
 2. Stabilirea termenelor este pentru a evita apariția contestațiilor și a neclarităților la perioade lungi de timp de la data finalizării anchetei
 3. Clarificarea pașilor către CCL duce la o transparență mai mare din ambele părți și astfel evităm apariția eventualelor contestații 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *