Politica Educațională

*document actualizat după AG 2021, integrând modificările din amendamentele votate în AG.

Scopul documentului 

 • Stabilește fundamentele și direcțiile programului educațional cercetășesc.

Ce este programul educațional cercetășesc?

 • Programul educațional cercetășesc constă în totalitatea experiențelor de învățare de care tinerii pot beneficia, creat pentru a atinge misiunea cercetășiei și livrat prin intermediul Metodei Scout.

Direcțiile principale ale programul educațional cercetășesc:

 • Natură – tinerii sunt înzestrați cu abilități și cunoștințe specifice astfel încât devin actori reali în protejarea și salvarea Naturii
 • Dezvoltare durabilă – un pilon principal a vieții cercetașului atât la nivel personal cât și la nivel local și global
 • Tineri implicați în comunitate – cercetașii își găsesc, dezvoltă și își pun în practică vocea în serviciul celorlalți
 • Competențe pentru viitor – tinerii pot valorifica cu ușurință competențele dezvoltate la cercetași în viața profesională
 • Spiritualitate, diversitate și incluziune – cercetășia este un mediu sigur, deschis și incluziv, unde cercetașilor li se oferă spațiu de manifestare și protejare a valorilor personale. E de asemenea accesibilă tuturor, indiferent de situația materială, religie, rasă, sex, limbă, opinie politică etc.
 • Abilități pentru viață – printr-o varietate de activități relevante, distractive și adaptate, tinerii sunt încurajați să acționeze, să reflecteze și să exploreze. Acest context dezvoltă abilități pentru viață precum capacitatea de a comunica, argumenta propriile opinii, accepta opinii diferite, lua decizii, leadership, abilități interpersonale și un simț al responsabilității și al apartenenței.
 • Atractiv și adaptat la lumea de azi și de mâine – programul nostru ia în considerare și se integrează în viața (reală și digitală) a tinerilor de azi și integrează uneltele generațiilor lor

Global

Cercetășia oferă copiilor și tinerilor oportunități de a participa la programe, evenimente, activități și proiecte care contribuie la împlinirea lor personală și creșterea lor ca cetățeni activi. Prin aceste inițiative, tinerii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă de inspirație pentru semenii lor din comunitate.

Mișcarea Mondială Cercetășească este alcătuită din peste 50 de milioane de cercetași, în peste 200 de țări și teritorii. 


Cercetășia este într-o continuă creștere de la fondarea sa în anul 1907 de către Lordul Robert Baden-Powell. Oriunde este trăită în lume, aceasta împărtășește un scop comun, același set de valori și o metodă educațională comună care generează automat membrilor sentimentul de apartenență și identificare cu mișcarea. Unitatea însă nu înseamnă uniformitate, cercetășia oferind membrilor săi diversitate, odată ce elementele fundamentale sunt respectate.

Mișcarea susține ideea conform căreia o lume mai bună este o lume construită din indivizi împliniți pe plan personal, spiritual și social. Doar lucrând activ la propria persoană și îmbunătățind-o constant, se poate ajunge la o lume mai bună.

Cercetășia este o mișcare educativă…

 • Voluntară 

Caracterul voluntar al mișcării subliniază faptul că membrii, prin acceptarea de a fi parte din programul educațional, aderă la Mișcarea cercetășească din propria lor voință. Aceasta presupune un angajament din partea membrilor pentru valorile și scopul fundamental al Mișcării și pentru a participa în mod activ la construirea unei societăți în care toată lumea ar putea trăi în libertate și armonie, unul cu celălalt, și cu natura. Angajamentul se face prin depunerea Promisiunii Cercetășești, care este expresia publică a dorinței de a face tot posibilul să respecți un mod de viață bazat pe aceste idealuri.

 • Atractivă pentru toate vârstele

Cercetășia creează oportunități de: creștere a încrederii și a respectului de sine, dezvoltare a competențelor de leadership, muncă în echipă, aventură în aer liber, dezvoltare a atenției și a concentrării, educație și distracție. Cercetașii tineri învață cum să facă alegeri echilibrate și să își asume responsabilitatea pentru acțiunile lor, iar adulții beneficiază de experiențe inedite contribuind la educația viitoarelor generații.    

 • Sigură, accesibilă tuturor, deschisă și incluzivă

Cercetășia este deschisă și acceptă membrii ce aparțin oricărui grup social sau minoritate, indiferent de vârstă, gen, etnie sau religie, cu condiția respectării în mod voluntar a Legii Cercetașului. Cercetașilor li se oferă spațiu de manifestare și protejare a valorilor personale

Principiile care stau la baza programului cercetășesc…

 • Principiul personal (”Datoria față de sine”) – asumarea responsabilităţii dezvoltării propriei persoane.
 • Principiul social (”Datoria față de ceilalți”) – loialitatea faţă de ţară şi tradiţii, în armonie cu promovarea conceptelor de pace, înţelegere şi cooperare la nivel local, naţional şi internaţional, participarea la dezvoltarea societăţii recunoaștere și respect pentru demnitatea umană şi integritatea naturii.
 • Principiul spiritual (”Datoria față de Dumnezeu”) – aderarea la principiile spirituale, loialitatea față de religia/credința care le exprimă și acceptarea îndatoririlor care rezultă din acestea; îmbrățișarea unui set de valori, căutarea valorilor spirituale din spatele lucrurilor și experiențelor personale și manifestarea adevăratului „eu” interior, exprimat în forme religioase, agnostice sau atee. 

Abordând aceste trei principii, cercetășia oferă un program educativ bazat pe un sistem de valori asumat printr-o Lege și o Promisiune.

Național

În România, în 1914, este înființată Asociația Cercetașii României, ca parte din Mișcarea Mondială Cercetășească, reprezentată astăzi de peste 5500 de membri care își desfășoară activitatea în aprox. 100 de grupuri locale. 

Care este misiunea și viziunea Cercetășiei?

Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea copiilor și tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.

În 2023, cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici şi integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizaţie sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

Cum se atinge scopul și misiunea Cercetășiei?

Cercetășia reușește să-și atingă scopul și misiunea prin:

 • Implicarea activă a copiilor și tinerilor într-un proces educativ pe toată durata anilor în care se formează ca indivizi;
 • Utilizarea unei metode specifice, care face din fiecare individ principalul agent al propriei dezvoltări ca persoană încrezătoare, motivată, responsabilă și deschisă;
 • Adaptabilitate, flexibilitate și capacitatea de a integra proactiv schimbările rapide ale societății astfel încât să rămână relevantă fără să se îndepărteze de la scopul ei sau să-și piardă identitatea;
 • Unitate – Indiferent de locul în care este experimentată, cercetășia își păstrează același set de valori și aceeași metodă educațională, iar scopul este comun. Acestea asigură în interiorul fiecărui membru sentimentul de apartenență și identificare individuală, însă nu reprezintă uniformizare, Cercetășia constituind astfel diversitate;
 • Structura organizațională – construirea unei mișcări puternice cu tineri implicați care lucrează împreună pentru propria lor dezvoltare și  au sprijinul adulților dornici și capabili să își asume un rol educativ.

Cercetășia ca model educațional

Programul educativ cercetășesc contribuie activ la…

Dezvoltarea copiilor și tinerilor, în vederea împlinirii lor fizice, intelectuale, sociale, spirituale, afective și a definirii caracterului pentru a deveni cetăţeni responsabili ai comunităţilor locale, naţionale şi internaţionale. 

Metoda Scout face posibilă îndeplinirea idealului educațional al Mișcării Cercetășești, și cuprinde mai multe elemente, care lucrează împreună și în echilibru la dezvoltarea copiilor și tinerilor. 

Metoda Scout reprezintă un sistem de educație personală progresivă ce se realizează prin îmbinarea a 8 elemente interdependente:

 • Angajamentul personal voluntar la un set de valori cuprinse în Legea şi Promisiunea Cercetăşească;
 • Lucrul în grupuri mici – viaţa în patrulă – ca modalitate de a participa la procesul de învățare, cu scopul de a dezvolta lucrul în echipă, abilitățile interpersonale, competențele de leadership, precum și construirea unui sentiment de responsabilitate și apartenență;
 • Progresul personal evidenţiat mai mult ca o competiţie cu propria persoană, cercetașii învățând să se autoevalueze și motiveze constant;
 • Cadrul simbolic  – asocierea unor teme, simboluri și semnificaţii, cu elemente reale, face ca cercetăşia să fie mai atractivă și învățatul să aibă forma unei povești;
 • Viața în natură – cercetașul se dezvoltă în armonie cu natura, manifestând un comportament responsabil și sustenabil; 
 • Învăţarea prin acţiune – utilizarea acțiunilor practice (experiențe reale de viață) și a reflecției pentru a facilita învățarea și dezvoltarea continuă;
 • Sprijinul adulţilor – adulții facilitează și ghidează experiențele de învățare într-un mediu sigur prin exemplu personal și prin asigurarea unor oportunități de învățare personalizate pentru fiecare copil / tânăr;
 • Implicarea în comunitate – explorarea activă și angajamentul pentru comunitate favorizează o mai mare apreciere, cunoaștere și înțelegere între oameni.

Prin utilizarea Metodei Scout se creează oportunități pentru dezvoltarea abilităților de viață

Mișcarea Cercetășească antrenează competențele necesare unei cariere de succes, încurajând tânărul să fie:

 • Autonom – capabil să ia decizii și să aibă grijă de viața sa personală și socială, ca individ și ca membru al societății;
 • Solidar – arată grijă și empatie pentru ceilalți;
 • Responsabil – își asumă responsabilitatea pentru acțiunile sale și își păstrează angajamentele luate;
 • Asumat – își afirmă valorile, cauzele și idealuri și acționează în consecință pentru acestea;
 • Sensibil cultural – respectă alte culturi indiferent de gen, etnie, religie, limbă sau cultură
 • Conectat cu natura – cunoaște mediul înconjurător și are comportamente responsabile în protejarea acestuia, fiind informat în ceea ce privește obiectivele și principiile Dezvoltării Durabile.

Programul educațional cercetășesc 

Cercetășia își propune să contribuie la dezvoltarea integrală a copiilor și a tinerilor, având în vedere faptul că educația de calitate dezvoltă toate dimensiunile individului. Scopul programului educativ cercetășesc este de a ajuta copilul, și apoi tânărul, să își construiască treptat o identitate și să-și dezvolte autonomia și capacitatea de a uni toate cele șase dimensiuni ale personalității proprii, pentru a deveni cea mai bună versiune a lor. 

Fiecărei dimensiune a personalității umane îi corespunde o arie de dezvoltare personală, dezvoltată în cadrul programului educațional cercetășesc cu scopul de a oferi un echilibru fiecărei activități educative. Acestea sunt:

 1. Dezvoltarea intelectuală;
 2. Dezvoltarea fizică;
 3. Dezvoltarea afectivă;
 4. Dezvoltarea spirituală;
 5. Dezvoltarea caracterului;
 6. Dezvoltarea socială.

Arii de dezvoltare și competențe

Social – Cercetașul își dezvoltă capacitatea de a coordona și colabora în varii moduri, în timp ce își dezvoltă o identitate proprie și înțelege că trăim într-o lume interdependentă.

Competențe: 

 • Civism / cetățenie globală – Cercetașul cunoaște societatea în care trăiește, se implică activ, respectă și recunoaște diversitatea sa, adaptându-se acesteia.
 • Dezvoltare interpersonală și leadership – Cercetașul are inițiativă, știe să interacționeze și să comunice eficient în diferite contexte și își asumă responsabilitatea pentru rolul asumat și / sau propriile acțiuni.
 • Sensibilitate / diversitate culturală – Cercetașul este capabil să respecte alte paradigme în ceea ce privește genul, etnia, religia, limba sau cultura, recunoaște diversitatea și biodiversitatea, apreciindu-le și celebrându-le în toate formele lor.

Fizic și mental – Cercetașul se menține activ și este responsabil pentru sănătatea și bunăstarea propriului corp și a minții, în relație armonioasă cu mediului înconjurător.

Competențe:

 • Menținerea sănătății – Cercetașul își dezvoltă armonios corpul și mintea, alege să trăiască un stil de viață sănătos, identifică corect riscurile și acționează într-un mediu sigur.
 • Interacțiunea cu mediul înconjurător – Cercetașul gestionează resursele Planetei în mod responsabil și aplică obiectivele dezvoltării durabile în propria comunitate.

Intelectual / Cognitiv– Cercetașul își dezvoltă abilitatea de a gândi eficient și de a aplica informațiile acumulate pentru a se adapta noilor situații.

Competențe:

 • A învăța să înveți (Learning to learn) – Cercetașul este curios, autodidact și se adaptează la noile cerințe ale societății, în contexte variate.
 • Rezolvarea de probleme – Cercetașul își dezvoltă o gândire critică și flexibilă, este creativ și capabil să ia cele mai bune decizii în situațiile date.

Personalitate (Caracter) – Cercetașul își formează și își dezvoltă un sistem de valori și principii bazat pe Legea și Promisiunea Cercetașului și le aplică activ în viața de zi cu zi.

Competențe:

 • Dezvoltare personală – Cercetașul are capacitatea de a-și analiza comportamentul, își creează un sistem personal de idei, valori și principii și are curajul să-și trăiască propriile vise și aspirații.
 • Sistem de valori – Cercetașul își asumă propriile roluri și își dezvoltă armonios personalitatea în acord cu Legea și Promisiunea Cercetașului.
 • Stima de sine – Cercetașul își dezvoltă o imagine pozitivă de sine.

Emoțional – Cercetașul își dezvoltă inteligența emoțională.

Competențe:

 • Gestionarea emoțiilor – Cercetașul învață să identifice, să cunoască, să accepte propriile emoții, să le gestioneze eficient și să fie empatic respectând trăirile celorlalți. 
 • Starea de bine / Bunăstarea emoțională – Cercetașul își asumă angajamente, dezvoltă relații sociale pozitive, își creează scopuri semnificative în viață și trăiește sentimentul de împlinire personală.

Spiritual – Cercetașul aprofundează cunoașterea și înțelegerea propriei spiritualități, precum și a diversității spirituale a comunității sale (locale, naționale, globale), în timp ce își exersează capacitatea de reflecție și de manifestare autentică a recunoștinței.

Competențe:

 • Explorarea spiritualității – Cercetașul cunoaște și aprofundează propria spiritualitate, este deschis și interesat de diversitatea spirituală a comunității sale și înțelege sensul lucrurilor pornind de la semnificația pozitivă a vieții.
 • Respectul față de credințele celorlalți – Cercetașul acceptă și respectă modul în care fiecare își exprimă și trăiește spiritualitatea.
 • Recunoștință – Cercetașul își exprimă recunoștința pentru numeroasele daruri ale vieții și contribuie la construirea unei lumi mai bune.

Având ca deviză sintagma „Gata Oricând”, cercetășia oferă oportunități educative care contribuie la creșterea copiilor și tinerilor ca cetățeni activi, cu inițiativă, ce devin agenți ai schimbării pozitive și care reprezintă o sursă valoroasă de inspirație pentru comunitate, după cum afirmă însuși fondatorul Mișcării, Robert Baden Powell, 

„Dacă i-am fi dat organizaţiei un nume care să descrie adecvat ceea ce reprezintă de fapt, adică o societate pentru propagarea atributelor morale, copilul n-ar prea fi alergat spre ea. A o numi însă Cercetăşie şi a-i da copilului şansa să devină un embrion de cercetaş a fost cu totul altceva.” (Baden Powell)

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

1 thought on “Politica Educațională”

 1. Pingback: Plan proiecte strategice 2021-2022 - Consiliul Director

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *