Propunere de decizie – Procedura de plată a cotizației anual

Propunem spre consultare până la data de 24 ianuarie 2021 Procedura de plată a cotizației anual, detaliată mai jos. Pentru feedback vă rugăm să trimiteți email la adresa mihaela.girleanu@scout.ro. Mulțumim pentru implicare!

Context:

Adunarea Generală Extraordinară din 2020 a hotărât plata cotizației anual (o dată pe an) în locul celei semestriale (de două ori pe an).

Aspecte luate în considerare în elaborarea propunerii:

  • Participarea Centrelor Locale la Adunarea Generală Ordinară și timpul necesar pregătirii situațiilor de suspendare și emiterea și transmiterea deciziilor din partea Consiliului Director
  • Participarea membrilor activi la evenimentele cercetășești organizate pe parcursul anului
  • Minimizarea efortului și a resurselor din partea tuturor celor care participă la proces, atât pe plan local, cât și pe plan național, astfel încât să investim această energie în programele educative cercetășești
  • Informațiile exacte despre numărul de beneficiari, ramura lor de vârstă, răspândirea geografică etc. ajută la propuneri de programe în acord cu nevoile reale din țară, și totodată, transpun în mod corect estimările cu privire la bugetul anual
  • La nivel european, cotizația organizației se plătește anual

Definirea termenilor:

Anul cercetășesc în curs se calculează începând cu luna septembrie până în luna august a anului următor calendaristic (12 luni).

Se consideră că Centru Local a plătit cotizația atunci când a efectuat plata pentru toți membrii activi conform membri.scout.ro ai Centrului Local / Grupului Candidat.

Termen de plată a cotizației:

Cotizația pentru anul cercetășesc în curs se achită în perioada septembrie – decembrie

Termen de suspendare:

Se suspendă Centrele Locale / se ridică autorizația de funcționare a Grupurilor Candidat după data de 15 ianuarie pentru neplata cotizației anului cercetășesc în curs.  

Mod de implementare:

  1. Plata cotizației anual se aplică începând cu anul cercetășesc 2021-2022.
  1. Tranziția pe membri.scout.ro

La nivel operațional, în acest moment bifarea în softul membri.scout.ro se face în continuare semestrial pentru fiecare membru.

Plata cotizației pentru sem 2 2021 este blocată în aplicație.

Semestrul 2 2021 va deveni Trimestrul 3 2021 și va avea ca sumă aferentă de plată 12.5 RON

Pentru cei 56 de cercetași care au plătit deja cotizația pentru sem 2 2021 integral, vor primi o reducere aferentă sumei achitate deja la inițierea primei plăți. Comunicarea se va face individual prin intermediul echipei executive.

  1. Plata membrilor înscriși după data de 1 ianuarie.

Membrii care se înscriu în Centrele Locale în perioada septembrie – decembrie plătesc cotizația integral, în timp ce cercetașii care se înscriu începând cu data de 1 ianuarie plătesc cotizația direct proporțional cu numărul de luni rămase din anul cercetășesc (nr. de luni rămase de la data înregistrării * cotizatia / 12).

Această regulă se aplică și în cazul înființărilor de noi grupuri de cercetași.

  1. Tranziția termenelor de suspendare

Termenul de plată pentru semestrul I al anului cercetășesc 2020- 2021 este 15 iulie 2021.

Termenul de plată pentru semestrul II (devenit trimestrul 3 pentru alinierea perioadelor de plată cu începutul anului cercetășesc) al anului cercetășesc 2020 – 2021 este 15 octombrie 2021 și asigură dreptul de vot în Adunarea Generală din noiembrie 2021.

Termenul de plată pentru anul cercetășesc 2021 – 2022 este 15 ianuarie 2022.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *