Formularea și lansarea calendarului de lucru pentru planificarea strategică a Organizației Naționale Cercetașii României

Planificare strategică în vederea stabilirea noii Viziuni și Plan Strategic 2029 a organizației și a Planului Trienal 2024-2027

Preambul

Planificarea strategică este un proces esențial pentru organizația noastră, din mai multe motive:

 • ne oferă direcția în care ne îndreptăm
 • ne adună forțele să contribuim împreună la atingerea aceleiași viziuni și acelorași obiective
 • ne ajută să prioritizăm activitatea și lucrul în organizație
 • creează sinergie între echipe (în sensul colaborării dintre mai multe echipe de lucru)
 • ne ajută să comunicăm ce se întâmplă în organizație, atât către mediul intern, cât și către cel extern.

Astfel, Consiliul Director propune un calendar de lucru pentru pregătirea Viziunii și Planului Strategic 2029 (planul de direcții și obiective strategice 2029) și următorul Plan Trienal 2024 – 2027 urmând ca acestea să fie prezentate și propuse spre vot în Adunarea Generală de primăvară 2024. 

Rezumat

Propunere de decizie: Consiliul Director propune următorul calendar de lucru pentru stabilirea Viziunii și Planului Strategic 2029 a organizației și a Planului Trienal 2024-2027.

Calendarul propus este:

 • ianuarie și februarie 2023 – auto-evaluare GSAT: Organizația trece printr-un proces de auto-evaluare organizației, folosind ca instrument de sprijin The Global Support Assessment Tool (GSAT), instrument dezvoltat de WOSM pentru organizațiile membre, cu scopul de a le ajuta să-și identifice punctele forte și slabe; auto-evaluarea va fi facilitată cu sprijinul consultantului național pentru acest exercițiu de planificare strategică, Cristi Moldovan, împreună cu cel de la nivel mondial, Kevin Camilleri
 • Ianuarie – februarie 2023 – Creare metodologie și instrumente de lucru: definire metodologie de lucru a acestui exercițiu de planificare strategică, creare și finalizare instrumente de colectare a datelor de la  național și local privind viziunea actuală și nevoile actuale ale CL
 • Februarie – martie 2023 – aplicarea instrumentelor la nivel local și național privind viziunea actuală și nevoile  actuale ale CL
 • martie 2023 – redactare raport / diagnostic despre auto-evaluarea GSAT și chestionarul aplicat CL privind viziunea actuală și nevoile actuale ale CL
 • aprilie 2023 – atelier prezentare rezultare raport și consultare cu CL pentru eventuale neclarități / posibile completări la raport
 • mai 2023 – cercetare, documentare privind tendințele în zona de educație și tineret la nivel național, european și mondial
 • iunie-septembrie 2023, cu focus pe iulie și august – – realizarea de consultări, ateliere, focus grupuri cu copii, tineri și adulți în cadrul evenimentelor din această vară (campuri, întâlniri etc.) cu focus pe tendințe, așteptări, dorințe, proiecții de dezvoltare a cercetășiei în România
 • septembrie – octombrie 2023 – redactare draft Plan Strategic 2029
 • noiembrie – decembrie 2023 – draft Viziune și Plan Strategic 2029 + consultare cu CL
 • ianuarie 2024 – integrarea feedback-ului primit în urma consultărilor și redactarea Viziunii și Planului Strategic 2029 finale ale organizației
 • februarie – martie 2024 – elaborare Plan Trienal 2024-2027
 • aprilie 2024 – adoptare Viziune, Plan Strategic 2029 și Plan Trienal 2024 – 2027 în cadrul AG primăvară

Alinierea cu Strategia ONCR

Planificarea strategică asigură direcțiile de continuare pentru creșterea și dezvoltare mișcării cercetășești, în general, și a organizației, în particular, în România. 

Schimbări preconizate și impact

Stabilirea Viziunii și Planului Strategic 2029 și a Planului Trienal 2024-2027 oferă organizației posibilitatea de a identifica ce înseamnă succesul pentru noi, determină cum va fi măsurat progresul în vederea atingerii obiectivelor și țintelor propuse și, de asemenea, determină constant ce procese putem îmbunătăți pentru a ajunge acolo.

Propunere de buget

Estimăm costuri de aproximativ 1500 -2000 E, care să acopere:
– crearea metodologie planificare strategică (chestionare de analiză de nevoi, ghiduri interviuri, ghiduri focus grupuri, ghiduri ateliere de consultare) aplicate la nivel local și național 
– aplicarea chestionarelor, interviurilor, focus grupurilor, consultărilor
– interpretare date
– documentare și pregătire rapoarte de analiză 
– deplasări – lucru pe teren

Repere statutare:
Statut Art.30, lit l
Regulament Art. 52, lit. l

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *