Criterii generale de selecție/ promovare a voluntarilor în ONCR

Preambul

Unul din modurile de a evalua rapid cultura organizațională a unei entități este de a observa cine și în ce condiții este angajat / numit, promovat sau exclus.

În numeroase instanțe ne găsim în situația de a selecta voluntari pe diferite poziții în cadrul echipelor de lucru, în cadrul contingentelor, pentru a coordona sau a se implica în diferite evenimente sau pentru a ne reprezenta în exteriorul cercetășiei. Acceptând că fiecare caz vine cu particularitățile lui, considerăm că ar fi bine să avem niște linii directoare cu privire la selecția / numirea acestor voluntari, care să ghideze acest proces la toate nivelurile organizației și care să facă mai transparente astfel de procese în întreaga organizație.

Rezumat

Criteriile pe care le propunem vin în întâmpinarea unor situații întâlnite constant în ONCR și își propun să alinieze foarte clar poziția noastră cu privire la tipul de cercetaș care ar trebui susținut pentru rolurile cheie în organizație – cu speranța că modelul poate fi preluat și de nivelul local. 

 • Competențe și abilități dovedite potrivite pentru rol;
 • Implicare activă dovedită (mai mult decât vechime) la nivel național sau local cu rezultate pozitive (indiferent de rol) – vrem ca oamenii care au rezultate să poată să se implice mai departe și să continue să crească, ajutând organizația mai departe; vrem ca rezultatele să vorbească mai tare decât vechimea în organizație și să-i promovăm pe cei care contribuie și se implică activ, constant și cu responsabilitate asumată; 
 • Un istoric bun cu ONCR (închiderea cu succes și responsabilitate a altor acțiuni coordonate în ONCR – dacă e cazul: raportare, decontare) – vrem să-i promovăm cu precădere pe cei care, atunci când și-au asumat o responsabilitate față de ONCR, au înțeles să o ducă la bun sfârșit, până la faza finală de raportare – pentru că e mai probabil ca ei să facă acest lucru și a doua oară;
 • Aliniere personală cu misiunea și viziunea cercetășiei, cu viziunea 2023 și cu direcțiile strategice ONCR – vrem să fim reprezentați de oameni care se implică pentru a duce lucrurile în aceeași direcție ca și noi; acceptăm idei și critici constructive, însă este nevoie ca oamenii cu care lucrăm să poată accepta aspectele fundamentale ale planificării noastre strategice ca mandat clar sub care lucrăm împreună;
 • Imagine pozitivă și recunoaștere în organizație – se întâmplă de multe ori, mai ales pentru tineri, să nu existe un istoric al implicării lor la nivel național – și atunci vrem să îi promovăm pe acei voluntari care sunt recunoscuți de cei cu care au lucrat la nivel local drept persoane de încredere, recunoscute din punct de vedere al implicării și competenței;
 • Implicarea responsabilă a tinerilor (< 35, < 26) la toate nivelurile ONCR, pe orice tip de poziție – organizația noastră este una a tinerilor și pentru tineri – și în timp ce recunoaștem sprijinul adult, credem cu tărie că este esențială participarea tinerilor în toate rolurile și la toate nivelurile organizației – acestea fiind completate de rolul celor mai puțin tineri de ghidare a lor în experiențele respective. Ne dorim să rămânem o organizație condusă de tineri, succesul lor fiind succesul nostru;
 • Disponibilitatea pentru un angajament personal de implicare pe termen mediu (1 – 3 ani) – pregătirea unui voluntar necesită energie și timp nu doar din partea persoanei respective, ci și din partea organizației – admitem că se pot întâmpla multe lucruri în viața fiecăruia dintre noi care să ne schimbe radical planurile, însă dorim să promovăm persoane care-și pot lua un angajament solid, în care să prioritizeze cercetășia (în limitele acestui angajament) înaintea altor implicări ale sale (ex: dacă agreăm 5 weekend-uri pe an sau 5 ore pe săptămână, voluntarul își va asuma și se va implica conform înțelegerii inițiale);
 • Compatibilitatea legală și statutară cu poziția, evitarea conflictelor de interese;
 • Un istoric curat prin prisma politicii de siguranță în activități.

În același timp, politica generală de numire / selecție în diferite funcții voluntare în ONCR trebuie să fie una deschisă tuturor membrilor organizației – prin apeluri interne publice. În anumite situații excepționale, cu precădere pentru facilitarea unor procese întârziate sau pentru pilotarea unor sisteme noi, numirile pot fi făcute nominal, fără concurs, dar urmărind criteriile de mai sus.

Pentru transparență, rezultatele selecțiilor de voluntari pentru diferitele poziții din ONCR vor fi publicate în termen de 1 lună de la confirmarea lor.

Propunerea de decizie

În concordanță cu Viziunea 2023, în spiritul asigurării transparenței și urmărind implicarea tinerilor la toate nivelurile, Consiliul Director:

 1. Stabilește următoarele criterii fundamentale pentru toate selecțiile / numirile de voluntari, în toate situațiile din organizație, incluzând echipe de lucru, echipe de proiect, contingente, situații de reprezentare internă și / sau externă, roluri de coordonare de proiecte și / sau programe:
  1. Competențe și abilități dovedite potrivite pentru rol
  2. Implicare activă dovedită (mai mult decât vechime) la nivel național sau local cu rezultate pozitive (indiferent de rol)
  3. Un istoric bun cu ONCR (închiderea cu succes și responsabilitate a altor acțiuni coordonate în ONCR – dacă e cazul: raportare, decontare) 
  4. Aliniere personală cu misiunea și viziunea cercetășiei, cu Viziunea 2023 și cu direcțiile strategice ONCR
  5. Imagine pozitivă și recunoaștere în organizație
  6. Implicarea responsabilă a tinerilor la toate nivelurile ONCR, pe orice tip de poziție
  7. Disponibilitatea pentru un angajament personal pentru implicare pe termen mediu (1 – 3 ani)
  8. Compatibilitatea legală și statutară cu poziția, evitarea conflictelor de interese
  9. Un istoric curat prin prisma politicii de siguranță în activități
 2. Își asumă ca principiu de lucru pentru selecția / numirea persoanelor transparența și oferirea posibilității ocupării acestor poziții de către orice membru al organizației, cu respectarea criteriilor de mai sus; recunoaște, pentru situații urgente sau pentru pilotarea unor sisteme interne, nevoia de a numi / selecta direct cercetași pentru anumite roluri, și își propune să limiteze cât se poate de mult aceste situații, iar atunci când ele sunt necesare, să aibă loc cu respectarea aceluiași set de criterii;
 3. Își asumă să publice, în termen de o lună, pe site-ul consiliuldirector.scout.ro numirile / selecțiile pe care le face, indiferent de modalitatea prin care se ajunge la ele.
 4. Solicită Echipei Executive să publice, în termen de o lună numirile / selecțiile pe care le face, indiferent de modalitatea prin care se ajunge la ele.

Alinierea cu Strategia ONCR

Viziunea 2023 țintește să avem lideri autentici și integri și un sistem de management eficient și eficace. Stabilirea unor criterii transparente pentru selecția voluntarilor contribuie la eficiența sistemului de management (pentru că documentează și aliniază criteriile de selecție) și, cu precădere prin asigurarea promovării tinerilor în poziții cheie ne asigurăm de autenticitatea liderilor, întrucât considerăm esențial ca mișcarea să rămână una a tinerilor, fără a minimiza rolul adulților de toate vârstele în ghidarea lor.

Deși nu e cuprinsă ca acțiune concretă în niciunul dintre proiectele strategice, prin aducerea și publicarea unor criterii transparente de selecție pentru voluntari în toate pozițiile se contribuie atât la PS2 (MASS) pe partea de documentare a modelului cât și, în special, pe PS3 (COOL) în sensul unui angajament pentru promovarea oricărui membru al organizației, alături de reducerea sentimentului că se lucrează într-un cerc închis, de nepătruns.

Schimbări preconizate și impact

Centralizarea criteriilor de selecție pentru toate pozițiile ONCR, distrugerea unor mituri conform cărora se lucrează doar în niște cercuri închise, de nepătruns.

O transparență / percepție de transparență mai bună spre cercetașii din țară în ceea ce privește selecțiile / recunoașterea celor care se implică.

Potențial, creșterea timpului necesar ocupării unor poziții, dar, ideal, și creșterea numărului de candidați pentru acele poziții.

Buget

40 de ore / an suplimentare pentru publicarea anunțurilor de numire.