Ateliere de consultare de tip focus-grup privind strategia ONCR 2024-2029 

Context 

Demersul își propune să completeze și să nuanțeze rezultatele chestionarului online adresat centrelor locale, din perspectiva nevoilor și dorințelor membrilor pentru următoarea strategie prin organizarea de focus-grupuri / discuții structurate cu cercetași activi (copii, tineri, adulți) prezenți la diferite evenimente ONCR organizate local sau cu deschidere națională, pe parcursul anului 2023. 

Scop

Identificarea nevoilor, așteptărilor și dorințelor privind dezvoltarea ONCR din perspectiva membrilor organizației – cercetași copii, tineri și adulți, implicați în activitățile structurilor locale.

Grupul țintă

Cercetașii activi la nivel local (copii, tineri și adulți) vor contribui la procesul de consultare privind strategia ONCR 2024-2029 prin participarea la aceste ateliere de tip focus-grupuri, organizate în perioada Iulie – Septembrie 2023.

Centrele Locale pot găzdui un atelier de consultare de tip focus grup, pentru oricare grupă de vârstă, fizic (la ei acasă sau în cadrul vreunui eveniment organizat de aceștia) sau online, completând formularul de înscriere. De asemenea, aceste ateliere pot fi inițiate și de către Consiliul Director.

Metodologia de aplicare

Discuțiile vor aborda atât aspecte privind rezultatele procesului de consultare, cât și forme preliminare ale principalelor direcții strategice ale ONCR pentru perioada 2024-2029.

Categorii participanți focus-grupuri

 • Cercetași și lideri din CL din regiuni diferite (Moldova, Transilvania, MOD – Muntenia, Oltenia, Dobrogea)
 • Cercetași și lideri din CL cu vechime 1-5 ani; 5-10 ani; 10-15 ani, 15-20 ani și mai mult de 20 de ani;
 • Cercetași și lideri din CL de mărime: 25-50 membri; 50-100 membri; peste 100 membri 
 • Cercetași și lideri din CL din mediul urban mare, urban mic și din mediul rural
 • Cercetași și lideri de genuri diferite, urmărind egalitatea de gen în reprezentare
 • Cercetași de la toate grupele de vârstă
 • Participarea la focus grupuri să fie diferențiată, ținând cont de detaliile de mai jos, de la ”Tipologia participanților la FG” 

Desfășurarea focus grupurilor:

 • Vor fi organizate focus grupuri succesive până când din gama de răspunsuri se pot defini modele de nevoi / așteptări / dorințe ale cercetașilor și liderilor implicați la nivel local. 
 • Focus grupurile vor fi organizate în perioada iulie – septembrie 2023
 • Echipa de implementare (consultant, președinte ONCR, DE) a elaborat un ghid de discuții dedicat, disponibil celor care vor facilita atelierele de consultare 
 • Toate discuțiile vor fi înregistrate cu acordul respondenților, rezumate și arhivate. 
 • Discuțiile se vor desfășura față în față sau online, pe platforma Zoom. 
 • Selecția respondenților va avea în vedere respectarea principiilor nediscriminării și egalității de șanse.
 • Fiecare discuție va avea un număr de 6-8 participanți.
 • Durata discuțiilor va fi de aproximativ 2 ore.
 • Focus grupurile vor fi moderate de către membrii CD, directorul executiv sau de către alți cercetași care răspund apelului CD privind facilitarea FG, cu sprijinul unui consultant extern – Dr. Irina Sînziana Niță (Opincaru). În ceea ce privește apelul de formare a unei echipe de moderare FG, acesta va fi lansat de către directorul executiv către cercetași cu pregătire în sociologie, psihologie și/sau ocupații conexe. 

Propunere preliminară privind tipologia participanților la FG

 • min. 1 FG cu CL care au peste 100 membri
 • min. 1 FG cu CL care au 50-100 membri
 • min. 1 FG cu CL care au sub 50 membri
 • min. 1 FG cu CL cu vechime de peste 20 de ani
 • min. 1 FG cu CL cu vechime de 10-20 de ani
 • min. 1 FG cu CL cu vechime de 5-10 ani
 • min. 1 FG cu CL cu vechime sub 5 ani
 • min. 1 FG cu lideri de lupișori
 • min. 1 FG cu lideri de temerari 
 • min. 1 FG cu lideri de exploratori
 • de testat 1-2 FG cu lupișorii
 • min. 2 FG cu temerari
 • min. 2 FG cu exploratori
 • min. 1-2 FG cu seniorii

Criteriile privind distribuția regională, distribuția pe mediu de rezidență și distribuția de gen vor fi urmărite per total, la nivelul tuturor focus-grupurilor. 

Rezultatele analizei

Raport focus grupuri lideri https://scout.ro/wp-content/uploads/2023/10/Raport_FG_lideri.pdf

Raport focus grupuri cercetași https://scout.ro/wp-content/uploads/2023/10/Raport_FG_cercetasi.pdf

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *