Propunere Modificare Structură de Formare ONCR

Context

În organigrama actuală, echipa de formare este formată din formatori, împărțiți în echipe regionale coordonate de către coordonatorii regionali, un coordonator Woodbagde și coordonatorul strategic pe direcția formare.

În urma evaluărilor ultimului an și a autoevaluării GSAT, am identificat nevoia existenței unei echipe care să preia întreaga activitate a echipei de formare, care să urmărească, monitorizeze și actualizeze constant sistemul de formare, atât în urma feedback-ului primit de la Centrele Locale și a formatorilor, cât și în baza modificărilor din organizație (program educativ cercetășesc nou, introducerea unor elemente noi în programul cercetășesc etc.)

Pentru o formare calitativă a adulților din organizație este nevoie de un sistem de formare care să evolueze constant, să asigure calitatea, gestiunea eficientă a formatorilor, astfel încât să poată fi ușor de adaptat atât schimbărilor din organizație, cât și a generațiilor. 

Rezumat

Se propune restructurarea echipei și crearea unei Echipe Naționale de Formare astfel încât să fie formată din 5 persoane, formatori, care prin activitatea lor se vor asigura că adulții din organizație beneficiază de programe de formare calitative și adaptate nevoilor lor și nevoilor organizației, prin coordonarea formatorilor din organizație și a proceselor de formare.

Consiliul Director propune formarea unei noi echipe, numită Echipa Națională de Formare, cu un mandat de 3 ani, care va fi coordonată direct de către Coordonatorul Național de Formare, va răspunde Directorului Executiv pentru îndeplinirea indicatorilor și va lucra îndeaproape cu Consiliului Director prin coordonatorul direcției strategice. Atribuțiile echipei sunt definite în anexă. 

Consiliul Director numește Coordonatorul Național de Formare. Acesta împreună cu Directorul Executiv aleg membrii Echipei Naționale de Formare.

Schimbări preconizate și impact

Formarea unei echipe numită – Echipa Națională de Formare (ENF), formată din 4 membri, coordonată direct de către Coordonatorul Național de Formare, pentru un mandat de 3 ani.

Formatorii din organizație sunt coordonați și organizați de Echipa Națională de Formare. Astfel Coordonatorul Național de Formare va face legătura directă între ENF, CD și Directorul Executiv. 

Buget

 • 2 întâlniri de lucru față în față pentru echipă / an cercetășesc

Anexa 1 

Echipa de formare are ca activitate:

 1. monitorizarea sistemului de training
 2. evaluarea, adaptarea și îmbunătățirea sistemului de training
 3. gestiunea formatorilor
 4. asigurarea sustenabilității
 1. Monitorizarea sistemului de training
  1. Crearea unei proceduri de controlul calității (CC) care să conțină:
   1. Transferul de experiențe între formatorii cu experiență și cei cu mai puțină experiență (de exemplu, discuții înainte de traininguri cu coordonatorii modulelor de formare, documentare riguroasă a procesului de formare, ghid de organizare actualizat constant)
   2. Verificare constantă a păstrării standardelor de formare actuale (design-ul de sesiuni, ghidul de organizarea woodbadge) și a respectării direcțiilor de formare
 1. Evaluarea, adaptarea și îmbunătățirea sistemului de formare
  1. Colectare structurată (conținut, obiective, design de formare, administrativ) a sugestiilor de îmbunătățire din partea formatorilor, la finalizarea modulelor de formare și a stagiilor, analiza și integrarea lor 
  2. Să asigure comunicarea constantă cu echipa de programe (echipa RAP sau viitoarea echipă de programe) și să propună integrarea modificărilor din programul educativ în sistemul de formare
  3. Monitorizare numărului de adulți din organizație și a nevoii de formare și de adaptare a sistemului de formare la nevoile reale
  4. Propunere și/sau creare de noi formări pentru diferitele roluri din organizație
  5. Dezvoltarea și monitorizarea modulelor de e-learning, astfel încât să fie adaptat la nevoile organizației.
 1. Gestiune formatori
  1. planificare/ organizare/ livrare ToT (formare de formatori) în funcție de nevoile identificate în urma monitorizării
  2. validare și recunoaștere a competențelor, crearea unui proces de dezvoltare și învățare continuă pentru formatori
  3. găsirea de soluții pentru recunoașterea și acreditarea formatorilor din organizație
  4. Verificare constantă a nivelului de well-being al formatorilor 
 1. Sustenabilitate
 1. Asigurarea sustenabilității financiare ale proiectelor de formare în derulare (în colaborare cu Echipa Executivă al ONCR) 
 2. Asigurarea sustenabilității mediului în activitățile desfășurate de întreaga echipa de formare (controlul resurselor, producerea de kit-uri de formare reutilizabile, alte posibilități)
 3. Asigurarea sustenabilității resurselor umane (număr de formatori, resurse disponibile, capacitatea de livrare, formare continuă a formatorilor pentru ca programele de formare să fie complet funcționale etc)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *