Plan proiecte strategice 2022-2023

În 2016, Organizația Națională Cercetașii României și-a asumat o Strategie și o Viziune care să garanteze că, în 2024, cercetășia va fi cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România, cu lideri autentici și integri, care produce schimbări pozitive în comunitate, printr-o organizație sustenabilă, cu un sistem de management organic, eficace și eficient. 

De la preluarea mandatului, din aprilie 2021, am analizat îndeaproape fiecare direcție strategică, având ca ghidaj planificarea pentru următorii 3 ani pentru a putea prioritiza proiectele, în funcție de urgențe, de importanță, de resursele pe care le avem ca sprijin, pentru anul următor cercetășesc.

Continuăm modul de lucru anterior, cu mandate (documente de poziții / brief-uri) clare și explicative, pentru fiecare proiect în parte. Astfel, am grupat proiectele pe cele 3 direcții strategice (Calitatea Educației, Management și Sustenabilitate), la care am adăugat ariile de Proiecte Transversale și Operațional, pentru o mai bună urmărire a direcțiilor de lucru.

În ședința de Consiliul Director din septembrie 2022, am stabilit principalele 3 Priorități Strategice din următorul an: 

  • Scout Edu Hub;
  • Reorganizarea Administrativă;
  • Revizuirea Programului Cercetășesc (RAP)
Priorități strategice 2022-2023
Proiecte în desfășurare

De asemenea, am stabilit, în limita capacităților de gestiune ale organizației, proiectele la care se va continua lucrul în anul următor cercetășesc:

  • Safe from Harm
  • Solidaritate Ucraina
  • Planificare strategică
  • Tech
  • Formare (+ e-Learning + curs guvernanță)
  • Internațional
  • Comunicare

Totodată, se va urmări finalizarea proiectelor începute de echipele D&I, EDD și Spiritualitate, care sunt foarte aproape de finalizare. 

Planul de lucru va fi elaborat de către Directorul Executiv, alături de Coordonatorii Naționali pe direcțiile strategice din CD, urmând a se prezenta către CD spre aprobare.

Direcția strategică Calitatea Educației

Calitatea Educației

În ultimul an am continuat dezvoltarea unui program educațional atractiv și actualizat lumii de azi și de mâine, în care copiii și tinerii au abilitățile de viață necesare pentru a crea societatea pe care o doresc, lucrând la definirea profilului, nevoilor și competențelor copiilor și tinerilor, și a ramurilor de vârstă. RAP este o prioritate pentru noi, în următorul an ne propunem să finalizăm propunerea educațională.

Pentru tot ce presupune oportunități de învățare și pentru experiențe viitoare suntem foarte aproape de finalizarea unor Standarde de activități, urmând ca în următorul an să fie disponibile.

Am început aplicarea Politicii Safe from Harm, atât prin asigurarea unui mediu sigur pentru cercetași (prin campaniile de informare și prin anchetele desfășurate), cât și prin crearea și rețelei de Responsabili locali SfH și formarea lor. 

Este important pentru noi și vrem să ne asigurăm că până în 2023 toți adulții cercetași au parcurs modulul online de Safe from Harm și că toți cercetașii cunosc și au acces la pașii de acțiune SfH și la Materiale SfH (publicate pe https://sfh.scout.ro/ )

Continuăm să avem în vedere că liderii sunt facilitatori ai impactului pozitiv în comunitate produs de tineri, prin procese educaționale de calitate și dezvoltare personală continuă, de aceea am sprijinit lideri și formatori în dezvoltarea lor personală și cercetășească. Ne-am mărit numărul formatorilor Woodbadge și implicit capacitatea de formare a liderilor în cadrul programului Woodbadge și ne propunem să continuăm lucrul în această direcție, pentru a putea ajunge în punctul în care putem asigura formarea necesară tuturor adulților care vor să devină lideri. 

Concomitent lucram la Cursul de guvernanță online, la modulele de E-learning, la materiale destinate să ofere un proces complet și unitar adultului în cercetășie.

Direcția strategică Management

Management

Lucrăm de mulți ani să construim un sistem de management sustenabil în organizație, făcând anual pași importanți atât la nivel național, cât și local. În tot acest timp o prioritate constantă este modificarea statutului și regulamentului ONCR pentru integrarea în Statutul și Regulament a noilor politici adoptate, cum este cazul Politicii Safe from Harm sau a conceptelor ce contribuie la (re)așezarea structurilor și proceselor administrative și manageriale în ONCR, votate în AG 2021.

Pentru ca cercetășia în România să poată crește, și să integrăm conceptele agreate împreună, anul acesta ne concentrăm pe ce înseamnă Reorganizarea administrativă, mai exact pe cei trei piloni principali din proiect, și anume:

* Personalitate juridică (PJ) pentru toate Centrele Locale

* Structuri umbrelă / întâlnirile centrelor locale

* Înființarea de grupuri noi de cercetași 

Ne dorim să avem diferite instrumente suport pentru centrele locale în vederea obținerii PJ (actualizarea ghidului, model de statut), E-learning pentru liderii ce mentorează Grupuri externe, instrumente de auto-evaluare a Centrelor Locale și alte materiale necesare în implementarea modificărilor.

Direcția strategică Sustenabilitate

Sustenabilitate

Ne-am întărit și am continuăm să creștem capacitatea de a atrage resurse financiare și materiale sau capital de imagine la nivel local și național.

Prin dezvoltarea Centrului Educațional Scout Edu Hub facem încă un pas în sprijinirea comunității, în adaptarea la nouă realitate și crearea unor contexte de dezvoltare și integrare. De asemenea, poziționăm organizația ca fiind una care răspunde prompt și se implică în acțiuni ce necesită voluntari pregătiți să răspundă situațiilor critice din țară, reiterând în același timp elementul principal al cercetășiei, Educația

2 proiecte noi în Planul Trienal, demarate din februarie 2022

Ultimii doi ani au cerut de la noi adaptare continuă la evenimente neprevăzute și excepționale, mai întâi prin pandemie și din februarie anul acesta, printr-un război într-o țară vecină, Ucraina. Suntem printre acele organizații nonguvernamentale care au răspuns prompt la nevoia de solidaritate, sprijinind comunitatea ucrainenilor ajunși la noi în țară (preponderent femei și copii).

Cercetășia nu este o organizație umanitară, însă valori umanitare stau la baza ei. Răspunsul organizației la dezastre și situații de urgență este atât un instrument de implicare (și pregătire) a cercetașilor de a răspunde nevoilor comunităților în care activează, cât și pentru un impact pozitiv în societatea românească, ambele fiind elemente importante ale Mișcării Cercetășești: de a contribui la crearea unui lumi mai bune.

Am demarat acțiunile de a avea un Centru Educațional Cercetășesc, în București, unde să desfășurăm activități cu grupurile vulnerabile și pentru cercetași, facilitând, în aceeași măsură, resurse educaționale și formări specifice atât pentru refugiați, cât și pentru membrii noștri, contractând experți în funcție de nevoile identificate.

În contextul perioadei actuale, rolul nostru devine esențial în a sprijini tinerii, prin dezvoltarea și consolidarea abilităților necesare pentru răspunde în situații de urgență și pentru a fi pregătiți să acționeze atunci când cei de lângă ei (inclusiv cei din comunități vulnerabile) sunt în situații de risc. 

De asemenea în urma situațiilor din Ucraina, am demarat și proiectul ”Cercetași pentru Ucraina”, în baza căruia, de la nivel național, oferim sprijin CL care se implică în acțiuni logistice sau în unele educative pentru refugiații din Ucraina. Continuăm să organizăm Stagii de animație socio-educativă pentru a sprijinii activitatea liderilor cu refugiați și dezvoltăm ghiduri de activități pentru acceptare a Diversității & Incluziunii.

Prin Cercetași pentru Ucraina și Centrul Educațional Cercetășesc ne dorim să oferim membrilor noștri si nu numai, sprijin, instrumente și experiențe continue de învățare, adaptate contextelor actuale,  pentru a procesa și naviga aceste timpuri provocatoare.

Operațional și Transversale

Operațional și Transversale

În ceea ce privește proiectele transversale și operaționale, ne propunem să finalizăm dezvoltarea aplicațiilor interne (inventar, MOVIS), să participăm la evenimente internaționale și să aplicăm strategia de comunicare.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *