Document de poziție – Diversitate și Incluziune

Context

Mișcarea Cercetășească își propune să ajute tinerii să își atingă și să își dezvolte potențialul fizic, intelectual, emoțional, social și spiritual, astfel încât să fie împuterniciți să fie cetățeni globali responsabili și activi, care contribuie la crearea unei lumi mai bune.

Încă de la început, Mișcarea Scout a gestionat ariile diversității, care a inclus gen, clasă socială, rasă și naționalitate. În ultimii 110 ani, Cercetășia s-a adaptat pentru a răspunde nevoilor, așteptărilor și aspirațiilor crescânde ale tinerilor din diferite contexte sociale. A permis tinerilor și adulților să înțeleagă și să dobândească cunoștințele și competențele pentru a face față realităților de a trăi într-o lume interculturală și multiculturală, unde trebuie să respectăm și să valorificăm diferențele.

Cercetășia este o mișcare incluzivă, bazată pe valori, deschisă tuturor tinerilor și adulților care acceptă valorile noastre fundamentale. În contextul de astăzi, este și mai important să ne asigurăm că tinerii și adulții sunt dotați să trăiască într-o lume din ce în ce mai diversă.

Respectarea și evaluarea diversității comunităților în care funcționează cercetășia asigură că maximizăm potențialul tuturor tinerilor și adulților, creând oportunități de învățare mai mari și mai bune.

Diversitatea & Incluziunea reprezintă una dintre prioritățile strategice ale Organizației Mondiale a Mișcării Scout (OMMS/WOSM). De-a lungul anilor, WOSM a depus eforturi pentru ca cercetășia să fie incluzivă prin evaluarea diversității comunităților locale și naționale.

Concepte

Diversitatea se referă la caracteristicile diferite ale membrilor unui grup, cum ar fi diferențele din punct de vedere etnic, religios, al vârstei, al sexului etc. 

Conceptul de diversitate cuprinde recunoașterea oamenilor ca persoane, înțelegerea faptului că fiecare dintre noi este unic și respectarea diferențelor noastre individuale.

Incluziunea presupune evaluarea diversității indivizilor și acordarea de șanse și oportunități egale tuturor, precum și implicarea fiecărei persoane și participarea la activități în cea mai mare măsură posibilă.

Legătura dintre diversitate și incluziune în cercetășie poate fi redată prin următoarele principii:

 • diversitatea presupune acceptarea diferențelor care există între oameni, incluziunea presupune crearea unei lumi mai echitabile;
 • diversitatea este despre indivizi care vor să se exprime într-o manieră proprie, incluziunea este despre acceptarea tuturor indivizilor indiferent de caracteristici;
 • diversitatea înseamnă că oamenii cu experiențe, cunoștințe și valori distincte sunt unici, incluziunea înseamnă că indivizii au dreptul de a fi diferiți.

Alinierea cu viziunea și strategia organizației

Cum se leagă cu Viziunea? Contribuie la recunoașterea cercetășiei ca fiind cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România.

Cum se leagă cu Strategia? Diversitatea și Incluziunea sunt elemente importante regăsite în direcția strategică Calitatea Educației, atunci când vorbim de autenticitatea liderilor (proiectul strategic COOLider), cât și în calitatea și deschiderea programelor către copiii și tinerii cercetași din România (RAP și Standarde de activități).

Scopul acestui document este de a defini liniile principale pe care organizația noastră își dorește să le respecte și implementeze, cu referire la diversitate și incluziune, în programul cercetășesc.

Ce ne dorim? 

 • Să fim o organizație deschisă și accesibilă pentru copiii, tinerii și adulții din România. 
 • Să fim mai accesibili pentru copiii și tinerii din mediile defavorizate, cei cu părinții plecați în străinătate, copiii  și tinerii instituționalizați, cei cu dizabilități ușoare și nu numai.
 • Programele noastre să răspundă nevoilor unui grup cât mai mare de copii și tineri, indiferent de mediul social, situație materială, orientare sexuală și religie. 
 • Programele și mai ales ceremoniile să fie adaptate tuturor, atât creștinilor, cât și minorităților religioase (musulmani, protestanți, hinduși etc) și celor atei/fără religie.
 • Liderii să fie pregătiți să răspundă nevoilor copiilor și tinerilor cercetași.
 • Oferta educațională cercetășească să conducă la incluziune și la respectarea diversității, prin metodologia de implementare și extinderea grupului țintă.
 • Organizația să se poziționeze ca promotor al conceptului de Diversitate și Incluziune, prin activitățile și programele sale, în relația cu actori externi.

Cum aplicăm?

 • Prin programele (proiectele și formarea livrată adulților) propuse de către echipele de lucru
 • Prin exemplul personal al tuturor adulților din organizație, și prin ghidarea cercetașilor să fie deschiși și proactivi în situații pe care le identifică a fi contrare acestui document de poziție
 • Prin integrarea principiilor în cadrul obiectivelor și metodologiei de la nivelul fiecărei ramuri de vârstă.

Ne dorim să încorporăm practicile și principiile Diversității și Incluziunii în ansamblul ONCR, prin introducerea conceptelor cel puțin pe următoarele niveluri:

1. Programe:

 • Programele educaționale pentru tineri trebuie să fie proiectate cu flexibilitatea necesară pentru a se adapta fiecărei societăți, recunoscând diversitatea (adică dimensiunile fizice, culturale, sociale, religioase, politice și economice) ca instrument educațional.
 • Crearea unui ghid care să cuprindă principii, strategii și sfaturi practice care să sprijine cercetășia pentru copii și tineri cu dizabilități ușoare
 • Setarea unui cadru în activități prin care să se promoveze valorile fundamentale ale demnității, solidarității, toleranței, respectului și egalității, pentru a crea o societate care să respecte și să promoveze Drepturile Omului.

2. Adulți în Cercetășie

 • Introducerea Diversității și incluziunii în procesul de management al voluntarilor (MOVIS) (de ex, strategia de recrutare ar trebui să țină cont de specificitățile locale și de diversitatea adulților din zona respectivă, fiind adaptată astfel încât să fie adresată tuturor)
 • Sistemele de training vor fi create și actualizate luând în considerare și evaluând diferențele dintre membrii individuali, pentru a fi adecvate pentru toți adulții (de ex. se va ține cont de D&I atât în tematica de training, cât și în modul de structurare al unui stagiu).
 • Existența unui training specific de Diversitate și Incluziune în curricula opțională de training.

3. Management 

 • Componența structurilor organizaționale să reflecte compoziția comunităților naționale și locale, având în prim plan meritul acestora (de ex: diferite culturi, credințe, gen, statut socio-economic și multe altele).

4. Comunicare și imagine

 • Mesajele trimise, atât în intern cât și în extern, să reflecte principiile de Diversitate și incluziune, promovând:
  • educație bazată pe progres personal, ce permite dezvoltarea identității fiecăruia (”datoria față de sine”). 
  • respectarea în mod liber a principiilor spirituale (”datoria față de Dumnezeu”), ceea ce ajută la înțelegerea și respectarea religiilor și credințelor altor oameni, inclusiv a celor care nu au aderat la o credință anume.
  • respectul față de ceilalți ca indivizi unici (”datoria față de alții”), ce duce la dezvoltarea societății cu recunoaștere și respect pentru demnitatea umanității și pentru integritatea lumii naturale.

Arii prioritare D&I 

 • Conținut și sprijin în proiectele strategice în derulare (RAP, Woodbadge, MOVIS, Formare, COOL)
 • Transmiterea informațiilor/conceptelor D&I în centrele locale, pentru a putea extinde grupul țintă (copii, tineri și adulți din mediul local) (ex: sprijin în recrutare, formare, etc)
 • Definirea profilului cercetășiei din România ca mișcare deschisă și incluzivă.

Cine?

O echipă formată din 2-3 voluntari care:

 • Crează documentele suport
 • Oferă feedback și input pe aria de Diversitate și Incluziune pe proiectele desfășurate în organizație (de ex: RAP, Woodbadge, MASS, etc)
 • Oferă consultanță și sprijin liderilor din organizație, pe tematici de D&I
 • Sunt consultați pe proiectele punctuale din organizație, atunci când sunt neclarități pe aplicarea principiilor D&I.

1 thought on “Document de poziție – Diversitate și Incluziune”

 1. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *