Instrument de Evaluare pentru Dezvoltare Locală (IEDLOC)

*document în curs de actualizare până la data de 2 aprilie 2021*

 • Unealtă de evaluare și auto-evaluare pentru Grupurile Externe și Centrele Locale, care să sprijine la setarea de standarde, la dezvoltare organică și la oferirea sprijinului național țintit pe nevoi
 • Trebuie să ofere diferite niveluri și un scor final pe capitole care să poată fi folosit în încadrarea Centrelor Locale în categorii de dezvoltare
 • Trebuie să fie suficient de granular încât să ofere Centrelor Locale posibilități clare de dezvoltare
 • Trebuie să identifice potențiale zone vulnerabile / cu risc ridicat în Centrele Locale și să le permită să ia măsuri imediate pentru a le rectifica
 • Setează practic standardul minim pentru Centrele Locale
 • Trebuie să ofere minimal următoarele macro-evaluări:
  • Grupul Candidat / Grupul Extern poate deveni Centru Local nivel 1?
  • Centrul Local nivel 1, 2, 3 poate să / trebuie să treacă în alt nivel, în sus sau în jos?
  • Sunt probleme structurale sau punctuale care pun Centrul Local sau membrii lui în situații vulnerabile și / sau periculoase, care să încalce legea și / sau regulamentele ONCR?
 • Capitole de interes:
  • Structuri interne – CCL, Cenzori, Unități
  • Democrație – cum se iau deciziile, AG anual, records, participare
  • Conținut – cum se aplica programul educativ, se respecta metoda Scout, au patrule, au activități în natură, …
  • Financiar / contabilitate / transparentă pe execuție bugetară – au buget, cum se verifica, de unde vine, cum îl raporteaza, iau 3.5% …
  • Management
  • Resurse Umane – MOVIS, Formare…
  • Potential de Crestere
  • Comunicare (activi în comunicarea cu stakeholders și internă)

IEDLOC minimal (tranzițional)

Nivelul 1 – Centre Locale în dezvoltare / în reorganizare

 • Au bugete anuale de până în 5000 EUR
 • Minim 25 de membri 
  • minim 3 lideri
  • minim 2 patrule
 • Activitate constantă demonstrabilă în ultimele 6 luni

Nivelul 2 – Centre Locale stabile

 • Minim un an de la înființare
 • Au bugete anuale de cheltuieli până în 10000 EUR în ultimii doi ani
 • Minim 40 de membri 
 • Demonstrează responsabilitate financiară și contabilă în ultimele 6 luni
 • Demonstrează capacitate de conducere de proiecte

Nivelul 3 – Centre Locale puternice

 • Minim doi ani de la înființare
 • Minim 80 membrii
 • Bugete anuale de minim 10000 EUR
 • Demonstrează responsabilitate financiară și contabilă în ultimul an
 • Este acreditat pentru mentorarea de Grupuri de Cercetași

4 thoughts on “Instrument de Evaluare pentru Dezvoltare Locală (IEDLOC)”

 1. Pingback: Înființarea de grupuri noi de cercetași - Consiliul Director

 2. Pingback: Personalitate Juridică proprie pentru toate Centrele Locale - Consiliul Director

 3. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

 4. Pingback: IEDLOC - Document de poziție - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *