Document de poziție – Reorganizare administrativă

Propunere în consultare până la data de 29 ianuarie 2023.

Preambul

În Adunarea Generală din 2021 am votat împreună rezoluțiile în ceea ce privește Reorganizarea Administrativă, un proiect major care va ajuta organizația noastră să aibă o structură organizatorică sustenabilă, potrivită ambițiilor Viziunii noastre, în care Centrele Locale au resursele necesare să fie principalii agenți ai creșterii organice a cercetășiei în teritoriu. 

În acest proces amplu am făcut primul pas în AG din noiembrie 2022 când am votat împreună modificările necesare în Statutul și Regulamentul ONCR astfel încât acesta să reflecte noua abordare, și anume Personalitate Juridică pentru toate CL și Înființarea Grupurilor noi de Cercetași. 

Urmează să continuăm procesul de implementare astfel încât modificările agreate să fie reflectate în realitatea organizației noastre.

Rezumat

Pentru a facilita implementarea tuturor acestor modificări în organizație propunem crearea unei echipe care să creeze și să implementeze un plan de lucru care să cuprindă, fără a se limita la, următoarele:

 • Actualizarea Ghidului de Înființare Filială ONCR, incluzând pașii și criteriile necesare;

 • Crearea unui infografic/suport vizual pentru simplificarea pașilor de obținere a PJ;

 • Elaborarea unor documente standard pentru Statut și Regulament pentru CL;

 • Elaborarea unui ghid de management financiar pentru Centrele Locale (incl. procedurile de folosire a facilităților fiscale în scopul strângerii de fonduri), și un ghid de gestiune contabilă, pentru a sprijini contabilii locali; 

 • Crearea standardului minim pentru fiecare nivel IEDLOC;

 • Elaborarea unui matrici de evaluare/autoevaluare IEDLOC și crearea unui proces pentru implementarea evaluării/autoevaluării IEDLOC de către CL;

 • Definirea conținutului unui e-learning pentru CL care mentorează grupuri externe;

 • Design-ul cursului e-learning pentru CL care mentorează grupuri externe;

 • Consultanță și monitorizare în implementarea modificărilor (cu ajutorul unei persoane specializate, ex. Jurist)

De asemenea, Consiliul Director va propune modificări la Statutul și Regulamentul ONCR în aprilie 2023 în ceea ce privește desființarea / dezafilierea unei filiale, pentru a putea clarifica modul în care o filială poate fi desființată / dezafiliată de ONCR (procedură nedefinită în Ordonanţa nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii).

Propunere de decizie

Consiliul Director:

Art. 1. Mandatează Directorul Executiv și Coordonatorii Strategici să formeze echipe de lucru (formată din voluntari sau contractați) și / sau să contracteze servicii la nivel național, care să se ocupe de crearea și implementarea planului de lucru.

Art. 2. Mandatează DE și CS să ofere Centrelor Locale în anul 2023 sprijin în obținerea Personalității Juridice prin servicii / specialiști interni sau externi.

Alinierea cu strategia ONCR

 • Creșterea  autonomiei și a responsabilității pentru toate Centrele Locale 

 • Model de dezvoltare auto-reglabil și sustenabil potrivit ambițiilor Viziunii 2024, în care Centrele Locale au resursele necesare să fie principalii agenți ai creșterii organice a cercetășiei în teritoriu.

Schimbări preconizate și impact

 • Toate CL sucursale vor demara procesul de obținere a PJ sau se vor integra într-o altă structură locală care are PJ, lucru care va aduce cu sine o independență mai mare a CL și posibilitatea de a aplica la diferite proiecte sau a primi sponsorizări într-un timp mai rapid. Acest lucru reduce, de asemenea, nivelul de muncă administrativă pentru Biroul Executiv, oferindu-le posibilitatea de a-și folosi energia, timpul și resursele în a sprijini CL și echipele executive și a accelera obținerea de rezultate în organizație.

 • Toate structurile locale permanente ONCR vor fi organizate pe nivele și, pe baza rezultatelor la evaluarea/autoevaluarea IEDLOC, vor exista informații concrete legate de aspectele specifice de îmbunătățit pentru fiecare Centru Local, putând fi demarate acțiuni targetate în a sprijini CL pe ariile/domeniile unde au mai multă nevoie de ajutor. 

 • Responsabilizarea structurilor locale în aspectele juridice, financiare și contabile ale activității cercetășești, care aduce cu sine necesitatea formării mai intense pentru membrii CCL, în aspecte ce țin de managementul CL.

Riscuri

 • Inițial există riscul/posibilitatea să avem un număr mai mic de filiale/CL decât cel existent, în contextul în care anumite sucursale vor decide că nu își pot lua angajamentul pentru a deveni filială și vor deveni unitate externă într-un alt CL cu PJ.

 • Dificultatea Centrelor Locale de a găsi adulți care să se implice în demararea procesului de înființare a filialei.

Buget

 • Întâlniri de lucru, consultanță, servicii juridice etc.: 29.400 RON, conform bugetului aprobat în AG toamnă 2022, DS Management

Repere legale / statutare

Statut Art.27 (1), Art.30 lit. c lit. e și lit. o, lit. p

Regulament Art. 44, Art. 51 (2)

 

Acțiunea face parte din proiectul Moving on finanțat prin programul Messengers of Peace, pentru a crește dezvoltarea organizațională care permite replicarea unui model administrativ și pedagogic la toate nivelurile cercetășești.

 

The activity is part of the Moving on project funded by the Messengers of Peace program, to increase the organizational development that allows the replication of an administrative and pedagogical model at all levels of Scouting.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *