PLANIFICARE STRATEGICĂ ORGANIZAȚIA NAȚIONALĂ CERCETAȘII ROMÂNIEI 2024-2029

Planificarea strategică a Organizației Naționale Cercetașii României asigură direcțiile de continuare pentru creșterea și dezvoltare mișcării cercetășești, în general, și a organizației, în particular, în România. 

Planificarea strategică este un proces esențial pentru organizația noastră, din mai multe motive:

 • ne oferă direcția în care ne îndreptăm
 • ne adună forțele să contribuim împreună la atingerea aceleiași viziuni și acelorași obiective
 • ne ajută să prioritizăm activitatea și lucrul în organizație
 • creează sinergie între echipe (în sensul colaborării dintre mai multe echipe de lucru)
 • ne ajută să comunicăm ce se întâmplă în organizație, atât către mediul intern, cât și către cel extern.

Astfel, Consiliul Director a demarat planificarea strategică pentru pregătirea Viziunii și Planului Strategic 2029 (planul de direcții și obiective strategice 2029) și a următorului Plan Trienal 2024 – 2027 urmând ca acestea să fie prezentate și propuse spre vot în Adunarea Generală de primăvară 2024. 

Scopul planificării strategice

Stabilirea Viziunii și Planului Strategic 2029 a Organizației Naționale Cercetașii României. 

Stabilirea Viziunii și Planului Strategic 2029 și a Planului Trienal 2024-2027 oferă organizației posibilitatea de a identifica ce înseamnă succesul pentru noi, determină cum va fi măsurat progresul în vederea atingerii obiectivelor și țintelor propuse și, de asemenea, determină constant ce procese putem îmbunătăți pentru a ajunge acolo.

Obiectivele planificării strategice

 • Identificarea situației actuale a dezvoltării organizației, în rândul cercetașilor implicați la nivel local și național 
 • Identificarea nevoilor dezvoltării organizației în rândul cercetașilor implicați la nivel local și național 
 • Colectarea informațiilor privind tendințele în zona de educație și tineret la nivel național, european și mondial 
 • Consultarea cercetașilor și experților din zona de tineret și educație privind tendințe, așteptări, dorințe, proiecții de dezvoltare a cercetășiei în România
 • Dezvoltarea direcțiilor strategice ale organizației pentru perioada 2024 – 2029
 • Elaborarea Planului Trienal 2024 – 2027 
 • Adoptare Viziune, Plan Strategic 2029 și Plan Trienal 2024 – 2027 în cadrul AG primăvară, în aprilie 2024

În cadrul Adunării Generale de toamnă 2023, am venit către centrele locale, cu propunerea de Viziune 2029 a Organizației Naționale Cercetașii României. Această propunere vine în urma unui parcurs de analize, cercetări, documentări, întâlniri de lucru – documentate aici:

Raport GSAT

Raport analiză planificare strategică 2016-2023

Raport ONCR_Calitatea educatiei_rev (1)

Raport ONCR_Management_rev (1)

Raport ONCR_Sustenabilitate_rev (1)

Raport ONCR_Directii transversale_rev (1)

Raport ONCR_Misiune, viziune, valori_rev (1)

Cercetare materiale / tendințe din sectorul tineret, educație, voluntariat

Cercetare draft Viziune WOSM

Raport focus grupuri lideri

Raport focus grupuri cercetași 

A fost un demers în care am implicat întreaga organizație, am apelat la consultanți și experți externi, am alocat zile de lucru ca organizația noastră să continue să răspundă nevoilor, dorințelor, așteptărilor cercetașilor și centrelor locale.

Mulțumim și suntem recunoscători tuturor cercetașilor ce au contribuit în acțiunile demarate împreună.

La acel moment, draftul Viziunii 2029 pe care o propuneam spre consultare avea această formă:

Cercetășia este o mișcare a tinerilor, reprezentată în toată România, care are impact la nivel individual și în comunitate.

Programele noastre sunt relevante, pregătesc copiii și tinerii pentru viață, sunt susținute de cercetași adulți pregătiți și de o organizație flexibilă, modernă și sustenabilă care valorizează și amplifică potențialul voluntarilor ei.

Pașii care urmat, imediat după AG de toamnă, pe care i-am demarat:

– decembrie 2023 – ianuarie 2024 – analiză cercetare stakeholders 

– decembrie 2023 – ianuarie 2024 – consultări cu Centrele Locale din țară pe propunerea de viziune, direcțiile și obiectivele strategice rezultate pentru 2029

– februarie – martie 2024 – integrare feedback primit și elaborarea variantelor finale a Viziunii și Planului Strategic ONCR 2029 și a Planului Trienal 2024 – 2027

– aprilie 2024 – propunerea finală a Viziunii și Planului Strategic ONCR 2029 către Adunarea Generală a organizației

Mai multe informații despre propunerea strategiei ONCR în lucru, pe care am înaintat-o spre consultare, o puteți găsi aici documentul atașat.

În februarie – martie, am integrat toate informațiile primite și de la ultima analiză, cea cu stakeholderii, și cele primite din consultările fizice și online cu Centrele Locale, astfel că, varianta pe Viziune și Strategie ONCR 2029, pe care am finalizat-o și o supunem la vot la AG primăvară 2024, sunt:

Viziunea 2029:

Cercetășia este o mișcare a tinerilor, reprezentată în toată România, care are impact la nivel individual și în comunitate.
Programele noastre sunt relevante, pregătesc copiii și tinerii pentru viață, sunt susținute de cercetași adulți pregătiți
și de o organizație sustenabilă, adaptabilă și modernă care valorizează
și amplifică potențialul voluntarilor ei.

Strategia ONCR 2029

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *