Mandat – Comisia de Etică, Disciplină și Statut

Context

Conform Adunării Generale din 2015, se propune înființarea unei structuri naționale adiționale, care să figureze în statut în secțiunea A3 (Organele de control) numită, Comisia de Etică, Disciplină și Statut

Scopul Comisiei de Etică, Disciplină și Statut este de a asigura standardele etice în ONCR, prin verificarea, la solicitarea justificată a unor alte structuri ONCR sau a unor membri, a situațiilor în care se încalcă Statutul și Regulamentul, Legea Cercetașului.

Comisia de Etică, Disciplină și Statut este alcătuită din trei componente: 

 • comisia permanentă, alcătuită din patru cercetași aleși de Adunarea Generală, 
 • un grup de persoane numite de Centrele Locale pentru a lua parte la analizarea diferitelor situații
 • un secretar general care se ocupă de partea de logistică.

Membri Comisiei de Etică pot avea un număr nelimitat de mandate consecutive.

Ce ne propunem

Ne propunem:

– să asigurăm funcționalitatea Comisiei De Etică, Disciplină și Statut în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României

– să actualizăm Statutul și Regulamentul ONCR cu mențiuni referitoare la rolul și modul de funcționare a Comisiei de Etică, Disciplină și Statut în cadrul ONCR

În prezent, tranzitoriu, Consiliul Director a propus prima Comisie Permanentă, ea urmând să fie, în viitor, aleasă de Adunarea Generală pentru mandate de patru ani, o dată cu expirarea mandatelor actuale pentru doi dintre membrii echipei.

Mandatul Comisiei de Etică, Disciplină și Statut

Comisia este formată din patru persoane: două cu mandat de 2 ani și două cu mandat de 4 ani.

Comisia de Etică, Disciplină și Statut este formată din:

Mandat de 2 ani:

Cristian Moldovan – CL Nord Cluj

Horațiu Hanganu – CL Vest Cluj

Mandat de 4 ani:

Andrei Avram – CL Axente Sever Alba Iulia

Sidor Costinași – CL Oscar Skrabel Bistrița 

Comisia Permanentă:

 • lansarea apelului pentru grupul de persoane disponibile pentru comisiile de analiză
 • verifică, la solicitarea justificată a unor alte structuri ONCR sau a unor membri, situațiile în care se încalcă Statutul și Regulamentul sau Legea Cercetașului
 • preia de la Consiliul Director medierea între structuri ale ONCR, medierea conflictelor care nu se pot gestiona la nivel de Centru Local
 • preia apelurile făcute de cercetași la decizii ale Consiliilor Centrelor Locale care necesită o analiză detaliată și care nu sunt sub egida SfH
 • Analizează fiecare solicitare primită, decide dacă e de competența Comisiei de Etică, Statut și Regulament, apoi vine spre CD cu o propunere de înființare de comisie și mandat spre aprobare
 • Pentru fiecare caz preluat, Comisia formată analizează și cercetează situația, apoi vine cu un raport și recomandări pentru soluționarea cazului, pe care Consiliul Director le poate aproba sau respinge, cu argumentare, în totalitate;
 • face propuneri de modificare a Regulamentului și Statutului, argumentat și cu avizul Consiliului Director, în vederea unor corecții sau adăugarea unor mențiuni suplimentare pentru o aplicare mai bună a prevederilor existente sau pentru a le îndrepta
 • Respectă modul de funcționare a Comisiei, menționat în documentul de poziție 
 • Analizează situațiile excepționale în limitele menționate în documentul de poziție 
 • Asigură transparența acțiunilor întreprinse: toate rapoartele / concluziile pe situațiile semnalate, după ce acestea sunt adoptate de CD, vor fi transmise înspre informarea CL din organizație.

Prezentul mandat e în vigoare până la introducerea în Statut și Regulament a modificărilor ce țin de Comisia de Etică, Statut și Regulament. 

În toate acțiunile, regulamentele și procedurile ei, Comisia de etică în întregul ei și în toate subcomisiile trebuie să ia în considerare și să respecte drepturile omului și principiile democratice (imparțialitate, nedivulgarea de informații – dreptul la viață privată, dreptul la apel, etc.)

Alinierea cu strategia și viziunea organizației

Prezentul mandat nu se aliniază vreunei direcții strategice, existența și funcționalitatea Comisiei de Etică, Disciplină și Statut contribuie la asigurarea standardelor etice în ONCR și pune în aplicarea decizia Adunării Generale din 2015 pentru formarea unui nou organ de control în organizație. 

Buget

Se va încerca minimizarea cheltuielilor prin folosirea tehnologiei – discuții online, documente digitale. Dacă este nevoie de deplasarea membrilor Comisiei de analiză la fața locului, se va stabili de la caz la caz cum sunt acoperite cheltuielile (de entitatea care solicită analiza, de entitatea analizată, de ONCR). Bugetul ONCR trebuie să includă o sumă anuală pentru astfel de situații pentru Comisia de Etică, care va fi gestionat de Comisia Permanentă.

Repere statuare / legale

 • Punctul 16 de pe OZ a AG 2015, prin care s-a mandatat CD de a veni cu o propunere pentru formarea Comisiei de Etică, Statut și Regulament.
 • Statut Art.27 (1), Art.30 lit. n și lit. w
 • Regulament Art.49, lit o

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *