Document de poziție – Retenția membrilor în ONCR, pe termen mediu și lung, în context pandemic și post-pandemic

Un cercetaș nu este niciodată luat prin surprindere; știe întotdeauna ce să facă atunci când se întâmplă ceva neașteptat. 

 

– Lord Baden Powell, Fondatorul Mișcării Cercetășești

Obiectiv

 

Retenția membrilor reprezintă una dintre țintele strategice pentru 2021-2022 inclusă sub Direcția Strategică Calitatea Educației, iar Creșterea capacității de retenție a membrilor organizației în context pandemic și post-pandemic este unul dintre obiectivele strategice
prevăzute în Planul operațional trienal (2021-2024), sub Calitatea Educației.
Poziția ONCR cu privire la retenția membrilor în organizație, în această perioadă, este să ne îndreptăm atenția spre tinerii și adulții din organizație (seniori, eXploratori, lideri asistenți, lideri, scouteri, alumni), care să devină ajutor pentru realizarea activităților tuturor celorlalte unități,
creând un program suport pentru ei, dar și un program de mental health și wellbeing, alături de ghiduri cu activități standard pentru ramurile de vârstă.

 

Considerăm că, pentru contextul post-pandemic este necesară și o componentă bine structurată de recrutare, care să ne ajute să atingem numărul de membri pe care îl aveam la finalul anului 2019 (7937 membri). 

 

 

Situația actuală

Înainte de a vorbi despre o mai bună retenție a membrilor noștri,
trebuie să avem o radiografie a situației actuale (câți cercetași suntem, cum
ne-a afectat pandemia) și, apoi, să putem răspunde la întrebarea „De ce pleacă
membrii?”. Retenția înseamnă prelungirea perioadei pe care un cercetaș o
petrece ca membru în ONCR, iar un mecanism de creștere a ratei sau capacității
de retenție trebuie să adreseze în mod obligatoriu și motivele pentru care
cercetașii aleg să nu își mai continue activitatea în organizație.

 

Odată cu începutul noului an cercetășesc, am măsurat impactul pe care
pandemia l-a avut asupra Centrelor Locale din ONCR. La studiu au răspuns 64 de
Centre Locale din toate regiunile țării din totalul de 88 Centre Locale.
Analiza a arătat că impactul imediat perceput al pandemiei s-a reflectat prin:

 • Scăderea numărului de participanți și de voluntari (peste 250 de adulți și 600 de
  cercetași)
 • Imposibilitatea de a menține spațiul de desfășurare a activităților (chiria sediului)
  pentru unele Centre Locale
 • Demotivarea membrilor (copii, tineri și lideri)
 • Provocări întâmpinate  în atragerea de fonduri
 • Reticență de a mai participa la activități online (screen fatigue)
 • Frecvență redusă a întâlnirilor și activităților cercetășești
 • Prelungirea timpului de așteptare pentru a deveni membru (liste de așteptare mai mari)
 • Dificultăți în adaptarea activităților la noile condiții (ex: desfășurarea
  activităților în mediul online sau cu un număr mai mic de participanți la
  activitățile fizice)
 • Dificultăți ridicate în formarea liderilor (număr redus de stagii și oportunități de
  formare)
 • Neplata cotizației

 

Conform răspunsurilor colectate prin intermediul chestionarului, estimăm au plecat 250 de lideri și voluntari adulți, printre motivele invocate fiind regulile restrictive, frica de îmbolnăvire, lipsa de timp, reprioritizarea activităților și lipsa de motivație.

Conform aceleiași cercetări, estimăm că au plecat 600 de copii și tineri cercetași, printre cele mai invocate motive fiind regulile restrictive, lipsa de motivație, schimbarea priorităților și interdicția din partea părinților.

 

La nivel mondial, în urma unor studii similare cu cel desfășurat în ONCR, s-a constatat că există o serie de factori generali care determină plecarea membrilor din organizații:

 • Programul educativ nu răspunde nevoilor tinerilor
 • Lideri insuficienți raportat la numărul de beneficiari / lideri insuficient
  pregătiți pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor
 • Părinții nu văd valoarea pe care o aduce Cercetășia și decid să își retragă copiii
  de la Cercetași
 • Cercetășia nu are o reputație suficient de bună în comunitățile locale sau eșuează în
  a oferi ceea ce promite
 • Bariera de intrare în Cercetășie este foarte ridicată (din punct de vedere
  financiar se adresează numai unui anumit public)
 • Există o competiție acerbă pentru captarea timpului liber al copiilor și
  tinerilor, pe care Cercetășia nu o câștigă întotdeauna
 • Procesele de tranziție de la o ramură la alta sunt fie inexistente, fie inadecvate
 • Lipsă de leadership la nivel decizional în organizație
 • Încălcările Politicii Safe from Harm creează îngrijorări la nivelul comunităților și
  știrbesc încrederea oamenilor în Cercetășie

 

Acestora li s-au adăugat și factori specifici situației pandemice, care au afectat capacitatea de retenție a organizațiilor:

 • Limitarea activităților cercetășești oferite copiilor și tinerilor
 • Întâlnirile online nu au captat suficient atenția copiilor și tinerilor 
 • Formarea liderilor nu a fost adaptată noii realități, în care liderii trebuie să
  interacționeze cu copiii și tinerii prin intermediul unui ecran
 • Elementele Metodei Scout nu au mai fost aplicate în noul tip de activități
 • Neconcordanța dintre așteptările copiilor, tinerilor și părinților lor de la Cercetășie
  și capacitățile (sau limitarea capacităților) Mișcării în contextul
  actual 

 

Retenția membrilor în context pandemic 

Pandemia ne-a obligat să limităm contactul social și să funcționăm în grupuri mici. Din fericire, unul dintre elementele de bază ale Metodei Scout este patrula (lucrul în grupuri mici). În teorie, ca cercetași, ar trebui să fim deja echipați cu tot ce ne trebuie pentru a ne putea adapta situației pandemice și a putea merge mai departe.

 

Practica ne-a arătat, însă, că trebuie să facem mult mai mult pentru a reține membrii în organizație. În timp ce patrula rămâne elementul în jurul căruia construim toate activitățile și programele educaționale în următoarea perioadă, în acord și cu recomandările OMMS pentru
îmbunătățirea ratei de retenție a membrilor, vom avea în vedere 7 elemente de care ar trebui să fim conștienți: 

 • Adaptarea aplicării fiecărui element al Metodei Scout la contextul pandemic
 • Adaptarea programului la nevoile și interesele beneficiarilor – Dezvoltarea de activități specifice, construite în jurul motivului pentru care cercetașii au venit și vor să vină în continuare la activități
 • Oferirea unei experiențe pozitive membrilor noștri la intrarea în organizație sau la trecerea de la o ramură de vârstă la alta
 • Motivarea și susținerea liderilor prin activități dedicate lor și sprijin chiar și din extern
 • Co-interesarea părinților (fie ca posibili voluntari și lideri, fie ca sprijin în comunitate pentru Centrul Local – indiferent de variantă, este deosebit de important ca părinții să aprecieze și să sprijine ideea de Cercetășie deoarece, în cele mai multe cazuri, ei vor fi cei care decid dacă copiii vor rămâne alături de noi ca membri)
 • Prezența activă în comunitate prin implicarea în proiecte de dezvoltare locală, desfășurarea de acțiuni care să sprijine comunitățile vulnerabile sau pe unul din cele 17 SDG-uri
 • Care este următorul big thing pe care îl aștepți în Cercetășie? (Menținerea entuziasmului membrilor noștri pentru ideea de Cercetășie)

 

Mandatul echipei

Plecând de la cele descrise mai sus, echipa va crea instrumente suport care să poată fi utilizate atât la nivel național, cât și de către Centrele Locale, cu scopul de a crește capacitatea și rata de retenție a membrilor în ONCR.

La finalul acestui mandat ne propunem să avem și nu ne limităm la acestea (în ordinea priorității):

 1. un program de sănătate mentală și wellbeing pentru adulți, în colaborare cu echipa de diversitate și incluziune și formatorii organizației 
 2. un program cadru cu activități standard pentru toate ramurile de vârstă pentru perioada pandemică și post pandemică
 3. un program suport pentru tineri (seniori, lideri, lideri asistenți, scouteri, adulți) care să le ofere activități specifice activității lor (cum să îți găsești un job pe timp de pandemie, cum te ajută cercetășia pentru angajabilitate, abilități digitale, mentorat, coaching, terapie)

 

Retenția membrilor în context post – pandemic 

În context post-pandemic, ne propunem să avem în vedere următoarele aspecte, care să
contribuie la îmbunătățirea continuă a capacității noastre de retenție a membrilor în ONCR:


 

 • Evaluarea anuală a situației membrilor în organizație
 • Prioritizarea instrumentelor MOVIS
 • Program adaptat la nevoile și interesele generației actuale
 • Crearea unui cadru adecvat pentru recrutarea tinerilor în organizație (viitorii lideri)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *