Document de poziție – Modificare proces alegeri Consiliul Director – propunere AG vot negativ în AG nov 2023

Context

Sistemul actual de alegeri pentru Consiliul Director al Organizației implică votul în Adunarea Generală, pentru un mandat de 3 ani, a 6 membri în Consiliul Director, fără candidaturi pentru roluri specifice, acestea urmând să fie ulterior discutate între membri CD, respectiv alegeri separate pentru rolul de Președinte. Pentru rolul de Președinte, candidații se anunță încă de la lansarea candidaturii și pot alege, dacă în urma votului nu ajung Președinte, să fie incluși în voturile pentru membrii Consiliului Director. 

De-a lungul desfășurării campaniilor de alegeri a CD-ului organizației, am identificat o serie de situații dificile în ceea ce privește aceste candidaturi:

 • Există o scădere a interesului AG pentru cunoașterea și alegerea candidaților pentru pozițiile din Consiliului Director. Modul în care privim aceste roluri de decizie și conducere în Organizație par unele irelevante unde oricine poate ajunge și poate învăța lucruri noi. 
 • Observăm interesul scăzut de a analiza candidaturile celor care aplică ca membru în CD, de a afla care le sunt competențele și abilitățile personale, pe deoparte, și care le este perspectiva, planul, direcția de implicare, pe de altă parte, factorii care au stat la baza asumării acestui rol.
 • Transformarea candidaturilor la rolul de Președinte într-o competiție și chiar un concurs de popularitate, și care produce efecte negative atât la nivel personal, pentru candidați, cât și la nivel organizațional, prin apariția de mesaje care ne îndepărtează de la misiunea organizației, de a fi exemple în comunitățile în care suntem.

Alegerea Consiliului Director și a Președintelui e necesar să fie despre un vot de încredere acordat de către Adunarea Generală unui grup de oameni pe care îi consideră responsabili și capabili de a conduce Organizația în direcția setată chiar de către Adunarea Generală. 

Modificarea modului de alegere a Președintelui și a Consiliului Director poate să contribuie direct la creșterea interesului și a calității, pentru toți candidații la Consiliul Director al Organizației Naționale Cercetașii României. 

Această propunere nu face referire la Consiliile Centrelor Locale sau la alegerile din Centrele Locale. 

Propunere decizie

Din dorința de a sprijini dezvoltarea Organizației și din nevoia de a îmbunătății procesul alegerilor, pentru Centrele Locale și pentru candidați, cât și pentru o dinamică mai bună a viitorului Consiliu Director, propunem Adunării Generale:

 • Modificarea procesului de alegere a Președintelui, astfel încât Consiliul Director să fie cel care alege Președintele, dintre membrii săi 
 • Modificarea procesului de alegere a Vicepreședintelui, astfel încât Consiliul Director să fie cel care alege Vicepreședintele, dintre membrii săi
 • Oferirea Adunării Generale posibilitatea de a vota, prin vot secret, toți cei 7 membri ai Consiliului Director
 • Mandatarea Consiliului Director de a construi și urmări procedura de lucru pentru pregătirea alegerilor și actualizarea ei după începerea mandatului

Propunere modificări Statut și Regulament

Modificările de Statut și Regulament pot să fie regăsiste și aici https://github.com/florinapauleti/documente_oncr/pull/1/files

REGULAMENT ONCR

Se modifică atribuțiile Adunării Generale astfel încât să includă alegerea celor 7 membri ai CD

Se modifică Art 39 referitor la procedura de alegere a Președintelui. Conform Hotărârii de AG procedura de alegere a președintelui rămâne la decizia Consiliului Director. 

Actualizare Art 40 – procedură alegere membri consiliu director cu modificarea de la 10 membri aleși la 7

Modificarea art 45 referitor la Consiliul Director

Modificare art 49 litera 4  referitor la vacanta de mandat a președintelui și modalitatea de înlocuire a președintelui în acest context 

Atribuții consiliu director – se adaugă o literă nouă care face referire la alegerea președintelui și a vicepreședintelui

STATUT ONCR

Se actualizează atribuțiile Adunării Generale

Se actualizează informațiile referitoare la componenta Consiliului Director

Se actualizează nr de membri ai CD în modul de funcționare din art 28

Se actualizează informațiile referitoare la vacanta de mandat a președintelui și modul de înlocuire al acestuia

Se actualizează atribuțiile Consiliului Director

Procedură alegeri Președinte

În urma votului Adunării Generale, Consiliul Director va avea 7 membri, aleși prin vot de către Centrele Locale, cu cel puțin 50% +1 voturi.

 • Președintele în curs (sau, după caz, vicepreședintele sau un alt membru din boardul anterior care nu mai este pe lista candidaților actuali, în situația în care Președintele sau Vicepreședintele este reales ca membru în Consiliul Director actual, sau este în imposibilitatea de a conduce întâlnirea), facilitează această primă întâlnire a noului Consiliu Director.
 • La întâlnirea CD participă toate persoanele cu sau fără drept de vot, care pot participa în mod normal conform regulamentului ONCR.
 • Singurul punct pe ordinea de zi a întâlnirii este alegerea Președintelui și a Vicepreședintelui.
 • Doar persoanele cu drept de vot pot vota pentru acest punct de pe ordinea de zi 
 • Numărul de voturi necesare pentru a obține o majoritate din cei 7 membri ai CD este de 4 voturi.
 • Președintele în curs și Directorul Executiv organizează alegerile și numără voturile.
 • Toți membri cu drept de vot vor primi un buletin de vot care conține numele tuturor membrilor proaspăt aleși în Consiliul Director. 
 • În cazul în care este necesar, alegerile pot avea loc într-o formă virtuală sau hibridă, folosindu-se un sistem de vot online.

Procedura de nominalizare

 • Președintele în curs cere membrilor CD să nominalizeze viitorul Președinte prin vot secret
 • Membri CD se pot nominaliza pe ei înșiși 
 • Fiecare membru poate nominaliza doar o singură persoană
 • Președintele în curs și Directorul Executiv vor număra voturile 
 • Președintele în curs v-a anunța, pe rând, persoanele care au fost nominalizate, fără a menționa numărul de nominalizări primite.
 • Președintele în curs va întreba fiecare persoană nominalizată dacă este dispusă să servească acest rol. Toți membri care răspund pozitiv vor fi considerați nominalizați. 

Procedura de alegere

 • Membri CD sunt rugați să voteze prin vot secret una dintre persoanele nominalizate anterior, care au acceptat să rămână pe lista persoanelor nominalizate.
 • Foaia de vot se consideră validă doar dacă are o singură persoană votată
 • Foile de vot se anulează dacă nu conțin o persoană votată sau conțin mai mult de o persoană votată. În această situație foaia de vot se anulează, nu este luată în considerare, și nu schimbă numărul de voturi necesar pentru alegeri.
 • Dacă un membru al CD este nominalizat de cel puțin 4 persoane, acesta va fi declarat oficial pe rol de către Președintele în curs. 

Dacă nici o persoană nu întrunește cele 4 voturi minime necesare

 • În cazul în care una sau mai multe persoane sunt votate o singură dată, numele persoanei/persoanelor va fi anunțat și va fi eliminat din lista de persoane nominalizate. Urmând ca imediat să aibă loc o nouă serie de alegeri, ca în procedura menționată anterior. 
 • Numele persoanei care a strâns cele mai puține voturi va fi anunțat și va fi eliminat din lista de persoane nominalizate
 • Dacă două sau mai multe persoane au același număr de voturi, numele lor va fi anunțat. Acestea vor rămâne singurele persoane în lista de persoane nominalizate. 
 • Un nou vot secret va avea loc, ca în procedura menționată anterior. 
 • Dacă după 3 runde de vot consecutive nicio persoană nu îndeplinește numărul de voturi necesar, Președintele în curs anunță o pauză în întâlnire. 
 • După pauză, se reia procesul de nominalizare și vot. 

Alte mențiuni

 • Între membrii Consiliului Director nu pot avea loc discuții în timpul procesului de nominalizare și alegere. Membri CD pot vorbi între ei doar în pauză (dacă aceasta există).
 • Membri CD pot cere clarificări legate de procesul de nominalizare sau alegere.
 • O persoană de pe lista de nominalizați poate să se retragă înainte de fiecare oricare moment de vot
 • În niciun moment (nominalizări sau alegeri) și nici după alegeri, nu se va anunța numărul de voturi pe care un membru CD l-a avut.
 • Toate foile de vot vor fi distruse imediat după numărarea voturilor de către Președintele în curs și Directorul Executiv

Aceeași procedură va avea loc și pentru alegerea Vicepreședintelui.

Președintele și Vicepreședintele sunt anunțați în aceiași Adunarea Generală de către Președintele anterior și menționați în Procesul Verbal al Adunării Generale. Întâlnirea de CD pentru alegeri are loc în aceeași Adunare Generală trienală, și este programată în programul oficial al AG, urmând ca rezultatele să fie anunțate la finalul Adunării Generale. 

Consiliul Director alege mai departe rolurile fiecărui membru din CD, conform Statutului și Regulamentului. 

În cazul unei vacanțe de mandat, în urma unei demisii din CD, se respectă regulamentul ONCR de ocupare a locului vacant.

2 thoughts on “Document de poziție – Modificare proces alegeri Consiliul Director – propunere AG vot negativ în AG nov 2023”

 1. Bună ziua, Sigur că o asemenea modalitate de alegere a șefului centrului local ne-ar scuti de prea multe discuții înainte și în timpul AG, ba chiar un grup de lideri și voluntari adulți ai centrului local s-ar alege dinainte, dacă sunt șapte în consiliu șapte vor candida și se vor alege pentru că nu va fi o problemă să adune 50% din voturi dar oare cât de democratică este o asemenea alegere?! Sunt an i mulți de când s-a manifestanbt constant și din ce în ce mai accentuat o oarecare desconsiderare a „instituției” șefului centrului local deși s-a demonstrat că centrele cu stabilitate au fost cele unde am avut șefi/președinți recunoscuți de generații de cercetași (cei cu mai multe mandate ca șefi, sau au fost lideri cu vechime în c.l.) care au trecut priun centrele locale respective. A fost simptomatică în acest sens pentru mine, și nu numai pentru mine, ca șef/i de centru/e local/e recomandarea ca la AG națională să delegăm un membru al c.l. csa o primă condiție – chiar nu cred că putea fi delegată o persoană dinafara c.l. – și ca o a doua condiție să fie un tânăr cu vârsta sub 25 de ani. Văd că la Forumul de la Brașov se recomandă să vină cercetași cu roluri de decizie în c.l. (…). Sper că Forumul nu va substitui în ceea ce trebuie să fie procesul democratic de dezbateri și adoptare a hotârârilor Adunarea Generală. Revenind la funcția de șef de centru local un rol care presupune o deplină recunoaștere și acceptare a persoanei respective de către toți cercetașii cu drept de vot consider ca indiferent de riscurile unor neînțelegeri și conflicte cu alți lideri ( de cele mai multe ori, așa cum știm cu toții, veniți de puțin timp în centrul local, cu atitudini veleitare și comportamnente care vădeau de la o poștă dorința de a propăși la cercetași dacă în altă parte nu a fost posibil) trebuie să alegem separat președintele celelalte locuri în consiliu urmând a fi alese potrivit dorinței de a candida al celorlalți aduylți din centrul local care îndeplineesc condițiile pentru aceasta. Ulterior alegerii înaintea închiderii AG președintele și candidații aleși vor desemna prin vot secret sau negociere funcțiile din consiliu inclusiv pe cea de vicepreședinte/adj. al șefului centrului local.
  Dacă am proceda cum se propune este clar că oricând o majoritate de 4 la 3 va putea schimba după bunul plac șeful centrului local.
  Să nu minimalizăm și prin modalitatea de alegere rolul președintelui centrului local care este ordonator de credinbte, responsabil pentru tot ce se întâmplă în grupul de cercetași în fata autorităților, un adevărat paratrăsnet dacă îmi este permisă această exprimare, el dă seama în fața ANAF, este convocat la prefectură, CJ sau Primărie cu diferite ocazii, cu el dorește să discute Direcția de Sănătate Publică când vine în camp la fel Jandarmeria și Poliția. Nu este deloc deplasat să recunoaștem că pentru bunul mers al lucrurilor în centrul local șeful centrului local trebuie să fie o persoană cu anvergură, dacă nu o are să fie ajutat de ceilalți să și-o creeze, chiar ar trebui să aibă o anumită autoritate asupra celorlalți adulți câștigându-și, bine înțeles prin raportarea la aceștia, stima și respectul cuvenite.
  Nu ascund faptul că , așa cum deja am discutat cu mai mulți șefi de centre locale, văzând că aplicarea a ceea ce am hotârât referitor la rețelele de centre locale și la structura umbrelă trenează lucram la un material, expunere de motive și propunere de completare a Statutului și ROF pentru instituirea Consiliului Național de Coordonare a Șefilor centrelor locale pentru AG din noiembrie, eventual de dezbătut în organizție până la primăvară. Voi reveni cu privire la această propunere.
  Eu nu voim mai fi activ în funcții la nivel local decât un an și jumătate (ne aflăm la „Mircea cel Bătrân” la jumătatea mandatului actualului consiliu dar găsesc că este bine să îmi spun părerea, exprimându-mi chiar serioase îngrijorări cu privire la modul în care se iau decizii și se adoptă hotârâri.

  1. Salut Nicu, mulțumim pentru cuvintele înpărtășite. Am câteva întrebări legate de cele prezentate despre care îți voi scrie și în privat pentru clarificare.
   Ce e de menționat însă e că propunerea nu implică modificări la nivelul alegerilor Consiliului Centrului Local și nici a Șefului de Centru Local. Ci doar la nivel de Consiliu Director al ONCR. Deși sigur, și asta poate fi o propunere.
   Obiectivul Forumului este fix acesta, de a dezbate și de a discuta pe propuneri înainte de termenele pentru Adunarea Generală.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *