Plan trienal de acțiune 2021-2024

În 2016, ne-am asumat o Strategie și o Viziune care să garanteze că, în 2023, cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient. 

Prin cele trei Direcții Strategice: Management, Calitatea Educației și Sustenabilitate, strategia a fost operaționalizată în ținte și proiecte strategice care să ne aducă mai aproape de atingerea Viziunii 2023. Ne aflăm, în acest moment, pe ultimul segment temporal și este, totodată, necesar să privim mai departe, către conturarea unei noi Viziuni. 

Sub umbrela celor trei Direcții Strategice, în perioada 2021-2024, ne propunem să continuăm demersurile pentru întărirea administrativă a Cercetășiei la nivel local (adaptată realității din teren și cu atât mai necesară în contextul pandemic actual), oferind programe educaționale sigure și de calitate pentru copii și tineri, susținute de lideri autentici și integri, într-o organizație sustenabilă, sănătoasă și incluzivă, recunoscută la nivel național.

Management

Odată cu creșterea organizației noastre ca număr de membri, devine tot mai dificilă atât facilitarea unor contexte potrivite pentru dezbateri și întâlniri, cât și administrarea propriu-zisă a ONCR cu resursele actuale. Creșterea naturală și organică va trebui completată de reorganizarea administrativă într-o structură flexibilă și adaptabilă, benefică dezvoltării continue.

Ne propunem să susținem creșterea și stabilitatea Cercetășiei la nivel local printr-un set de instrumente și proceduri care să garanteze autonomie și eficientizare în organizarea internă, alături de un sistem informatic care să susțină dezvoltarea organizației la nivel național.

Proiecte și ținte strategice:

 1. Reorganizare administrativă într-o structură flexibilă și adaptabilă (PJ pentru toate Centrele Locale, Structură de coordonare locală, Rețele etc.)
 2. Instrument de Evaluare pentru Dezvoltarea Locală (IEDLOC)
 3. Manual de proceduri pentru eficientizarea organizării interne
 4. Sistem informatic care să susțină dezvoltarea organizației

Calitatea Educației

Această Direcție Strategică are două componente: Programul educațional (copiii și tinerii au abilitățile de viață necesare pentru a crea societatea pe care o doresc) și Resursele adulte (liderii sunt facilitatori ai impactului pozitiv în comunitate produs de tineri, prin procese educaționale de calitate și dezvoltare personală continuă).

Pentru a ne atinge obiectivele în această arie, e important să continuăm proiectele începute (lucrul la un nou program cercetășesc, sistemul de formare Woodbadge, integrarea sistemului de management al voluntarilor la toate nivelurile organizației, siguranță în activități etc.) și să demarăm unele noi (integrarea și dezvoltarea ariilor de Dezvoltare Durabilă, Spiritualitate, Diversitate și incluziune, măsurarea impactului cercetășiei la nivel individual și în comunități etc.).

Proiecte și ținte strategice:

 1. Lansarea unui nou program cercetășesc
 2. Măsurarea Impactului Social
 3. Sprijin în desfășurarea activităților pentru noii lideri (Programe-suport anuale pentru ramurile de vârstă)
 4. Acreditarea evenimentelor
 5. Sistem de formare complet pentru lideri autentici și integri (Woodbadge, eLearning-uri)
 6. Make Scouting Cool (Again) (starter pack, campanii de recrutare adulți, integrarea procesului MOVIS la toate nivelurile organizației etc.)
 7. Asigurarea siguranței în activități (Safe from Harm)
 8. Întărirea programelor educaționale prin dezvoltarea ariilor de spiritualitate, Diversitate & Incluziune, dezvoltare durabilă
 9. Măsurarea impactului în comunitate

Sustenabilitate

Înțeleasă și ca dezvoltare durabilă, sustenabilitatea, în momentul definirii Strategiei 2023, a făcut referire la calitatea organizației de a exista fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, asigurând că Cercetășia va fi prezentă și în viața următoarelor generații de copii și tineri, într-o lume puțin mai bună decât au găsit-o cei dinaintea lor. Acest concept implică stabilirea unui echilibru între creșterea economică și numerică a organizației și identificarea resurselor alternative pentru buna funcționare a activităților curente. Sustenabilitatea unei organizații are două componente majore, una financiară și una organizațională, iar, în cazul nostru, sustenabilitatea face referire la resurse, atragerea lor și la modul în care acestea sunt utilizate în vederea asigurării calității și continuității programelor educative (atingerii misiunii). 

În ultimii ani au fost realizate diferite acțiuni care să ne aducă mai aproape de îndeplinirea obiectivelor din această direcție strategică (aderarea la diferite forumuri și federații, pentru advocacy (VOLUM, CTR, FOND), accesare de fonduri și parteneriate (FDSC, Microsoft, Act for Tomorrow, WWF etc.), diversificarea surselor de finanțare, cursuri și concursuri de scriere de proiecte pentru nivelul local, creare echipă de Imagine și Comunicare etc.). 

Pentru a ne atinge obiectivele, ne propunem să continuăm proiectele în derulare (crearea de parteneriate, diversificarea surselor de finanțare, întărirea grupurilor existente, organizarea internă a echipelor naționale etc.) și să lucrăm în a-i implica pe tineri în luarea deciziilor la toate nivelurile organizației, să facilităm crearea de noi grupuri de cercetași și să comunicăm țintit spre atragerea de noi parteneri externi care să ne recunoască ca o organizație de tineri pentru tineri, cu expertiză valoroasă în zona de educație.

Proiecte și ținte strategice:

 1. Implicarea tinerilor la toate nivelurile în vederea dezvoltării cercetășiei
 2. Facilitare înființare grupuri noi de cercetași
 3. Cercetășie sustenabilă la nivel local (întărire administrativă a CL existente, sedii pentru CL etc.)
 4. Continuitate în echipele naționale executive (Pool voluntari) și creșterea numărului de angajați
 5. Diversificarea surselor curente de finanțare de la nivel național (finanțări nerambursabile, sponsorizări) prin donații de la persoane fizice (donații, recurente, Fundație, alumni etc.) și sprijinirea creșterii capacității de atragere de fonduri la nivel local
 6. Atragere de parteneri externi, pentru întărirea capacității de reprezentare a organizației în mediul public și privat
 7. Comunicare coerentă pe acțiuni concrete și pe realitățile din ONCR/Ro, care să accentueze faptul că ONCR e o organizație de tineri pentru tineri
 8. Strategie pentru o creștere organică, care să faciliteze existența unor Jamboree ciclice
 9. Implementarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă
 10. Continuarea procesului de planificare strategică ca mod de lucru pentru creșterea și dezvoltarea Mișcării Cercetășești în România

1 thought on “Plan trienal de acțiune 2021-2024”

 1. Pingback: Plan operațional trienal (2021-2024) - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *