Modificări Proceduri SfH

În linie cu modificările aduse Politicii Safe from Harm, venim cu 2 proceduri care să sprijine implementarea acesteia și să ofere ghidaj legat de diferite cerințe și reglementări din politică.

Mulțumim pentru feedback-ul primit. Am integrat sugestiile primite și variantele finale se regăsesc mai jos. 

*Accesați fiecare tab de mai jos pentru a citi procedurile.

 

Procedura pentru obținerea acordului parental 

Orice activitate cercetășească trebuie să aibă în vedere nevoile grupului pentru a se putea desfășura în siguranță. Pentru organizarea acestora trebuie respectate standardele minime de siguranță impuse de tipul de activitate, de numărul de participanți și de ramurile de vârstă implicate.

În vederea completării acordurilor de participare la activități este important ca liderul să adapteze documentele în funcție de situațiile particulare care pot apărea. De exemplu, în cazul în care părinții sunt divorțați, este important ca liderul să afle tipul de custodie și în cazul unei custodii comune să modifice documentele astfel încât ambii părinți să le completeze.

 1. Acord parental general – acesta trebuie semnat de un părinte/ tutore/ reprezentant legal/ aparținător, de față cu liderul/liderii care își asumă responsabilitatea pentru acel minor, la înscrierea în organizaţie şi la intrarea într-o nouă ramură de vârstă.

Acordul parental general se obţine obligatoriu la înscrierea membrilor minori în organizaţie şi la intrarea într-o ramură nouă de vârstă (lupişori, temerari şi exploratori).

Paşii necesari pentru obţinerea acordului:

 • discuţie cu părintele/tutorele/reprezentantul legal/aparținătorul;

 • validarea datelor de contact (e-mail, telefon etc.) corespondenţă părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător;

 • explicarea informaţiilor din acord de către lider;

 • semnarea olografă sau digitală a acordului – transmiterea lui se face fizic sau online.

Centrul Local este obligat ca orice modificare adusă acordului parental să fie adusă la cunoștința părintelui/tutorelui/reprezentant legal/aparținător. De asemenea, și părintele/tutorele/reprezentantul legal/aparținător are obligația de a anunța orice modificare a deciziei lui în privința acordului dat. În oricare dintre situații este necesară semnarea unui nou acord parental (care conține modificările aduse).

Părintele/tutorele/reprezentantul legal/aparținătorul alege care sunt tipurile de activităţi la care îşi oferă acordul implicit şi pentru care este nevoie de acord separat explicit.

Acces la acordul parental general au următoarele persoane: liderul patrulei/ liderul unităţii, responsabilul SfH şi un membru din CCL (poate fi desemnat prin decizie de consiliu local un singur membru care să aibă acces pentru toate evenimentele Centrului Local). Arhivarea documentelor se face online, sunt ţinute 3 ani după ce acordul parental nu mai este valabil (cercetașul trece la o nouă ramură de vârstă sau pleacă din organizaţie, sau acordul parental este înlocuit cu un altul valabil), urmând să fie şterse ulterior.

Indiferent de vechime, membrii deja înscrişi în organizaţie, au obligativitatea să ofere informaţiile prin acordul parental general, din momentul în care devine obligatorie procedura de obţinere a acordului parental.

 1. Acordul parental explicit – pentru evenimentele regionale/naţionale/ internaţionale sau pentru situațiile în care părintele menționează în acordul general dorinţa de a fi informat pentru anumite activităţi.

Acordul parental explicit este cerut de fiecare organizator de evenimente locale, regionale, naţionale sau internaţionale în care sunt explicate toate informaţiile din Ghidul de proceduri. El poate fi modificat în funcție de tipul activității, ramura de vârstă sau alte elemente specifice. 

Organizatorii de evenimente sunt obligaţi să se asigure că au primit acordul părintelui / tutorelui / reprezentantului legal/ aparținătorului pentru tipul de activitate, zonă, locaţie, etc.

Organizatorii arhivează documentele şi sunt distruse în termen de 3 andi de când s-a încheiat evenimentul.


Exemplu de acord parental general

Subsemnatul/a ____________________________________________ , având datele de contact (telefon și email) ………………………………..…,  părinte / tutore / reprezentant legal/ aparținător al/a cercetașului ___________________________, prin prezenta confirm că sunt de acord ca fiul / fiica mea să participe la activitățile selectate mai jos.

 • întâlniri săptămânale
 • lunare
 • drumeţie o zi
 • drumeţie 2, 3 zile, etc.
 • camp cabană
 • camp la cort
 • activităţi la mare
 • activităţi la munte
 • activităţi de aventură ( tiroliană, căţărat, rapel, tir cu arcul, etc)
 • concurs cu provocări
 • activități la sediu
 • activităţi urbane
 • altele (aici completează fiecare CL la nevoie)…………………………………

* Sunt adăugate de către fiecare CL activităţile specifice

 1. Echipament necesar activităţi – este completat de fiecare centru local în parte.

Menţionez că tipul de activitate care nu a fost bifat sau nu a fost menţionat, doresc să fiu informat/ă prin e-mail/telefonic/verbal pentru a oferi acordul scris.

Participarea în activități de campare și drumeție montană implică riscuri inerente și, deși CL a luat toate măsurile necesare pentru a reduce numărul acestora la minim, sunt conștient și accept posibilitatea producerii unor incidente și accidente.

Sunt/nu sunt de acord ca imaginile în care apare fiul/fiica mea să apară în media și să fie folosite de CL pentru promovare (se subliniază vizibil varianta aleasă).

Înțeleg că fiul/fiica mea trebuie să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile stabilite, legea şi promisiunea cercetaşului, și accept consecințele în situația în care nu se va comporta ca atare.

Sunt de acord și înțeleg că fiul/fiica mea e responsabil(ă) de faptele lui/ei și că eu sunt răspunzător pentru acestea. Absolv centrul local de toate obligațiile și răspunderea ocazionate de activitățile mai sus menționate, cu excepția celor cauzate de neglijența organizatorilor.

Sunt de acord ca datele mele personale, incluzând telefonul și e-mailul să fie folosite de către centrul local  pentru anunțuri și informări despre activităţi.

Observaţii/menţiuni

Data şi semnătura

 

Exemplu de acord parental explicit

 1. Numele și prenume minor

 2. Nume şi prenume părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător

 3. Adresa e-mail părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător

 4. Nr. telefon părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător

 5. Perioada de desfăşurare

 6. Locul activităţii

 7. Tipul de activitate

 8. Facilităţi (cazare, acces auto, echipamente sanitare, etc)

 9. Echipamentul necesar pentru activitate – este completat de către organizatorul activității. (se completează conform ghidului de proceduri SfH- cap 5)

 10. Siguranţa participantului – este completat de către organizatorul activității . (punct de prim autor, prezenta responsabilului Sfh, verificarea zonei conform ghidului de proceduri SfH, etc)

Participarea în activități  implică riscuri inerente și, deși organizatorii au luat toate măsurile necesare pentru a reduce numărul acestora la minim, sunt conștient și accept posibilitatea producerii unor incidente și accidente.

1. Înțeleg că există riscul de vătămare asociat activităților fizice menționate mai sus și sunt de acord ca fiul/fiica mea să participe la acestea.

2. Menționez că regimul medical permanent sau temporar al fiului/fiicei mele, inclusiv regimul de dietă, cel de medicație și/sau necesitatea utilizării aparatelor auditive sau vizuale, nu are nici o implicație în capacitatea sa de a lua parte la activitățile menționate mai sus (dacă există observații sau limitări vă rugăm să le menționați mai jos).

…………………………………………………………………………………………..

3. Sunt de acord ca, în cazul unei urgențe de vătămare sau îmbolnăvire a fiului/fiicei mele, organizatorii să mă înștiințeze imediat, să ia legătura cu o unitate medicală specializată, să acționeze în numele meu și să obțină tratamentul medical al fiului/fiicei mele. Mă oblig să plătesc suma aferentă, în cazul administrării unui tratament medical contra cost.

4. Înțeleg că fiul/fiica mea trebuie să se comporte civilizat și responsabil, să respecte regulile stabilite și accept consecințele în situația în care nu se va comporta ca atare.

5. (Se păstrează dacă este aplicabil) Înțeleg faptul că fiul/fiica mea NU va fi însoțit pe perioada următoarelor activități de un adult: ……………..
Fiecare centrul local va completa obligatoriu activitatea la care nu este însoțit cercetaşul. (exemplu pentru organizatori: hike, orientare, ateliere, etc)

6. Sunt de acord și înțeleg că fiul/fiica mea e responsabil(ă) de faptele lui/ei și că eu sunt răspunzător pentru acestea. Absolv centrul local de toate obligațiile și răspunderea ocazionate de activitățile mai sus menționate, cu excepția celor cauzate de neglijența organizatorilor.

7. Sunt de acord ca, în cazul în care fiul/fiica mea comite o faptă gravă pe perioada evenimentului, rămâne în sarcina organizatorilor de a mă informa dacă cercetașul trebuie să părăsească evenimentul / activitatea sau nu. În acest caz, voi suporta toate cheltuielile ocazionate de plecarea lui anticipată și nu voi solicita returnarea niciunei sume din partea organizatorilor.

8. În cazul care este necesar transportul cu mijloace de transport în comun în cadrul evenimentului, sunt de acord ca organizatorii să folosească CNP-ul pentru acordarea de reduceri la transportul în comun. În caz contrar, mă oblig să plătesc diferența de preț.

9. Sunt/ nu sunt de acord ca imaginile în care apare fiul/fiica mea să apară în media și să fie folosite de organizatori pentru promovarea evenimentului.

10. 

 • Ο  Îmi asum faptul că nu mi-am vaccinat fiul/fiica mea urmând schema de vaccinare obligatorie și absolv organizatorii de orice responsabilitate în cazul contactării unei boli contagioase (de exemplu rujeolă, rubeolă, oreion, varicelă, gripă, etc.)

 • Ο  Confirm că mi-am vaccinat fiul/fiica mea urmând schema de vaccinare obligatorie și absolv organizatorii de orice responsabilitate în cazul contactării unei boli contagioase (de exemplu rujeolă, rubeolă, oreion, varicelă, gripă, etc.)

Sunt de acord ca datele mele personale, incluzând telefonul și e-mailul să fie folosite de către organizatori  pentru anunțuri și informări despre eveniment.

Observații/mențiuni suplimentare:

Data şi semnătura

 

Procedura de gestiune a informațiilor cu privire la starea de sănătate a cercetașilor

Centrele  Locale  au  obligația  de  a  colecta  și  de  a  menține  la  zi informații relevante despre starea de sănătate a tuturor membrilor lor, cu scopul de a se putea pregăti în vederea evaluării și reducerii riscurilor referitoare la sănătate sau la alte aspecte conexe legate de sănătate. În îndeplinirea acestei obligații, Centrele Locale se bazează pe cercetași, pe părinții lor, în cazul minorilor, pe medici (în special medicii de familie) și pe orice alte persoane autorizate care contribuie  la  starea  de  sănătate  a  cercetașilor (psihoterapeuți, antrenori, șamd).

La înscriere şi la începutul fiecărui an cercetăşesc, Centrele Locale trebuie să colecteze de la membri (indiferent de vârstă) o adeverință de la medicul de familie prin care acesta confirmă faptul că cercetașii sunt apți pentru activități, dar și să (re)confirme cât mai multe informații din cele necesare Centrului Local. Documentele sunt colectate de Responsabilul SfH Local, centralizat online sau fizic.

Organizatorii  de  evenimente  pot  solicita  informații și dovezi adiționale cu privire la starea de sănătate a participanților.

Adeverința eliberată de medicul de familie trebuie să conţină obligatoriu următoarele informaţii:

 • Date de identificare membru şi/sau părinte/ tutore/reprezentant legal/aparținător
 • Informații despre afecțiuni pe care cercetașul le are care îi pot limita participarea la unele activități  sau  care  implică  riscuri  și  pregătiri  suplimentare  în  contextul  activităților cercetășești în natură – boli cronice, dizabilități;
 • Informații despre istoricul medical al cercetașului relevant pentru activități în colectivitate și în activități cercetășești: vaccinuri, accidentări recente, sensibilități;
 • Informații despre alergii și intoleranțe, împreună cu modul în care se manifestă alergiile respective în cazul cercetașului;
 • Informații cu privire la sănătatea mintală, incluzând tulburări de neurodezvoltare și / sau comportament;
 • Informații despre regimuri alimentare speciale, relevante din punct de vedere medical și despre tratamente pe care cercetașul le urmează

Accesul la informaţiile privind starea de sănătate a cercetaşilor este restricţionat, oferind acces celor care au nevoie să le cunoască. 

În centrul local au acces la informaţii:

 • cercetaşi minori: liderul patrulei/ liderul unităţii, responsabilul SfH şi un membru din CCL (poate fi desemnat prin decizie de consiliu local un singur membru care să aibă acces pentru toate evenimentele Centrului Local)
 • cercetaşi peste 18 ani: responsabilul SfH, liderul de unitate și un membru din CCL (poate fi desemnat prin decizie de consiliu local un singur membru care să aibă acces pentru toate evenimentele Centrului Local)

Centrul Local oferă informaţiile despre membrii la cererea organizatorului. Organizatorul este obligat să stabilească cine are acces la informaţii medicale.( ex: coordonator sfh, membru echipă organizare, coordonator PA şi membru echipa PA). Organizatorii de  evenimente  pot  solicita  informații și dovezi adiționale cu privire la starea de sănătate a participanților.

 

Adeverință medicală (minor)

Se completează de către părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător: 

DATE DE IDENTIFICARE 

Nume și prenume cercetaş ……………………………………………………………………… 
Data nașterii ………………………… Vârstă ……………… Sex B/F 
Numele părintelui/tutorelui/reprezentantului legal/aparținător……………………………………. …………………….. 
Telefon …………………………………….. 
Domiciliu……………………………………………………………………….. 
Dacă persoana sus numită nu poate fi găsită în cazul unei urgențe, contactați : Nume……………………………………….. Relație……………………………….. Telefon………………………. 
Medic de familie ………………………………………….……………….Telefon……………………………….. 

Informaţie relevante despre cercetaş ( frică de întuneric, anxietate, etc)………………………………………………………………………………………………..

Subsemnatul ………………………………………………………………. declar pe propria răspundere că datele medicale ale fiului meu/fiicei mele sunt corecte, au fost completate de către medicul de familie, și că în eventualitatea unei modificări a informațiilor din fişa medicală de înscriere în colectivitate, voi completa în cel mai scurt timp un nou formular și actualiza noile informații medicale. 

Sunt de acord ca datele mele personale şi informaţiile medicale a fiului/fiicei mele, incluzând telefonul și e-mailul să fie folosite de către centrul local pentru informări.

 

Data completării ……………… Semnătura părinte/tutore…………………….…

Se completează și se anexează și Fisa_medicala_inscriere_colectivitate_Aviz_epidemiolgic.pdf, eliberată de către medicul de familie.

 

Exemplu adeverinţă medicală adult ( +18 ani)

Se completează de către medicul de familie:

DATE DE IDENTIFICARE 

Nume și prenume ……………………………………………………………………… 
Data nașterii ………………………… Vârstă ……………… Sex B/F 
Telefon …………………………………….. 
Domiciliu……………………………………………………………………….. 
Persoana numită în cazul unei urgențe: 
Nume……………………………………….. Relație……………………………….. Telefon………………………. 
Medic de familie ………………………………………….……………….Telefon……………………………….. 

Subsemnatul ………………………………………………………………. declar pe propria răspundere că datele medicale sunt corecte, au fost completate de către medicul de familie, și că în eventualitatea unei modificări a informațiilor din acest formular, voi completa în cel mai scurt timp un nou formular și actualiza informațiile medicale. 

Sunt de acord ca datele mele personale şi informaţiile medicale, incluzând telefonul și e-mailul să fie folosite de către centrul local pentru informări.

 

Data completării ………………                             Semnătura …………………….…

 

INFORMAȚII GENERALE 

Rugăm detaliați orice “DA” 

Notați orice afecțiune prezentă: 

 1. Alergii  Da /  Nu
 • Alimente
  Detalii …………………………………………………..  
 • Medicamente
  Detalii …………………………………………………..
 • Plante
  Detalii …………………………………………………..  
 • Insecte …………………………………………………………….
  Detalii …………………………………………………..  
 • Altele………………………………………………………..

În cazul unei reacții alergice, acestea se manifestă prin: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Boli cronice
 • Astm  
 • Diabet  
 • Hemofilie  
 • Boli de inimă
  Detalii …………………………………………………………………..
 • Boli de rinichi ……………………………………………………………….. 
 • Altele

Recomandări : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 1. Notați dacă a avut vreodată:
 • Pojar  
 • Varicelă 
 • Hepatită
  Detalii …………………………………………………….……  
 • Poliomielită …………………………………………………………………………………  
 • Fracturi …………………………………………………………………………………  
 • Operații …………………………………………………………………………………
 1. Tulburări mentale
 • tulburări neurodezvoltare
  Detalii…………………………………………………………………………..
 • tulburări comportamentale
  Detalii………………………………………………………………………………………
 • Anxietate
 • Depresie
 • Altele…………………

Notați orice condiții care contraindică participarea la activități fizice care presupun un efort moderat/crescut : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Notați orice restricții la dietă alimentară: …………………………………………………………………………………………………………….

Imunizări (dacă e posibil precizați data ultimului vaccin)  

DTP (difterie-tetanos-tuse convulsiva) ……………………………………………………………………….
Poliomielită …………………………………………………………………………………………………….  
Tetanos ………….…………………………………………………………………………………………  
Hepatită ……………………………………………………………………………………………………  
Covid-19 ………………………………………………………………………………………………….. 
Alte precizări………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Medic de familie ……………………………….. Data completării …………………………… Semnătura……………………………………

Modificări Ghidul de proceduri SfH

Cuprins

Se adaugă următoarele două proceduri ca anexe
Anexa 7 Procedură de obţinere a acordului parental
Anexa 8 Procedura de gestiune a informațiilor cu privire la starea de sănătate a cercetașilor

 

Se modifică următorul text în ghid (modificările sunt evidențiate cu albastru)

VI. Definirea standardului minim obligatoriu de siguranță pentru orice activitate cercetășească

1. Cerințe minime pentru activități

Toți cei care organizează evenimente, atât la nivel local, regional, național sau internațional, au obligația să transmită participanților/părinților următoarele informații cu privire la activitățile ce urmează a fi făcute în cadrul evenimentului, pentru ca aceștia să poată lua o decizie cu privire la participare:

 • locul de desfăşurare
  • zona ţării, localitate, judeţ – dacă activităţile se fac în mai multe zone se detaliază
  • trasee montane
  • căi de acces (rute, mijloace de transport)
 • perioada de desfăşurare (care sunt perioadele în care sosesc cele două categorii)
  • perioada participanţi
  • perioada staff
 • tipul de activităţi: tematicile abordate și obiectivele educaționale și dificultatea acestora
 • date de contact coordonator / echipa de coordonare; 
 • documentele necesare;
 • informații financiare (contribuții, posibili finanțatori/sponsori/etc și ce este inclus în acest cost)
 • facilităţi
  • cabană, cort, zonă de servit masa, zonă de activităţi;
  • facilităţi locaţie: nr. duşuri apă caldă/rece, toalete ecologice sau construcţii proprii, apa potabilă ;
  • servirea mesei: catering sau participanţii trebuie să îşi asigure masa (gătit cu produse proprii sau oferite de organizatori)
 • echipament specific- dacă este nevoie să fie detaliat echipamentul specific necesar de care participantul nu se poate lipsi 
 • siguranţa participanţilor: informarea autorităţilor, cort  prim ajutor, cort Safe from Harm
 • regulile evenimentului 

Standardele minime pentru activități și evenimente sunt: 

 • Locul de desfășurare să îndeplinească un minimum de condiții de siguranță sanitară, alimentară, fizică etc. specifică fiecărui tip de activitate (să permită asigurarea condițiilor minime de igienă, acces la sursă de apă potabilă, spațiu suficient și sigur, supraveghere etc.);
 • Asigurarea numărului minim de adulți (lideri însoțitori), cu pregătire corespunzătoare pentru fiecare grupă participantă, pentru a face față diverselor situații neprevăzute;
 • Asigurarea comunicării cu autoritățile competente și implicate, în funcție de activitate/eveniment, și stabilirea modalităților rapide de contact în situații de urgență (poliție, salvare, salvamont, spital/dispensar);
 • Asigurarea unui număr minim de adulți cu pregătire în prim ajutor raportat la numărul de participanți;
 • Desfășurarea activităților presupune asigurarea echipamentului minim de siguranță, la nivel individual, local și național (după caz);
 • Verificarea, în prealabil, a zonelor și traseelor unde urmează a fi desfășurate activități;
 • Stabilirea procedurilor de evacuare în situații extreme.

Pentru orice tip de activitate sunt stabilite responsabilități pentru toate aspectele referitoare la siguranță și securitate pentru perioada de dinaintea activității (pentru planificarea și evaluarea riscurilor), din timpul acesteia (pentru organizare și monitorizare) și pentru perioada imediat următoare (pentru evaluare și raportare).

2. Cerințele minime individuale pentru participarea minorilor în activități 

Acte necesare în momentul înscrierii ca membru în Organizația Națională Cercetașii României

 •     Obligatoriu:

Acord parental general – acesta trebuie semnat de un părinte/tutore/reprezentant legal/aparținător, de față cu liderul/liderii care își asumă responsabilitatea pentru acel minor, la înscrierea în organizaţie şi trecerea la o nouă ramură de vârstă

Acordul parental explicit – pentru evenimentele locale/ regionale / naţionale / internaţionale sau cele pe care părintele/tutorele nu le-a bifat în acordul general, exprimând dorinţa de a fi informat pentru acele activităţi.

Fișa Adeverinţă medicală – de la medicul de familie, semnată și parafată de acesta.  La înscriere şi în fiecare an cercetăşesc, se colectează adeverinţa de la toţi membri Centrului Local ( indiferent de vârstă) sau vechime. 
În  adeverinţa medicală trebuie menționate bolile cronice, tratamentul pe care îl urmează cercetaşul, istoricul medical relevant și dacă cercetaşul e apt pentru efort fizic.
Suplimentar în ceea ce privește camp-urile, hike-urile sau activitatile cu durata de două sau mai multe zile, recomandăm Centrului Local să solicite acorduri parentale și fișe medicale separate, cu toate informațiile la zi.

În vederea completării documentelor menționate anterior este important ca liderul să le adapteze în funcție de situațiile particulare care pot apărea. De exemplu, în cazul în care părinții sunt divorțați, este important ca liderul să afle tipul de custodie și în cazul unei custodii comune să modifice documentele astfel încât ambii părinți să le completeze.

 • Recomandat:

 Fișa de vaccinări – de la medicul de familie, cu semnătură și parafă. Fișa de vaccinare este foarte utilă în cazul apariției unei boli transmisibile, prevenibilă prin vaccinare, la unul sau mai mulți participanți din camp.  

IX. Documente necesare pentru adulții care intră în organizație

Sunt câteva documente care sunt obligatorii de avut, la intrarea în organizație: 

 1. Adeziune semnată 
 2. Adeverinta medicala de la medicul de familie, care să fie semnată și parafată de acesta. Trebuie menționate bolile cronice, tratamentul pe care îl urmează, istoricul medical relevant și dacă este apt pentru efort fizic. 
 3. Cazier judiciar 
 4. Carte de identitate sau pașaport
 5. Certificat de integritate comportamentală
 6. Contract de voluntariat cu fișa postului anexatăpot fi create în anumite situații (proiecte, campuri, înscrierea pe roluri de conducere specifice etc)
 7. Cursul Modulul online SfH ( Safe from Harm)

Argumente din partea echipei naționale Safe from Harm:

Alinierea Ghidului de proceduri SfH cu modificarea politicii în AG 2023- primavara.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *