Decizie – măsuri cu privire la termenele de plată ale cotizației în 2020, în contextul pandemiei

Preambul

  • Unele Centre Locale au probleme cu colectarea cotizației când nu se întâlnesc cu cercetașii față în față
  • Sunt Centre Locale care solicită scăderea cotizației pe 2020 din cauză că nu au făcut activități cu cercetașii, și din cauză că sunt părinți care nu și-o mai permit din cauza situației economice
  • Cotizația este o sursă considerabilă de venit pentru ONCR, cheltuielile ONCR nu au scăzut simțitor cu cele două luni de lockdown

Consiliul Director nu poate lua decizii cu privire la cuantumul cotizațiilor, această sarcină fiind exclusiv în atribuțiile Adunării Generale.

Rezumat

Propunerea de decizie:

Consiliul Director

  • Consideră cotizația o componentă financiară a calității de membru, o sumă de bani pe care fiecare membru o contribuie pentru bunul mers al organizației, nu un abonament la activități; ONCR nu face activități educative contra-cost, chiar dacă cercetașii contribuie financiar la dezvoltarea activităților educative
  • Înțelege problema dificultăților în colectarea cotizațiilor, încurajează toate Centrele Locale să se orienteze către soluții fără cash (plăți prin internet banking), ne îndreptăm spre plata cu cardul online, în timp, exclusiv sau aproape exclusiv 
  • Decide, după verificarea situației cash-flow-ului, ca termenul de plată al cotizației pentru semestru 1, 2020 să fie amânat pentru 15 octombrie 2020.
  • A propus, într-o altă decizie, colectarea cotizației la nivel național să fie anuală
  • Va propune, într-o altă decizie, un program de susținere pentru cercetașii / familiile care, din cauza situației economice, au dificultăți cu plata cotizației
  • Se opune reducerii cotizației pentru 2020, având în vedere că eforturile la nivel național pentru îndeplinirea Viziunii 2023 continuă și costă, că e vorba de un buget pe 2020 care nu a suferit modificări radicale din cauza pandemiei și că există în continuare cheltuieli de bază (personal, chirie, utilități, cotizații ESR/ WOSM sau alte structuri federative) pe care nu considerăm, momentan, oportun să le oprim

Buget

Dacă plata cotizației e amânată, dar cotizațiile vor fi în continuare plătite, atunci ONCR poate suporta fluctuația de cash-flow (practic, vom încasa aceiași bani, dar mai târziu, urmând a compensa până atunci din rezerve).

Cotizațiile sunt singurul venit garantat al ONCR, mai ales în contextul pandemiei, când alte surse de finanțare devin și mai dificil de găsit. Astfel, dacă Adunarea Generală, în ciuda poziției noastre, decide reducerea cotizației cu 25% pentru cele trei luni de activitate față în față suspendată, practic bugetul ONCR, și așa subfinanțat, se reduce direct proporțional. 

Mai detaliat, banii proveniți din cotizații pe care îi încasăm în mod normal nu acopereau chirie, utilități și salarii angajați. Acum, că sursele de finanțare dispar, solicitarea ca și cotizațiile să devină mai mici ne-ar pune într-o situație și mai dificilă. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *