Procedură de anchetă în caz de abuz

Repere legale / statutare

Statut ONCR

Art. 29, lit. x. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR (la nivel local sau naţional) sau nereguli la nivelul unor activităţi, Consiliul Director va numi o subcomisie formată din trei membri, care va investiga şi va modera stările conflictuale, propunând soluţii Consiliului Director. Subcomisia va raporta fiecare situaţie Consiliului Director, iar acesta va include respectivele rapoarte în propria evaluare în cadrul Adunării Generale.

Regulament ONCR

Art. 52, lit. w. în caz de conflicte în cadrul structurilor ONCR (la nivel local sau național) sau nereguli la nivelul unor activități, Consiliul Director va numi o comisie formată din trei membri, care va investiga și va modera stările conflictuale, propunând soluții Consiliului Director. Comisia va întocmi câte un raport pentru fiecare situație Consiliului Director, iar acesta va include respectivele rapoarte în propria evaluare în cadrul Adunării Generale.

Art. 126. Pentru abateri deosebit de grave, când fapta este anchetată de o comisie a Consiliului Director, iar rezultatul anchetei este incriminatoriu, Consiliul Director aduce la cunoștința Centrului Local de care aparține vinovatul rezultatul anchetei și sancțiunea hotărâtă de acesta. Sancțiunea poate fi graduală, mergând până la excluderea din ONCR.

Art. 127.

 1. În perioada instrumentării anchetei, persoana anchetată poate fi suspendată din funcție, dacă comisia de anchetă consideră aceasta necesar.
 2. Suspendarea din funcție nu poate depăși 30 zile și este ridicată imediat dacă rezultatele anchetei sunt negative. 
 3. Comunicarea ridicării suspendării se va efectua în maxim 3 zile de la data prezentării rezultatelor anchetei în fața Consiliului Director.

Echipa executivă sau Consiliul Director pot primi sesizări din partea cercetașilor (pe adresele de email consiliul.director@scout.ro sau contact@scout.ro) sau se pot autosesiza legat de diferite situații de abuz din activitatea cercetășească. În aceste cazuri, după înregistrarea sesizării, se fac următorii pași, pe baza articolelor din Statutul și Regulamentul ONCR, menționate mai sus.

Pași

 1. Discuție în CD și, în baza sesizării, luarea deciziei de a demara sau nu o anchetă, în maxim 2 zile de la primirea sesizării.
 2. În maxim 2 zile de la luarea deciziei de demarare a anchetei, Consiliul Director: 
  • desemnează componența comisiei de anchetă (asigurându-se că nu există conflicte de interes) și mandatul acesteia. Comisia este alcătuită din 3 persoane: un reprezentant din partea Centrului Local din care face parte persoana reclamată, recomandat Responsabilul de Resurse Umane din CL, un membru al echipei naționale SfH și un expert (psiholog, jurist sau asistent social) sau un lider cercetaș care se află în proximitate (se recomandă comisiei să meargă și la fața locului ca să discute cu CL). 
  • desemnează o persoană dintre membrii săi (denumită în continuare persoană de contact CD) care să țină legatura cu comisia de anchetă, cu persoana care a făcut sesizarea, cu persoana vătămată și reprezentantul său legal, cu cercetașul reclamat și Centrul Local din care face parte acesta.
 3. Persoana de contact CD trimite în ziua luării deciziilor de la punctul 2 informări inițiale (cu mențiunea că toate informațiile sunt confidențiale pe durata realizării anchetei) către:
  • persoana care a făcut sesizarea, cu mențiunea că în urma sesizării sale se va demara o anchetă și că i se va comunica decizia finală, sau în condițiile în care se decide să nu se demareze o anchetă, cu motivele pentru care decizia a fost să nu se demareze o anchetă;
  • persoana vătămată și reprezentantul său legal, cu informații despre anchetă (obiect, procedura și acțiunile care urmează a fi luate) și că va fi contactată de comisie pentru a i se solicita punctul de vedere;
  • comisia de anchetă, cu mandatul primit și termenul limită pentru trimiterea raportului (în funcție de gravitatea faptei se recomandă o perioadă între 5 zile și 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii termenului limită dacă comisia cere acest lucru);
  • conducerea Centrului Local din care face parte cercetașul reclamat – cu informarea că a fost deschisă o anchetă;
  • cercetașul reclamat, pentru a-l anunța că a fost deschisă o anchetă și că va fi contactat de către comisie pentru a i se solicita punctul de vedere, cu invitația de a colabora;
 4. Comisia 
  1. la prima întâlnire (care e important să aibă loc în maxim 24h de la primirea mandatului) analizează informațiile primite și decide pașii următori (planul și modul de lucru), ținând cont de următoarele scenarii:
   1. În funcție de gravitatea faptei, comisia poate recomanda imediat către CD suspendarea persoanei reclamate pe perioada anchetei și interzicerea contactului și comunicării acesteia cu cercetași, pentru maxim 30 de zile, cu mențiunea că suspendarea se ridică imediat dacă rezultatul anchetei este unul negativ;
    – În acest caz comisia trimite informare către persoana de contact din CD. Aceasta trimite propunerea de decizie de suspendare către CD și, în cazul în care decizia e pozitivă, comunică suspendarea către persoana reclamată și CL din care face parte acesta.
   2. În cazul în care faptele din sesizare îmbracă forma unei infracțiuni prevăzută de Codul Penal și de legile speciale, se vor sesiza organele de urmărire penală.
  2. derulează ancheta, contactând toate părțile implicate
  3. elaborează și comunică către CD un raport cu informațiile descoperite și recomandări, în termenul limită definit de Consiliul Director.
 5. În maxim 2 zile de la primirea raportului, CD soluționează ancheta printr-o decizie sau trimite raportul înapoi către comisia de anchetă pentru informații suplimentare, urmând să ia o decizie ulterior, în maxim 2 zile de la primirea raportului actualizat de la Comisie.
  1. În luarea deciziei, Consiliul Director poate amenda forma recomandărilor Comisiei de anchetă, fără însă a deturna fondul.
  2. În cazul în care unul din membrii Consiliului Director se află în conflict de interese cu una din persoanele implicate (persoanele care au făcut sesizarea, persoanele vătămate sau persoana reclamată), acesta se va abține de la vot în momentul luării deciziei.
 6. Persoana de contact CD
  1. comunică în maxim 24h decizia luată către toate părțile implicate (persoana care a făcut sesizarea, persoana vătămată și reprezentantului legal, dacă este cazul, persoana reclamată, CL din care face parte persoana reclamată);
  2. revine către comisia de anchetă, mulțumind pentru acțiunile întreprinse și anunțându-i de decizia luată.
 7. În funcție de decizia luată, Echipa Executivă pune în aplicare acțiunile, dacă este necesar (suspendare, excludere, scoaterea din grupurile interne, arhivare decizie și publicare în Monitorul Oficial electronic al Organizației – de pe membri.scout.ro – etc.)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *