Strategia de Comunicare a Organizației Naționale Cercetașii României

I. Introducere

Organizația Națională Cercetașii României este o organizație de tineri pentru tineri care promovează un stil de viață aproape de natură și oferă contexte de dezvoltare a abilităților de viață folosindu-se de metode experiențiale, non-formale.

Organizația are o viziune și o misiune bine definite. 

 • Misiunea Cercetăşiei în societatea românească este de a contribui la educarea tinerilor printr-un sistem de valori bazat pe o Promisiune şi o Lege, de a ajuta la construirea unei lumi mai bune, în care oamenii sunt împliniţi ca indivizi şi joacă un rol constructiv în societate.
 • Viziunea este că în 2024 cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient.

II. Scop și obiective

Scopul strategiei este de avea un cadru care să asigure o comunicare unitară în organizație la toate nivelurile. De asemenea, strategia va asigura o comunicare coerentă, susținută, care să acopere atât nevoile pe termen lung ale organizației, cât și pe cele pe termen scurt. Ne dorim ca mesajele organizației să ajungă în moduri cât mai facile la cât mai mulți membri ai organizației, iar, unde e cazul, și la partenerii și susținătorii cercetășiei din afara organizației. 

 1. Obiectiv comunicare internă

În ceea ce privește comunicarea internă, obiectivul principal este dezvoltarea unei culturi a încrederii, atât între membrii organizației, cât și între diferitele structuri din cadrul organizației, la toate nivelurile. De asemenea, ca scop secundar ne dorim să obținem o comunicare transparentă și bidirecțională între nivelul local și cel național, bazată nu doar pe „cerințe”, ci și pe „recunoștință” și „apreciere”. 

Direcția pe care o urmărim este ca toți cercetașii să aibă acces în mod transparent la informații clare și consecvente despre activitatea ONCR și oportunitățile de sprijin. 

 1. Obiectiv comunicarea externă 

În ceea ce privește comunicarea externă, obiectivul este creșterea vizibilității și recunoașterea brandului cercetașilor, pentru a putea atrage resursele (umane, financiare sau materiale) potrivite pentru implementarea programului cercetășesc.  

Direcția pe care o urmărim în comunicarea externă este de a ajunge, procentual, la cât mai multe persoane, să avem o evoluție crescătoare a impactului comunicării, a brand awarenessului și a engagementului publicului țintă. 

III. Publicul Țintă 

 1. Publicul Intern
 1. Consiliile Centrelor Locale
 2. Lideri și ajutori de lider
 3. Scouteri și alumni
 4. Copii și tineri din cele 4 grupe de vârstă 
  1. Lupișori
  2. Temerari 
  3. eXploratori 
  4. Seniori
 5. Familii și tutori legali

2. Publicul extern

 1. Copii și tineri
 2. Familii / tutori legali
 3. Adulți pasionați de educație și voluntariat – misiunea educației este o misiune personală
 4. Autorități naționale și locale
 5. Publicul larg
 6. Parteneri și sponsori

IV. Mesajele Cheie de Brand

 1. Suntem o mișcare voluntară educațională internațională, bazată pe membership.
 2. La Cercetași, credem într-o lume mai bună prin educație.
 3. Contribuim la procesul de formare al copiilor și tinerilor, cu un program educațional energizant și captivant, bazat pe valori, care le dezvoltă abilitățile de viață și îi formează ca lideri pentru România.
 4. Cercetășia dezvoltă caractere puternice și construiește comunități durabile, de încredere.
 5. Experiențele educaționale oferite copiilor și tinerilor au loc la nivel local, regional, național sau internațional, cu precădere în natură.

V. Local și Național

Abordarea local și național este în oglindă, cadrele de comunicare sunt unitare la ambele niveluri, abordează obiectivele setate în cadrul strategiei.

Strategia la nivel național și strategia la nivel local merg în oglindă, scopul fiind comunicarea unitară atât la nivel local, cât și național.

Urmărim pentru trenium 2022-2024 următoarele obiective:

 1. Cercetașii au acces la informații clare și consecvente despre activitatea ONCR și oportunitățile de sprijin.
  1. Min 80% din membrii CCL citesc și transmit mai departe informațiile
  2. Comunicare diferențiată și bidirecțională cu minimum 50% dintre cercetași (conținut diferit pentru exploratori, seniori, lideri etc.)
  3. Aplicație mobil
 2. Utilizăm comunicarea și promovarea externă în mod strategic pentru a îmbunătăți imaginea cercetășiei.
  1. Social media
  2. Comunicate de presă
  3. Website de prezentare a cercetășiei, optimizat pentru mobil (scout.ro)
  4. 80% din CL au minimum o acțiune de comunicare și promovare a cercetășiei (transmiterea unui comunicat de presă, publicarea unui articol pe site, organizarea unui eveniment la care se invită presa etc.)
  5. Manual de comunicare și brand
 3. Susținem schimbul de bune practici cu alte ONG-uri și coalizarea acțiunilor pe domenii de interes (specifice priorităților strategice, în vederea unor demersuri de lobby și advocacy relevante).
  1. ONCR este membru activ în structurile federative recunoscute la nivel național, care abordează subiecte de interes (educație, voluntariat, tineret, mediu etc.) sau au focus pe una din prioritățile strategice
  2. 20% din CL au minimum o acțiune de lobby și advocacy la nivel local, național sau internațional (participă la un eveniment de consultare despre teme de interes, educație, voluntariat, acțiuni civice etc., inițiază o dezbatere de interes, se poziționează public pe un subiect de interes etc.)
  3. Ghidul de reprezentare

VI. Monitorizare și implementare  

Consiliul Director mandatează Directorul Executiv să monitorizeze și să evalueze implementarea strategiei de comunicare, iar în ceea ce privește implementarea acesteia, ea va intra în responsabilitatea Echipei de Comunicare și a Responsabilului de Comunicare. Coordonatorul Național urmărește rezultatele și se asigură că acestea se încadrează în strategia ONCR. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *