Organigrama ONCR 2022

Pe baza feedback-ului primit din partea membrilor echipelor executive am reevaluat modul de lucru în echipe și interacțiunea dintre diferitele poziții. Astfel, față de structura propusă în 2019, am actualizat responsabilitățile, după cum sunt definte mai jos.

Organigrama ONCR este:

 • Nivelul decizional este reprezentat de Consiliul Director, care raportează Adunării Generale ONCR.
 • Nivelul executiv este format din Directorul Executiv, Biroul Executiv, Coordonatorii Strategici, echipele de lucru și cele corespunzătoare diferitelor departamente.
 • Directorul Executiv raportează Consiliului Director și are în coordonare directă Biroul Executiv și legal și operațional pe coordonatorii strategici și echipele de lucru. Totodată, Directorul Executiv gestionează nivelul Coordonatorilor Strategici din perspectiva MOVIS (recrutare, monitorizare, evaluare).
 • Biroul Executiv este format din angajați sau voluntari, care raportează direct Directorului Executiv.
 • Coordonatorii Strategici sunt contractați și în relații operaționale cu Directorul Executiv, iar numirea lor este validată de către Consiliul Director. De asemenea, au în coordonare echipele de lucru și echipele corespunzătoare diferitelor departamente.
 • Echipele de lucru și echipele corespunzătoare diferitelor departamente raportează Coordonatorilor Strategici.

Responsabilitățile Consiliului Director legate de lucrul cu echipele naționale sunt:

 • Creează prioritățile strategice (în actualul plan sunt numite obiective) și le transmite spre Directorul Executiv (DE) 
 • Validează obiectivele strategice (în actualul plan sunt numite acțiuni și KPI) create de DE, cu sprijinul coordonatorului de Direcție Strategică (DS) din CD
 • Validează numirea Coordonatorilor Strategici (CS)
 • Sprijină Coordonatorii Strategici prin coordonatorul de DS (există o legătură între CS și persoana din CD responsabilă de aceeași DS), oferind spațiu de discuții și consultări, clarificări și ghidaj pe prioritățile strategice, motivare, inspirație, formare și o viziune de ansamblu asupra direcțiilor strategice  
 • Responsabil de monitorizarea atingerii priorităților strategice
 • Responsabil de atingerea priorităților strategice (poate decide, în caz de nevoie, schimbări ale priorităților sau ierarhizarea acestora)
 • Primește spre informare proiecte / acțiuni alcătuiți de CS și validați de DE

Responsabilitățile principale pentru fiecare poziție (și cum interacționează cu celelalte poziții) sunt după cum urmează:

Directorul Executiv (DE):

 • Primește prioritățile strategice de la CD
 • Creează obiective și indicatori strategici pentru fiecare direcție strategică, împreuna cu coordonatorii de DS din CD
 • Creează obiective pentru fiecare din acțiunile recurente / obiectivele operaționale împreună cu stafful organizației (ex. înregistrări contabile, comunicarea cu CL, organizarea de AGuri etc.)
 • Validează indicatorii operaționali de pe proiecte / acțiuni alcătuiți de CS și sunt trimiși spre informare către CD
 • Responsabil de implementarea planului strategic
 • Selectează CS si ii trimite spre validare către CD
 • Este responsabil de procesul MOVIS al CS, deciziile de selecție și deciziile post evaluare (continuitate, încheierea colaborării) sunt trimis la validare către CD
 • Sprijină CS pentru toate aspectele ce țin de managementul acțiunilor ce conduc la îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor strategici
 • Responsabil de monitorizarea planului strategic și comunicarea acesteia către CD

Coordonatorii Strategici (CS):

 • Sunt voluntari și/sau angajați care gestionează echipele de voluntari din perspectiva MOVIS (recrutare, contractare, motivație, implicare, managementul provocărilor/așteptărilor, asigurarea resurselor necesare, etc).
 • Preia obiectivele și indicatorii strategici pentru o DS și le împarte în proiecte / acțiuni
 • Creează indicatori operaționali pentru fiecare din proiectele / acțiunile definite în cadrul DS de care este responsabil și îi validează cu DE înainte de transmiterea acestora către RE
 • Selectează și coordonează echipe de lucru și sprijină activitatea acestora (inclusiv ia decizii despre MOVISul echipei – înlocuiri , completări, concedieri în cadrul echipelor de lucru – valabil și pentru RE și pentru membru echipă (ME))
 • Deleagă realizarea de conținut / proiecte / acțiuni către echipe de lucru
 • Responsabil de calitatea indicatorilor operaționali pe proiectele din direcția strategică pe care o coordonează
 • Este sprijinit de Coordonatorul Naționalul de DS din CD (există o legătură între CS și persoana din CD responsabilă de aceeași DS) 
 • Raportează către DE îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor strategici ale DS de care este responsabil

Echipele de lucru:

 • = echipe formate din voluntari, experți pe ariile pe care le vizează, a căror gestiune administrativă și operațională este realizată de unul dintre ei (numit în continuare “responsabil echipă de lucru”).
 • Urmăresc câte o arie din proiectele strategice, având un obiectiv clar definit (în brieful primit de la CD). 
 • Sunt coordonate de Coordonatorii Strategici și Directorul Executiv.
 • Contribuie cu feedback la definitivarea planului operațional trienal.
 • Creează planul de acțiune pentru aria din proiectul strategic pentru care și-au asumat responsabilitatea și implementează acțiunile aprobate de CD (din planul de acțiune).

Departamentele de lucru:

 • = echipe formate din voluntari, a căror gestiune administrativă și operațională este realizată de unul dintre ei (numit în continuare “responsabil echipă de lucru”).
 • Nu au un mandat din partea Consiliului Director, activitatea lor fiind transversală proiectelor și proceselor din organizație; facilitează procese recurente (ex: relații internaționale, comunicare, fundraising, etc), în vederea îndeplinirii obiectivelor din planul operațional trienal..
 • Sunt coordonate de Coordonatorii Strategici și Directorul Executiv. Un caz aparte îl reprezintă Departamentul Internațional, care colaborează în mod direct cu Comisarul Internațional (așa cum este menționat și în Statutul ONCR).
 • Creează un plan de acțiune pe baza informațiilor primite de la echipele de lucru, Directorul Executiv și Coordonatorii Strategici, ținând cont de nevoile și procesele existente în organizație.
 • Contribuie cu feedback la definitivarea planului operațional trienal.

Responsabilul echipei de lucru (RE):

 • Coordonează crearea de content / proiecte / acțiuni în baza indicatorilor operaționali primiți de la CS
 • Facilitează activitatea echipei de lucru
 • Motivează echipa de lucru
 • Evaluează membrii echipei împreună cu CS
 • Se asigură că echipa livrează în timpul dat indicatorii operaționali agreați cu CS
 • Raportează către CS
 • Solicită sprijin administrativ de la Staff cu păstrarea în comunicare a CS
 • Poate să solicite sprijin, prin CS, de la responsabilul de DS din CD

Echipa executivă (angajată):

 • Organizarea procesului de recrutare
 • Se asigură că echipele de lucru au sprijinul logistic, financiar și alte materiale
 • Creează împreună cu CS necesarul (RU; resurse financiare etc.) pentru fiecare indicator operațional
 • Comunică către CS când sunt întârzieri pe proiectele finanțate
 • Raportează DE
 • Raportează către finanțator
 • Poate să contribuie la conținut / proiecte / acțiuni (este opțional, în timp ce partea logistica este obligatorie

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

 

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *