Înființarea de grupuri noi de cercetași

Propunere decizie pentru modificarea statutului cu privire la mecanismele de înființare a grupuri noi de cercetași

Preambul

 • Modele de succes de mentorat, informal, organic
 • Izolarea excesivă a Grupurilor Candidat, imposibilitatea de a le confirma capacitatea
 • Lipsa asigurării formale (prin procese) a inițierii practice în cercetășie a Grupurilor Candidat
 • Votul supra-optimist al Adunării Generale pentru Grupuri Candidat 
 • Așteptarea nerealistă că nivelul național poate sau ar trebui să mentoreze noi Centre Locale
 • Nevoia de creștere organică și sustenabilă, adică să creștem cât ne permitem, și să creștem și asigurarea unei rețele de suport pentru noii cercetași
 • Bariere prea mari pentru pornirea de grupuri noi în locuri noi
 • Dificultatea administrativă a procesului prin care trec Grupurile Candidat

Rezumat

Pentru simplificarea procedurilor pentru înființarea de grupuri noi de cercetași, dar și pentru asigurarea unei dezvoltări administrative organice și sustenabile a ONCR în teritoriu, se propun următoarele concepte:

 • Se introduce conceptul de grup de cercetași sau grup extern care înlocuiește și îmbunătățește conceptul existent de unitate externă
  • Are minim 1 patrulă și 0 lideri, poate avea mai multe unități
   • Există varianta în care singurii liderii pentru un grup extern sunt, la început, lideri dintr-un Centru Local Mentor, care își păstrează calitatea de lideri în Centrul lor Local, dar aduc cercetășia în alte comunități
   • În orice circumstanță și combinație, Grupul Extern va avea mai mult de 1 lider adult care să fie responsabil de el.
  • Are o identitate (nume, logo) proprie, dar va apărea întotdeauna împreună cu identitatea Centrului Local Mentor
  • Depinde de un Centru Local Mentor (Centre Locale de nivelurile 2 și 3) din proximitatea lui geografică și se recomandă să nu aibă mai mult de  numărul de cercetași ai Centrului Local Mentor
   • În cazul în care Centrul Local Mentor mentorează mai multe grupuri în același timp, recomandarea se aplică sumei tuturor membrilor Grupurilor mentorate.
  • Poate exista în aceeași localitate în care mai există și un alt Centru Local ONCR, dacă
   • Centrul Local Mentor este în aceeași localitate ȘI
   • Există un motiv administrativ pertinent pentru organizarea ca grup extern (pregătirea unei expansiuni a Centrului Local, preluarea unor Centre Locale nivel 1 care nu reușesc reorganizarea, preluarea unor sucursale care nu vor să treacă la statutul de filială)
 • În cazul în care nu este posibilă arondarea unui Centru Local Mentor din proximitatea geografică, Consiliul Director poate împuternici orice alt Centru Local eligibil să mentoreze grupul extern, cu acordul acestuia. Alternativ, Consiliul Director poate împuternici nominal un grup de minim 3 lideri din ONCR care să asigure mentoratul grupului extern, acesta primind formal mentoratul unuia din Centrele Locale ale liderilor împuterniciți, care trebuie să respecte condițiile pentru a face asta. Într-o astfel de situație excepțională, liderii și membrii grupului candidat vor participa la activități cercetășești și administrative în Centrele Locale ale liderilor desemnați ca mentori.
 • Grupurile externe pot solicita și parcurge, alături de Centrul Local Mentor, evaluarea IEDLOC pentru Centru Local (nivel 1); în condiția îndeplinirii unui punctaj minim, cu recomandarea Centrului Local Mentor, grupul extern poate cere înființarea ca Centru Local în ONCR, acesta devenind mecanismul standard de înființare pentru Centre Locale noi.
 • Se specifică concret în statut că un lider ONCR, în cadrul structurilor definite de statut, poate organiza depuneri de promisiune în grupuri externe de cercetași cu acordul Consiliului Centrului Local Mentor, astfel că membrii grupurilor externe primesc explicit dreptul de a purta simbolurile și uniforma organizației 
 • Cu privire la viața democratică și participarea lor în luarea deciziilor la toate nivelurile:
  • În interiorul grupurilor externe se va urmări implicarea tinerilor în luarea deciziilor, și deciziile interne se vor lua prin organizarea unor Adunări Generale informale ale grupului (în condiții care să ofere legitimitate rezultatului votului și implicarea tinerilor 16+ în decizii)
  • În cazul în care dimensiunea grupului permite, mai ales în etapa pregătirii pentru a deveni Centru Local, grupul extern poate avea o structură formală completă, cu Adunare Generală și Consiliu al Grupului Extern ales prin vot din minim 3 persoane.
  • Grupurile externe participă cu titlul de observator la Adunările Generale ale Centrului Local Mentor, care le asigură un spațiu de exprimare a opiniilor / pozițiilor, dar în care nu au drept de vot
  • Membrii adulți ai grupurilor externe nu pot candida la structurile de conducere / control ale structurilor naționale sau locale ale ONCR, dar pot (și se recomandă) să participe ca observatori la întâlnirile Consiliilor Centrelor Locale din Centrele Locale care le mentorează, la invitația acestora.
 • Grupul de cercetași / grupul extern participa ca observator fără drept de vot la întâlnirile Centrelor de Coordonare Locală și la Adunarea Generală național
 • Grupul de cercetași / grupul extern poate participa la activități regionale / naționale / internaționale ca entitate de sine stătătoare, cu susținerea Centrului Local Mentor
 • Grupul de cercetași / grupul extern poate avea o gestiune separată în softul ONCR, subordonată Centrului Local Mentor
 • Grupul de cercetași / grupul extern poate avea activități proprii, interne, DOAR cu participarea unor reprezentanți ai Centrului Local Mentor sau cu acordul Centrului Local Mentor, și doar după ce liderii care organizează activitatea au participat la activități ale Centrului Local Mentor în prealabil și au parcurs e-learning-ul de inițiere în cercetășie;
 • Grupul de cercetași / grupul extern încetează a mai exista:
  • Când devine Centru Local
  • Dacă nu își îndeplinește acțiunile / obiectivele asumate în Planul de Mentorat, caz în care cercetașii care-l compun pot opta să devină membrii în Centrul Local Mentor, cu acordul acestuia
 • Cu privire la Centrele Locale Mentor și la activitatea de mentorat:
  • Mentoratul se referă în primul rând la activitatea cercetășească și la asigurarea unei inițieri și integrări cât mai bune și mai line a aspiranților din grupul extern, fie ei cercetași sau lideri, în viața cercetășească, prin participarea la activități și la sesiuni de formare în cadrul Centrului Local Mentor
  • Pe perioada existenței grupului extern, membrii și structurile acestuia sunt integrate tehnic și administrativ (dar nu și dpdv decizional, vezi mai sus) în Centrul Local Mentor
  • Centrul Local Mentor poate asigura un cont distinct în bancă pentru gestiunea financiară autonomă a grupului extern (3.5%, donații, sponsorizări, participări), rămânând responsabil pentru respectarea procedurilor financiare, pentru care se poate ține și o evidență contabilă separată pentru grupul extern
  • Centrul Local Mentor poate intermedia pentru grupul extern aplicarea pe proiecte și obținerea de fonduri
 • Centrul Local Mentor
  • Centrele Locale de nivel 2 și 3 pot să-și asume mentoratul grupurilor externe 
   • Pentru nivel 2, un singur grup o dată
   • Pentru nivel 3 este posibil mentoratul a mai multe grupuri concomitent
  • Pentru a obține dreptul de a mentora Grupuri Externe, un Centru Local trebuie sa îndeplinească următoarele condiții:
   • Are lideri cu experiență relevantă, actuală, în lucrul cu copii și tinerii și în viața de Centru Local, care au parcurs în ultimul an e-learning-ul pentru mentoratul Grupurilor Externe
   • Dacă a mai mentorat în trecut, a încheiat responsabil procesele respective, îndeplinind cu bună credință acțiunile din Planul de Mentorat
   • Nu este sub efectele unei sancțiuni și are un istoric în ONCR care îl recomandă pentru a fi mentor pentru alte grupuri de cercetași
   • Solicită Consiliului Director statutul de Centru Local cu drept de mentorat, valabil 2 ani sau până când situația pentru care este acordat se modifică
  • Centrele Locale cu drept de mentorat trebuie să obțină votul Adunării Generale locale și acceptul Consiliului Director pe un Plan de Mentorat pentru fiecare Grup Extern mentorat
  • Planul de Mentorat trebuie să conțină minim:
   • Obiective concrete, măsurabile, cu privire la participarea grupului extern la activități cercetășești și organizatorice ale Centrului Local Mentor în perioada de mentorat
   • Persoanele responsabile din partea Centrului Local pentru implementarea planului
   • Momentele de planificare si evaluare pentru activitatea de mentorat
 • Procedură pentru grupurile externe
  • Apare inițiativa Grupului Extern, fie de la sine, fie prin Centrul Local, fie prin alte metode, și are o Adunare Generală de înființare în care se face o listă de membrii care își exprimă intenția de a deveni grup de cercetași
  • Un Centru Local cu drept de mentorat acceptă provocarea de a mentora grupul
  • Centrul Local, alături de reprezentanți ai Grupului Extern, redactează un Plan de Mentorat
  • Planul de Mentorat este asumat de Adunarea Generală locală și avizat de Consiliul Director al ONCR
  • Reprezentanții Grupului Extern semnează un acord de mentorat, prin care își asumă Planul de Mentorat; Toți membrii Grupului Extern semnează adeziuni la ONCR, pentru adulți cu susținerea liderilor implicați în activitatea de mentorat din Centrul Local
  • Au loc activitățile din Planul de Mentorat
  • Se evaluează, se ajustează, se îmbunătățește planul
  • Grupul Extern îndeplinește criteriile minime pentru Centru Local (nivel 1) și aplică pentru a deveni Centru Local
  • Centrul Local Mentor își exprimă susținerea (sau lipsa ei) pentru Grupul Extern printr-o scrisoare de susținere către Adunarea Generală
  • Grupul Extern își încetează existența, devenind un Centru Local de sine stătător
 • Se propun următoarele ajustări ale limitelor / proceselor ONCR cu privire la înființarea de Centre Locale noi, pentru a facilita transformarea grupurilor de cercetași / grupurilor externe în Centre Locale de sine stătătoare (nivel 1). Modificările privesc limitele pentru TOATE Centrele Locale:
  • Se reduce numărul minim de membrii în Consiliul Centrului Local la 3 cu tot cu președintele, inclusiv pentru înființare (se recomandă în continuare 5)
  • Se introduce posibilitatea derogării de la limitarea de vârstă a Șefului de Centru Local de la 21 de ani la 18 ani, cu acordul specific al Consiliului Director pentru fiecare caz în parte, în urma unui interviu cu persoana în cauză. 
  • Se elimină obligativitatea ca un Centru Local să fie format de la început din minim două unități – un Centru Local poate fi înființat cu o singură unitate, dar cu minim 3 lideri adulți și 22 de copii / tineri
 • Grupurile externe pot face parte din rețele de Centre Locale doar prin decizia explicită a  Centrului Local Mentor, în funcție de regulile rețelelor.

Propunerea de decizie:

Consiliul Director:

 • Propune Adunării Generale adoptarea unei rezoluții pentru asumarea acestor modificări și pentru delegarea următorului Consiliu Director de a operaționaliza aceste modificări în Statutul și Regulamentul ONCR, la următoarea Adunare Generală.
 • Mandatează Echipa de Formare / EE să pregătească un e-learning pentru liderii care urmează să mentoreze Grupuri Externe
 • Se angajează să elaboreze un format de decizie pentru acordarea dreptului de mentorat Centrelor Locale care îl solicită, care să includă și condițiile în care un Centru Local poate pierde acest drept
 • Propune organizarea unei acțiuni-pilot formale alături de un Centru Local care mentorează deja un Centru Local pentru a realiza un model de Plan de Mentorat care să faciliteze procesul planificării activităților de mentorat.
 • Își asumă dezvoltarea unui IEDLOC simplificat, până la implementarea IEDLOC, care să asigure minimul necesar de evaluare pentru procesul descris mai sus
 • Stabilește un termen de pilotare de 2 ani pentru structura Grupului Extern, timp în care să găsească cel puțin 3 Centre Locale cu care să piloteze procesul, și să integreze rezultatele în Adunarea Generală din 2023; În perioada de pilotare, sistemul existent cu Grupuri Candidat va fi, treptat, restrâns.

Alinierea cu strategia ONCR

 • Pentru a deveni cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România și pentru a putea produce schimbări pozitive în comunitate trebuie să putem să creștem, și propunerea creează contextul acestei creșteri, oferind o structură organică și sustenabilă, care să poată crește odată cu organizația
 • Dezvoltăm răspunderea sustenabilă a Centrelor Locale de a contribui decisiv la înființarea de grupuri noi, prin împărtășirea propriilor experiențe și resurse, fără să limităm posibilitatea nivelului național de a rula programe de dezvoltare a cercetășiei în zone în care nu avem, încă, o prezență cercetășească puternică.

Schimbări preconizate și impact

 • Propunerea schimbă radical responsabilitatea pentru grupuri noi către Centrele Locale existente – e un trend care a putut fi observat în ultimii ani pentru multe Grupuri Candidat, care va avea ca impact creșterea imediată a calității cercetășiei, prin inițierea, verificarea și formarea în teren a membrilor noilor grupuri
 • O organizare mai bună și mai flexibilă la nivel teritorial, inclusiv pentru Centrele Locale care sunt la început, sau care ajung în situații vulnerabile – mai ales în contextul propunerii ca toate Centrele Locale să se transforme în filiale
 • Eliberează, în mare, nivelul național de activitățile de susținere, mai mult birocratice și administrative, ale noilor grupuri.

Buget

 • 8h / lună EE pentru verificare documentație și corespondență CD / CLM

Repere legale / statutare

 • Statut, Art. 29, lit. l, Consiliul Director propune rezoluții pentru Adunarea Generală
 • Statut, Art. 29, lit. o, Consiliul Director răspunde pentru îndeplinirea obiectivelor strategice și îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.