Mandat – Politica Adulților în cercetășie (AiC) – decizie CD

Generațiile se schimbă. Nevoile adulților se schimbă. 

În prezent, suntem în procesul de revizuire a programului educativ, adaptat nevoilor copiilor și tinerilor de astăzi și de mâine. Impactul pe care acesta îl poate avea pentru generațiile viitoare e semnificativ.

Pentru a putea ajunge acolo, într-o lume în care cercetășia este un model și o opțiune de dezvoltare pentru fiecare copil și tânăr din România, avem nevoie să ne adresăm și adulților. E important să ne asigurăm că facem tot ceea ce putem mai bine pentru ei, că le oferim sprijinul de care au nevoie pentru a putea la rândul lor să sprijine copiii și tinerii în dezvoltarea lor. Adulții sunt motorul schimbării și implementării cercetășiei și avem nevoie de ei pentru ca viitorul să însemne o lume mai bună decât cea pe care o avem astăzi.

Ne punem constant întrebarea ”cum putem avea lideri autentici și integri, ce înseamnă să fim cea mai importantă mișcare educativă pentru copii și tineri din România?” din perspectiva adulților care există și vor exista în organizația noastră. 

Cine sunt adulții din organizație? Cum putem să îi sprijinim în drumul lor în cercetășie? Care sunt nevoile adulților de la cercetășie și ce nevoi are organizația de la ei? Cum putem face ca adulții noștri să fie mulțumiți de munca pe care o depun la unitate, la patrulă? Cum putem sprijini adulții care vor să fie într-o poziție de leadership la nivel local, național sau într-o echipă care crează materiale, evenimente și experiențe pentru toți cercetașii din România, Europa sau chiar din lume?

Politica Adulților în Cercetășie setează direcția pe care o putem urma ca organizație, pentru a avea adulți motivați și pregătiți pentru rolul pe care îl au sau îl vor avea în cercetășie.

Rezumat

Consiliul Director propune mandatarea unei echipe de lucru pentru crearea Politicii interne pentru Adulți în Cercetășie până la finalul mandatului 2023-2024. 

Prin crearea unei Politici interne pentru Adulți în Cercetășie, contribuim la setarea viziunii comune asupra a cum vrem să ne raportăm la cercetașii adulți, indiferent de responsabilitățile sau rolurile lor din cadrul organizației pentru a le garanta tuturor un spațiu în care să se simtă în siguranță, încrezători și pregătiți pentru viitor.

Politica Adulților în Cercetășie este necesar să fie în concordanță cu Politica Educațională a organizației și să conțină următoarele direcții principale:

 • Natura – adulții sunt înzestrați cu abilități și cunoștințe specifice astfel încât să fie facilitatori ai învățării înspre protejarea și salvarea naturii
 • Dezvoltare Durabilă – adulții sunt un pilon principal al vieții cercetașului, atât la nivel personal, cât și la nivel local, național și global
 • Adulți implicați în comunitate – cercetașii își găsesc, dezvoltă și își pun în practică vocea în serviciul celorlalți
 • Competențe pentru viitor – adulții valorifică cu ușurință competențele dezvoltate la cercetași în viața profesională și competențele din viața profesională în rolurile de la cercetași
 • Spiritualitate, diversitate și incluziune – cercetășia este un mediu sigur, deschis și incluziv, unde adulților cercetași li se oferă spațiu de manifestare și protejare a valorilor personale. Este, de asemenea, accesibilă tuturor, indiferent de situația materială, religie, rasă, sex, limbă, opinie politică etc.
 • Abilități pentru viață – dezvoltate printr-o varietate de activități relevante, distractive și adaptate, adulții sunt încurajați să acționeze, să reflecteze, să exploreze și să se dezvolte, continuu. Acestea dezvoltă abilități pentru viață precum capacitatea de a comunica, argumenta propriile opinii, accepta opinii diferite, lua decizii, leadership, abilități interpersonale și un simț al responsabilității și al apartenenței.
 • Activități atractive și adaptate la societatea de azi și de mâine – programul cercetășesc ia în considerare și se integrează în viața (reală și digitală) a tinerilor și a adulților de azi și integrează uneltele generațiilor lor

Politica Adulților în Cercetășie e menită să cuprindă elementele esențiale dezvoltării și susținerii adulților din organizație, pentru toate rolurile existente, aplicabilă la toate nivelurile, cu scopul de a crește atât retenția adulților, cât și dorința tinerilor și a adulților de a se implica la cercetași prin:

 • Formare continuă – să permită un sistem de formare continuă, adaptat nevoilor personale și de învățare, cu posibilitate de dezvoltare în funcție de roluri și responsabilități
 • Cursuri adaptate pentru toate rolurile din organizație – formare pentru toate rolurile existente în organizație pentru adulți, aplicabile la toate nivelurile (lideri la unitate, poziții de conducere a centrelor locale, echipe de proiect, echipe naționale, coordonatori ai unor echipe naționale, echipe executive și poziții executive, consiliul director).
 • Formare pe domeniile specifice, noi în organizație, necesare în lucrul cu copiii și tinerii sau domenii care se schimbă sau se îmbunătățesc în organizație pe parcursul timpului.
 • Asigurarea unui proces MOVIS pentru toate rolurile de la toate nivelurile

Politica Adulților în Cercetășie este necesar să cuprindă următoarele:

 • Să sublinieze caracterul voluntar al mișcării educative
 • Să ofere o viziune atractivă pentru adulți asupra cercetășiei 
 • Să asigure accesibilitatea tuturor, să fie deschisă, incluzivă și sigură 
 • Să cuprindă recunoașterea meritelor adulților
 • Să conțină modalitățile de sprijin și oportunitățile de dezvoltare ale adulților
 • Să detalieze principiile generale de aplicare a fiecărei etape din procesul MOVIS

Politica Adulților în cercetășie e necesar să conțină informații despre competențele pe care mișcarea cercetășească le antrenează prin caracterul ei (autonomie, solidaritate, responsabilitate, asumare, sensibilitate culturală, conectare cu natura) cât și să urmeze recunoașterea și validarea competențelor adulților implicați în cercetășie la toate nivelurile.

Alinierea cu strategia ONCR

Calitatea educației

Schimbări preconizate și impact

Alinierea cu politica tuturor sistemelor, proceselor și a materialelor cu impact asupra adulților în cercetășie în perioada 2024 – 2027 și ulterior îmbunătățirea lor în concordanță cu schimbările generațiilor de cercetași sau a programului educativ cercetășesc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *