Curs mentorat Grupuri externe

Context

Ca parte din Direcția Strategică Management, cu scopul de a simplifica și a ușura procesul de creare de grupuri noi de cercetași, prin înființarea de Grupuri externe ale Centrelor Locale, ne propunem să venim în ajutorul Centrelor Locale mentor, cele care vor susține noile grupuri înființate, cu informații și resurse despre ce înseamnă procesul de mentorat.

Obiectivul nostru este de a dezvolta un curs online pentru Centrele Locale care aleg să mentoreze grupuri noi de cercetași. Ne dorim să creăm o cale prin care toate CL interesate să aibă cunoștințele și instrumentele necesare pentru implementarea unui astfel de proces, iar transferul de informații de la un CL la grupul nou să fie simplu și eficient.

Scop:

 • Asigurarea unui proces de mentorat de calitate între Centrul Local mentor și grupul nou de cercetași, pentru buna funcționare a Grupului nou de cercetași.

Obiectiv operațional:

 • Crearea unui design de curs (suport de curs) online care să descrie responsabilitățile și modul de funcționare al procesului de mentorat între Centrul Local Mentor și Grupul nou de cercetași, acel pachet minim de informații pe care Centrele Locale Mentor să le folosească în proces.

Aspecte de conținut

Pentru a veni în sprijinul Centrelor Locale care își iau responsabilitatea de a mentora un grup nou de cercetași ne propunem să construim un curs online (eLearning) care să abordeze următoarelor aspecte:

 • Rolul și responsabilitățile Centrului Local mentor și Grupului nou în procesul de mentorat
 • ”Contractarea” procesului (desemnarea unei persoane de contact din fiecare grup, cum lucrează cele două grupuri, la cât timp se întâlnesc, cum colaborează etc.)
 • Ce este un plan de mentorat și ce conține (obiective concrete, măsurabile, cu privire la participarea grupului extern la activități cercetășești și organizatorice ale Centrului Local Mentor în perioada de mentorat, persoanele responsabile din partea Centrului Local pentru implementarea planului și momentele de planificare și evaluare pentru activitatea de mentorat), cum se aplică și urmărește planul de mentorat 
 • Aspecte de urmărit în procesul de mentorat în procesul de mentorat:
  • Modul de funcționare al unui Centru Local
  • Roluri și responsabilități în Centrul Local
  • Procesul de gestiune al voluntarilor (MOVIS)
  • Modalități de sprijinire a liderilor din grupul nou de cercetași pentru organizarea de activități cercetășești
  • Stagii de formare (fie cerute de către CL mentor, la care să participe adulți din ambele grupuri, sau direct de către grupul nou, dacă sunt suficienți participanți pentru organizarea unui stagiu) – ce, cum se face, când, unde și în ce condiții.
  • Facilitarea de ateliere de formare interne (în Centrul Local) pentru clarificarea aspectelor legate de Inițierea în Cercetășie (Metoda Scout, Misiune și Viziune, modul de funcționare a Organizației etc.)
  • Safe from Harm (alegere responsabil local SfH, activități pe tematica siguranței în activități, mod de implementare proceduri etc.)
  • Modul de funcționare al platformei membri.scout.ro (inclusiv plata cotizațiilor)
  • Toți membrii Grupului Extern semnează adeziuni la ONCR; pentru adulți e necesară susținerea liderilor implicați în activitatea de mentorat din Centrul Local
  • Colaborarea cu Biroul Executiv
  • Organizarea și gestionarea unei Adunări Generale (tot ce presupune ea)
  • Recomandări de mod de organizare al activităților în an
  • Discuție și acord între grupurile de cercetași despre evenimente și acțiuni la care pot să participe împreună sau unii la alții (ex: invitați la AG local, ședințe de CCL, camp de CL, ieșiri, depuneri de promisiune și treceri de la o ramură la alta, evenimente mari etc.)
  • Gestiune financiară (inclusiv cu posibilitatea de a recomanda ca Grupul Extern să aibă un cont bancar separat, și implicit gestiune financiară separată)
 • Recomandări legate de finalizarea a procesului de mentorat (când, în ce condiții, ce se întâmplă mai departe, crearea unei scrisori de susținere (sau nu) a Grupului nou, pentru AG-ul ONCR, etc.)

Alinierea cu strategia ONCR

 • Contribuie la asigurarea unei dezvoltări organice și eficiente a Organizației, și implicit a Centrelor Locale, prin crearea unui proces calitativ și sustenabil de înființare de grupuri noi de Centre locale.

Cine?

O echipă formată din 3-4 voluntari care:

 • Creează suportul de curs, cu toate informațiile ce vor fi prezentate în cursul online (eLearning): obiectivele educative ale cursului, tematicile abordate – menționate mai sus în Aspecte de conținut – și conținutul aferent fiecărei tematici
 • Creează un storyboard (un cadru exemplu de cum ar trebui prezentată informația, succint, în eLearning)
 • Testează și dă feedback pe cursul dezvoltat de echipa de eLearning-uri

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *