Structuri umbrelă de coordonare locală

Propunere decizie creare structuri umbrelă de coordonare locală

Preambul

 • Nevoia de a prezenta o interfață comună către comunitate și instituții locale (localitate, județ) în timp ce ne afirmăm în continuare în intern identitatea Centrului Local
 • Nevoia de coordonare de calendare de activități la nivel local
 • Organizarea în comun a unor evenimente naționale descentralizate, cum ar fi Festivalul Luminii
 • Nevoia de a organiza activități regionale (introdusă prin noul program cercetășesc) 
 • Posibilitatea de a pune resurse la comun pentru îndeplinirea unor scopuri comune
 • Pe alocuri, există o reticență a Centrelor Locale pentru colaborare, mai ales în aceeași localitate

Rezumat

Propunem introducerea următoarele concepte în Structurile Locale ale organizației:

 • Centru de Coordonare Locală
  • Entitate fără personalitate juridică înființată obligatoriu la nivelul localităților și la nivelul județelor unde avem mai mult de un Centru Local de cercetași
  • Are rolurile
   • de a asigura coordonarea (fără subordonare) între grupuri a activităților fiecărui Centru Local și de a oferi un cadru formal de colaborare / dialog pentru identificarea de proiecte și nevoi comune
   • de a permite Centrelor Locale să își exprime părerea despre proiecte ale Centrelor Locale din zona lor care pot avea impact, pozitiv sau negativ, și asupra lor
   • de a coordona abordarea sponsorilor / partenerilor strategici / partenerilor instituționali la nivel local
   • de a împărtăși experiențe, de a învăța din reușitele și greșelile celorlalte grupuri
 • Centrul de Coordonare Locală își îndeplinește scopul prin întâlniri la care toate grupurile din UAT-ul respectiv deleagă unul sau mai mulți cercetași pentru a-l reprezenta. 
  • Întâlnirile au loc de cel puțin 2 ori pe an și de oricâte ori este nevoie în rest (alternativ pentru localitate / județ); 
  • Secretariatul structurii este asigurat, prin rotație, de fiecare Centru Local component, după un calendar stabilit, pe perioade de succesiune de 1 an. Rolul Centrului Local care asigură secretariatul este unul de facilitare și pregătire a întâlnirilor și de asigurare a comunicării în cadrul Centrului de Coordonare Locală
  • Un delegat al Centrului Local care asigură secretariatul convoacă întâlnirile Centrului de Coordonare Locală, și pregătește din timp o listă de subiecte de discutat
  • Calendarul întâlnirilor de coordonare locală este agreat cu toate Centrele Locale din componența Centrului de Coordonare Locală.
  • Varianta ideală de luare a deciziilor este prin consens (decizii luate în unanimitate). În cazul în care atingerea unui consens este imposibilă, se poate trece la vot 
  • Conflictele / blocajele sunt tranșate de Consiliul Director
  • Persoanele sunt delegate în grupul de coordonare al CCL prin vot al AG local, trienal; persoanele delegate raportează direct Consiliului Centrului Local
  • Concluziile, calendarele de activități, invitațiile, se comunică către toți membrii, și către CD / DE
  • Întâlnirile pot avea loc și online, în cazul în care Centrele Locale componente decid asta.
 • Toate Centrele Locale dintr-o localitate / județ fac parte de drept din Centrul de Coordonare Locală (unul pe localitate, unul pe județ)
  • Fiecare Centru Local are câte un vot în structura de coordonare locală, indiferent de dimensiunea sa
  • Centrele Locale au obligația să aducă în discuție în Centrul de Coordonare Locală minim acele proiecte care au potențialul de a le influența activitatea sau parteneriatele celorlalte Centre Locale (activități mari, proiecte cu risc, proiecte cu vizibilitate mare, activități care au loc în apropierea altor Centre Locale din același CCL șamd)
  • Centrele de Coordonare Locală își creează propriile mecanisme interne (baze de echipament comun, acces comun la resurse, …).

Propunerea de decizie:

Consiliul Director:

 • Propune Adunării Generale adoptarea unei rezoluții pentru asumarea acestor modificări și pentru delegarea următorului Consiliu Director de a operaționaliza aceste modificări în Statutul și Regulamentul ONCR, la următoarea Adunare Generală.
 • Stabilește termen de aliniere / înființare a Centrelor de Coordonare Locală 2 ani de la aprobarea statutului

Alinierea cu strategia ONCR

Susținerea locală este cea mai sustenabilă formă de sprijin pe care orice grup de cercetași o poate primi. Prin înțelegerea faptului că, în timp ce toți avem propriile noastre activități și identități, toți reprezentăm cercetășia, putem să ne întărim pozițiile locale și putem ajunge mai ușor la o organizație sustenabilă.

Schimbări preconizate și impact

O creștere a colaborării Centrelor Locale în organizarea activităților locale și a gestionării aspectelor administrative locale (contabilitate, reprezentare).

Coordonare, cel puțin formală, la nivel de comunicare și abordare în toate localitățile în care cercetașii au o prezență.

Buget

Repere legale / statutare

 • Statut, Art. 29, lit. l, Consiliul Director propune rezoluții pentru Adunarea Generală
 • Statut, Art. 29, lit. o, Consiliul Director răspunde pentru îndeplinirea obiectivelor strategice și îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

2 thoughts on “Structuri umbrelă de coordonare locală”

 1. Brinzeanu Cosmin

  Structurile umbrelă dacă, ar avea personalitate juridica, cred ca vor putea coordona mult mai ușor și centrele mici din zona ce nu pot obține PJ. (neindeplinind condițiile necesare conf actual statut sa devina filiale)

  1. Există avantaje, în mod cert, pentru structuri umbrelă cu personalitate juridică proprie. Motivul pentru care nu le-am adoptat în propunerea noastră este că 1) ar însemna că, în esență, vor exista niște ONCR-uri mai mici, fiecare cu Centrele ei Locale, lucru care e, în opinia mea, un pas următor după ce mai creștem un pic. Condițiile necesare în propunerea pe care Consiliul Director o face pentru a deveni filială sunt aceleași ca pentru a deveni sucusală acum (mai concret, în funcție de ce trece, 25 de persoane din care 3 adulți).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *