Reguli de Procedură (RoP) pentru AG pentru creșterea participării la procesul democratic

Preambul

În încercarea de a respecta calendarul impus de statut și regulament pentru organizarea Adunării Generale, ne găsim de multe ori în situația în care primim feedback pe propunerile de hotărâre (temele supuse discuției Adunării Generale) pe care nu putem să-l integrăm fără încălcarea calendarului.

Ne încurajează feedback-ul primit în multe sesiuni de consultare în ultimul an pe propunerile făcute Adunării Generale și căutăm soluții pentru ca acest feedback să își găsească locul și să poată fi integrat în propuneri, fără să încalce nevoia de consultare democratică în Centrele Locale.

Dorim să facem acest proces să fie mai deschis, mai flexibil și mai democratic, acceptând ideea că de multe ori Centrele Locale reușesc să-și pregătească strategia pentru Adunarea Generală după expirarea termenelor pentru transmis propuneri. 

Rezumat

Pentru dinamizarea modului de funcționare al Adunării Generale păstrând în continuare nevoia de consultare pentru nivelul local, Consiliul Director propune modificarea procedurii de funcționare a Adunării Generale naționale prin introducerea posibilității amendării propunerilor de hotărâre din Adunarea Generală, indiferent de cine sunt inițiate, astfel:

 • Termenele pentru propunerile de hotărâre (subiectele de pe Ordinea de Zi) rămân aceleași ca cele din statutul / regulamentul curent.
 • Din momentul publicării propunerii de Ordine de Zi inițiale (și apoi a Ordinii de Zi finale), delegații Centrelor Locale (sau Consiliul Director, pentru propuneri pe care nu le-a inițiat) pot aduce amendamente propunerilor care să completeze / îmbunătățească propunerea de hotărâre originală, fără să-i deturneze fondul.
 • Amendamentele pot fi depuse începând de la termenele de publicare ale Ordinii de Zi până la finalizarea sesiunii de vot anterioare celei în care este planificat votul pentru acea propunere (până la începutul pauzei de dinaintea sesiunii de vot) în timpul Adunării Generale; 
 • Consiliul Director numește o Comisie pentru Verificarea Amendamentelor al cărei rol va fi validarea amendamentelor propuse (1) din punct de vedere procedural și (2) din punct de vedere al conținutului în sensul păstrării alinierii cu fondul propunerii de hotărâre pe care o amendează
  1. Comisia va fi formată din trei persoane care trebuie să fie prezente la Adunarea Generală
  2. Comisia va fi formată dintr-un membru al Consiliului Director sau delegați ai lor, un membru al Comitetului de Organizare al Adunării Generale și un reprezentant al Centrelor Locale
  3. Delegații cu drept de vot la Adunarea Generală NU pot face parte din Comisie (invitații lor pot)
  4. Comisia va fi desemnată și anunțată nu mai târziu de momentul publicării Ordinii de Zi preliminare (45 de zile înainte de Adunarea Generală)
 • Comisia pentru Verificarea Amendamentelor poate consulta inițiatorul amendamentului pentru detalii și poate verifica cu Centrele Locale / delegații menționați susținerea lor. Decizia Comisiei este finală. Rezultatul validării tehnice / de fond va fi comunicat de îndată inițiatorului și susținătorilor.
 • Amendamentele vor fi depuse online (înainte de Adunarea Generală) și în scris (la Adunarea Generală) folosind un formular tip pus la dispoziție de echipa de organizare a Adunării Generale în acord cu Comisia pentru Verificarea Amendamentelor; 
 • Amendamentele trebuie inițiate de un Centru Local și susținute de cel puțin alte două Centre Locale, care vor fi menționate, împreună cu delegații care pot fi contactați pentru detalii, în propunerea de amendament
 • Modificarea procedurii de vot pentru o propunere de hotărâre devine astfel următoarea:
  1. Se depun amendamente până la sesiunea anterioară celei în care se votează hotărârea 
  2. Comisia pentru Verificarea Amendamentelor acceptă sau respinge amendamentele (verificare tehnică și de respectare a fondului)
  3. Comisia pentru Verificarea Amendamentelor ordonează amendamentele acceptate într-o ordine care să permită votul
  4. Amendamentele sunt apoi prezentate de inițiatori sau de susținătorii menționați într-un timp alocat de organizatorii Adunării Generale, și supuse votului, pe rând.
  5. La final, hotărârea, modificată de amendamentele care au fost aprobate de Adunarea Generală, va fi supusă votului Adunării Generale 
 • Cele primite online vor fi publicate alături de propunerea de hotărâre pe site-ul dedicat Adunării Generale în termen de maxim 24 de ore de la acceptare. Propunerile primite în Adunarea Generală vor fi publicate ulterior, pentru transparență și arhivare.

Acest sistem va fi pilotat la Adunarea Generală din aprilie 2020 și, în eventualitatea în care este un succes, ne propunem să îl introducem în Regulament / Statut în Adunarea Generală Extraordinară 2020.

La nevoie, ajustări operaționale ale procedurii propuse sunt în sarcina Comitetului de Organizare cu consultarea Consiliului Director.

Alinierea cu strategia ONCR

Procesul democratic de luare a deciziilor este un factor cheie pentru sustenabilitatea structurală a ONCR (implicarea persoanelor în structurile naționale, implementarea unitară a hotărârilor Adunării Generale / deciziilor Consiliului Director în teritoriu), iar scopul acestei propuneri este să faciliteze Centrelor Locale exprimarea democratică a voinței lor.

Schimbări preconizate și impact

Încurajarea unei participări constructive și substanțiale la Adunarea Generală din partea delegaților Centrelor Locale.

Dinamizarea Adunării Generale prin scurtarea unor bucle de feedback și prin facilitarea exprimării dorinței Centrelor Locale până inclusiv în ziua Adunării Generale. 

Nuanțarea mandatelor delegaților Centrelor Locale la Adunarea Generală pentru a putea răspunde unor situații de moment – propunerea sau votul pe amendamente noi – dar și pentru a putea obține un rezultat mai de perspectivă pentru obiectivele concrete ale Centrului Local.

Buget

1 thought on “Reguli de Procedură (RoP) pentru AG pentru creșterea participării la procesul democratic”

 1. Pingback: Adunarea Generală 2022 (toamna) - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *