Scout Edu Hub – Centru Educațional, București

Document de poziție

Context

Într-o perioadă de timp în care nu credeam că vom mai avea un război cu atacuri armate asupra civililor în Europa, Rusia a surprins lumea atacând Ucraina pe 24 februarie 2022, începând astfel războiul. Mulți ucraineni au început atunci să plece din țară, pentru a se adăposti (un procent foarte mare reprezentându-l femeile și copiii).

Misiunea cercetășiei ne îndeamnă înspre a lăsa lumea mai bună decât am găsit-o prin fiecare acțiune, activitate, întâlnire pe care o avem cu cercetașii. Situația actuală a provocat și determinat o lume întreagă către a găsi soluții și toată mișcarea cercetășească către a răspunde situației actuale și de a fi gata oricând pentru a oferi sprijin.

Organizația Națională Cercetașii României se numără printre acele organizații nonguvernamentale care au răspuns prompt la nevoia de solidaritate prin care să sprijine comunitatea ucrainenilor ajunși la noi în țară.

Din februarie 2022, în urma situațiilor din Ucraina și a reacției de ajutor imediat venite din partea cercetașilor, am demarat proiectul ”Cercetași pentru Ucraina” pentru a oferi unitate tuturor acțiunilor întreprinse în această direcție. Prin resursele atrase de la nivel național, am oferit sprijin CL care s-au implicat în acțiuni logistice și / sau în acțiuni educative pentru refugiații din Ucraina, formarea adulților pentru a fi cât mai bine pregătiți în a comunica și lucra cu comunități vulnerabile și elaborarea de resurse / ghiduri care să faciliteze tipul acesta de activitate.

Coroborând contextul favorabil pentru obținerea de fonduri cu nevoia de a avea un spațiu destinat cercetașilor la București (ca spațiu de tranzit pentru cercetași din țară sau alte țări / spațiu de lucru / spațiu de întâlniri ale echipelor / spațiu pentru proiecte alte tinerilor) și un spațiu de birouri stabil am decis deschiderea unui Hub educațional la București care pe termen foarte scurt să găzduiască activități pentru copii și tineri ucraineni, iar pe termen mediu să devină un spațiu comun al cercetașilor. 

Ce ne propunem. Rezultate așteptate.

În cadrul Direcției Strategice Sustenabilitate, ne propunem adăugarea unui proiect nou (nr. 11): Deschiderea unui Hub educațional la București (Scout Edu Hub) care să ofere un spațiu sigur de derulare a activităților pentru copii și tineri vulnerabili (în special refugiați), spațiu fizic pentru derularea de activități educaționale / de formare în spirit cercetășesc și spațiu de birouri pentru angajații organizației.

Plan de acțiune pe termen scurt (1 an):

 • Scout Edu Hub este un spațiu pentru desfășurarea activităților cu refugiații;
 • Scout Edu Hub va funcționa ca sediu al ONCR;
 • Scout Edu Hub va funcționa ca sediu Scout Shop;
 • Scout Edu Hub oferă un spațiu de planificare și socializare pentru cercetași, în limita timpului și a spațiului disponibil.

Plan de acțiune pe termen mediu (2 – 3 ani):

 • Scout Edu Hub este un spațiu pentru desfășurarea activităților cu grupuri vulnerabile (refugiați);
 • Scout Edu Hub va funcționa ca sediu al ONCR;
 • Scout Edu Hub va funcționa ca sediu Scout Shop;
 • Scout Edu Hub devine un spațiu de planificare și socializare pentru cercetași;
 • Scout Edu Hub oferă spații și servicii externalizate către posibili contractanți;
 • Scout Edu Hub este un centru scout sustenabil care se autosusține prin atragerea de fonduri și proiectele care se derulează în cadrul său.

Plan de acțiune pe termen lung (4-5 ani):

 • Scout Edu Hub este un spațiu pentru desfășurarea activităților ancorate la evenimentele sociale și cu impact în comunitate;
 • Scout Edu Hub funcționează ca sediu al ONCR;
 • Scout Edu Hub funcționează ca sediu Scout Shop;
 • Scout Edu Hub este un spațiu potrivit de planificare și socializare pentru cercetași;
 • Scout Edu Hub oferă spații și servicii externalizat către posibili contractanți;
 • Scout Edu Hub este un centru scout sustenabil care se autosusține prin atragerea de fonduri și proiectele care se derulează în cadrul său.

Alinierea cu strategia și viziunea organizației

Cercetășia nu este o organizație umanitară, însă valori umanitare stau la baza ei. Răspunsul organizației la dezastre și situații de urgență este atât un instrument de implicare (și pregătire) a cercetașilor de a răspunde nevoilor comunităților în care activează, cât și pentru un impact pozitiv în societatea românească, ambele fiind elemente importante ale Mișcării Cercetășești: de a contribui la crearea unui lumi mai bune.

De asemenea, oferim organizației un cadru/un spațiu sigur pe Direcția Strategică de Sustenabilitate, de a avea un sediu funcțional pentru cercetași.

Buget

Costul lunar de funcționare al Scout Edu Hub: min. 15.000 de EUR, cost care include activități pentru minim 30 de beneficiari unici / lună, min. 8 activități/lună cu min 10 participanți / activitate, un eveniment pentru familie și asigurarea personalului astfel încât spațiul educațional să fie deschis 8h/zi, 6/7 zile pe săptămână pentru facilitatea de activități socio-educaționale pentru copii și tineri

Costuri detaliate:

 • Costuri de personal asociate cu activitatea (coordonator centru, lucrători de tineret, administrator centru, traducător) – 6620 eur / lună
 • Bunuri și servicii asociate cu activitatea (chirie, consumabile și papetărie, materiale educaționale, horeca (cafea, ceai, apă, fructe) – 4480 eur / lună
 • Costuri de personal asociate cu managementul proiectului sau administrative (manager de proiect, contabil, personal curățenie etc.) – 3370 eur / luna
 • Bunuri și servicii administrative (produse de curățenie, consumabile administrative) –  530 eur / lună

Astfel, bugetul de funcționare pentru anul 2023 ar fi de aproximativ 180.000 EUR.

Până în prezent am obținut o finanțare de 139.000 de EUR de la Fundația CARE pentru amenajarea și dotarea spațiului în întregime, urmând ca acest contract să fie prelungit pe perioada ianuarie – iulie cu o finanțare de aprox. 110.000 de EUR pentru funcționarea centrului. 

Chiria spațiului este compusă din două părți:

 • Chiria pentru Scout Edu Hub – 2800 Eur/ lună
 • Chiria pentru sediu și Scout Shop – 700 Eur / lună

Costurile aferente sediului și Scout Shop-ului sunt de min. 700 de EUR chirie / lună, la care se adaugă utilitățile aferente (20% din costul total al spațiului) și sunt finanțate din cotizații sau alte surse.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *